Nejmodernější 3D laboratoř

Naprosto výjimečná laboratoř kombinující poslední nástroje CAD, 3D, VR, multi-projekci a tracking. K tomu ekvivalentní učebna plná 3D scannerů, tabletů, pracovních stanic a 3D tisku.

Každý moderní prostor musí splňovat požadavky dnešní doby, a to nejen z pohledu nových designových trendů, ale především z pohledu uživatele. Ne jinak tomu je i v nových učebnách ČVUT pro virtuální výuku

Jedna učebna slouží pro frontální výuku a druhá speciální učebna je vybavená technologií 3D Cave a prostorem s trackovacím systém a VRBackpacks. 

MÍSTNOST S 16 STUDENTSKÝMI STANICEMI (FRONTÁLNÍ VÝUKA)

Učebna je přizpůsobena pro praktické procvičování a výuku ve skupině. Každý ze studentů má na svém stole akviziční zařízení a dotykovou vrstvu s přesným perem (stylus). Součástí vybavení je 3D skenovací systém, který za pomocí kalibrované kamery a fotogrammetrického software umožňuje měření a 3D sken prostorových objektů, současně systém může sloužit i pro přenos obrazu na frontální displeje. Pracoviště jsou navíc vybaveny i brýlemi pro virtuální realitu (typ Windows Mixed Reality) pro plně imersivní výuku na individuálním pracovišti.

Každý student má možnost, za pomocí speciálních ovladačů, procházet vloženým virtuálním 3D prostorem nebo si prohlížet 3D objekty. Volitelně může vyučující kdykoliv přepnout výstup z tohoto softwaru na jeden z čelních zobrazovačů o velikosti 80“ a 4K rozlišením.

MÍSTNOST S 3D CAVEM 

Prostor CAVE 3D slouží pro zobrazování a ověřování virtuálních prototypů. Díky prostorovému uspořádání je v tomto prostoru možné porovnávat skutečné fyzické díly konstrukčních částí s virtuálním prototypem. Prakticky je prostor vybaven soustavou synchronních aktivních projektorů a tracking systém pro virtuální pomůcky a 3D brýle účastníků. V prostoru se pohybuje jeden účastník s aktivními brýlemi, 3D zobrazení všech projektorů se přizpůsobuje jeho aktuální pozici a pohledu. Celkový dojem je takový, že jej scéna plně obklopuje (je zanořen do prostoru). Pomocí virtuálních bezdrátových pomůcek může uživatel manipulovat s vybranými objekty 3D scény a provádět anotaci virtuálních 3D objektů, jejich řezy a virtuální měření. V prostoru CAVE se může pohybovat více účastníků, ale jen ten, který má brýle s tracking targetem (sledovaný objekt na brýlích) má pohled na scénu ideální

Softwarové vybavení odpovídá popsaným účelům, tj. každý projektor obsahuje softwarový systém zobrazení 3D scény (rendering node), který je synchronizován a řízen centrálním softwarem na hlavním počítači (master node).

PROSTOR S TRACKOVACÍMI KAMERAMI A BACKPACKY

Volný prostor před CAVE systémem je určen pro plně impresivní výuku a virtualizaci prototypů. Jedná se o kooperativní prostředí pro virtuální realitu umožňující mj. fyzický pohyb a zkoumání virtuálních 3D scén a interakci s ní. Uživatelé mají k dispozici speciální výkonné mobilní pracovní stanice umístěné v „batůžcích“ na zádech, napojené na brýle pro virtuální realitu (tzv. HMD – Head Mounted Displays). Tento systém je určen pro více uživatelů najednou, v našem případě je pracoviště navrženo pro celkem 4 současně kooperující osoby. Speciální batůžky (VRBackpacks) umožní volný pohyb, přičemž díky tracking kamerám se účastníci „vidí“ i ve virtuálním prostoru, kde sdílí shodnou scénu. Zobrazení ostatních participantů v totálně imersivním prostředí zabraňuje fyzickým kolizím a zároveň je tak možná vzájemná kooperace. Uvnitř virtuálního prostoru je možné ukazovat na 3D model ve virtuální scéně, anotovat jeho vybrané části, manipulovat s vybranými objekty, dělat virtuální měření (kóty) a virtuální řezy 3D objektů. 

VRBackpacks jsou univerzální výpočetní jednotky, které lze použít nejen v sledovaném (tracking) prostoru.

Způsob práce uvnitř tohoto prostoru je znám pod pojmem „experience reality“ (xR) a kombinuje principy virtuální reality, totální imerse a kooperativní práce ala videokonference.

3D CAVE na ČVUT

Chcete podobné řešení?

Podobné reference