Moderní vzdělávací metody

Aktivní propojení vzdělávání a praktických zkušeností ve zdravotnictví je výzvou pro většinu vysokoškolských institucí.

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice, která aktivně využívá AV technologie především v moderním kampusu, který byl vybudován při lékařské fakultě.

O zefektivnění procesů ve zdravotnictví prostřednictvím ICT nebo AV technologií se hovoří prakticky již celé uplynulé desetiletí, neboť se jedná o oblast, v níž se skrývá potenciál výrazného zvýšení produktivity a snížení nákladů. Nejčastější otázky, které do této problematiky spadají, se týkají digitalizace, zabezpečení dat a jejich archivace. Důležitá je ovšem i podpora trendů v oblasti e-Health. Specifickou oblastí využití nových technologií jsou např. videokonferenční přenosy z operačních sálů, které lze efektivně využít např. v oblasti vzdělávání. Názorným příkladem podpory trendů v oblasti e-Health je právě Masarykova univerzita a Fakultní nemocnice v Brně.

„Našim hlavním cílem bylo najít takové řešení, které umožní detailně zaznamenat celý průběh operace. Všechny požadavky se podařilo vyřešit díky propracované videokonferenční infrastruktuře mezi Fakultní nemocnicí a nově vybudovaným kampusem Masarykovy univerzity v Brně. Společnosti AV MEDIA, která se podílela na celkové videokonferenční infrastruktuře, se navíc podařilo pro naše potřeby navrhnout mobilní videokonferenční jednotky (vozíky), které lze jednoduše použít při operacích,“ popisuje přínosy řešení vedoucí lékař anesteziologického oddělení FN Brno Petr Štourač.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference