Justice: záznam ze soudních síní

Projekt audio záznamy ze soudních síní je jeden z největších projektů realizovaných v rámci elektronizace justice a je součástí projektu elektronické jednací síně. Vznikl na základě potřeby ministerstva spravedlnosti pořizovat a uchovávat nahrávky soudních jednání daných platnou legislativou, a to zejména pro trestní řízení. 

Nejprve se řešení nasadilo v pilotní místnosti a následně byl zaintegrován do zhruba 1200 soudních síní na asi stovce samostatných soudů různých úrovní po celé České republice. 

Projekt počítá se třemi základními typizovanými velikostmi místností, které definují počet mikrofonů a velikost nahrávací jednotky. Při návrhu je možné vybírat ze dvou definovaných délek stolních mikrofonů dle hloubky stolu tak aby byl umístěn co nejblíže ústům hovořícího, a to i v případě, kdy je hovořící vyzván a stojí.

Celková kvalita záznamů je důležitá s ohledem na navazující projekt automatického přepisu mluveného slova na text. S ohledem na poměrně specifické požadavky byla centrální nahrávací jednotka vyvinuta a vyrobena zakázkově.

 Ostatní zvolené komponenty jsou sériové produkce od renomovaných světových výrobců. Hlavní nahrávací jednotka umožňuje nahrávat do čtyřech samostatných stop, které jsou rozčleněny na soudce, obžalobu, obhajobu a řečniště, což umožňuje identifikaci hovořící strany a zvyšuje srozumitelnost při následném přepisu.

V síni jsou rozmístěny na jednotlivých, předem definovaných pozicích kvalitní stolní mikrofony na husím krku. Systém je ovládán z místa protokolující úřednice, a to prostřednictvím softwaru, který je lokalizován do českého jazyka, nebo z hardwarové klávesnice. Některé vybrané funkce je možné ovládat také z ovládacího panýlku soudce. 

Probíhající nahrávání je signalizováno světelnou tabulí. V případě problémů s hlavní nahrávací jednotkou, je k dispozici také paralelně pořízená nahrávka ze záložní nahrávací jednotky. Komunikace mezi jednotlivými prvky je signalizována na panýlku zapisovatelky. Součástí záložního nahrávání je i signální a ovládací panýlek záložního nahrávání. 

Pokud by došlo k výpadku napájení dojde k přepnutí systému na záložní zdroj UPS, aby se záznam mohl bezpečně ukončit a počítač zapisovatelky vypnout standardním způsobem. Systém pamatuje na přípojná místa pro připojení mobilního mikrofonu pro handicapované nebo tlumočníky a …dále s přípojnými místy pro napojení videokonference či zařízení pro přehrávání důkazů 

Soudci mají k dispozici sluchátka pro možnost přehrávání důkazů v utajovaném režimu nebo pro případ výpovědi utajovaného svědka s modulovaným hlasem, kdy pouze do sluchátek jde soudcům signál nemodulovaný a nezkreslený, zatímco z reproduktorů v jednacích síní je slyšet hlas upravený. 

Při ukončení jednání se automaticky vygeneruje nahrávka a vypálí na CD ihned po skončení procesu, aby si jednotlivé strany sporu mohly odnést provedený záznam.

Jednotné řešení nahrávání v celém resortu justice umožní efektivní správu, stejné uživatelské prostředí a jednotnou úroveň vysoké kvality záznamu. Projekt zahrnuje možnost zadání vývojových požadavků na základě zkušenosti uživatelů, což přispívá k neustálému zdokonalování pracovních prostředků jednotlivých uživatelů resortu justice.

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI, ČESKÁ REPUBLIKA

systems_justice_zaznam-ze-soudnich-sini_29

Zapisovatel

systems_justice_zaznam-ze-soudnich-sini_19

Soudce

systems_justice_zaznam-ze-soudnich-sini_29

Podobné reference