Nové operační středisko Policejního prezidia

Operační středisko Policejního prezidia zaznamenalo v tomto roce velkou změnu: rozsáhlou rekonstrukci, stěhování a modernizaci IT a AV technologií.

Nové prostory se pro operační důstojníky, kteří sídlili v Olšanské ulici, nyní otevřelo v budově Policejního prezidia v Holešovicích. 

„Vzhledem k tomu, že se Policie ČR účastní celoplošného projektu, který vede k integraci a sjednocení všech operačních středisek, prošla větší či menší rekonstrukcí už téměř všechna krajská operační centra. Přestavba operačního střediska Policejního prezidia byla významnou změnou, jejímž cílem byla celková modernizace IT a AV technologií,“ otevírá náš rozhovor vedoucí operačního střediska Policejního prezidia ČR plukovník František Habada.

Systém operačního řízení Policie ČR tvoří čtrnáct Integrovaných operačních středisek krajských policejních ředitelství, operační střediska útvarů s celorepublikovou působností a operační středisko Policejního prezidia. 

Operační středisko

Aby byla práce operačních důstojníků co nejefektivnější, potřebují mít nepřetržitě k dispozici aktuální obrazové informace o pohybu hlídek v terénu, které vzdáleně koordinují během mimořádných událostí. Nejen proto je na operačním středisku k dispozici velkoplošná zobrazovací stěna poskládaná z bez-okrajových NEC LCD panelů.

Na velkoplošné zobrazovací stěně sdílí operační důstojníci obrazové podklady až z osmi nezávislých obrazových zdrojů, kterými jsou např. pevné a mobilní dopravní kamerové systémy umístěné na křižovatkách, dálnicích nebo přímo ze záchranné helikoptéry, dále aktuálního televizního zpravodajství z ČT 24 nebo GIS mapových podkladů. Obrazové podklady lze individuálně dle potřeby ovládat na dotykovém panelu CUE, který obsahuje na zakázku navržený zobrazovací management.

„Soustřeďujeme informace o bezpečnostní situaci v celé republice a zajišťujeme informační toky v rámci policie a k ministerstvu vnitra. Nedílnou součástí je i spolupráce se zastupitelskými úřady, stálými službami ministerstev, celní správou, vězeňskou službou, generálním ředitelstvím HZS, Armádou ČR a dalšími institucemi,“ vysvětluje František Habada.

Velká krizová místnost

Velká krizová místnost je navržena pro setkání krizových a řídících štábů, jejichž pokyny jsou živě přenášeny nejen krajským ředitelstvím, ale i dalším složkám integrovaného záchranného systému. V místnosti se nacházejí velké náhledové NEC a interaktivní displeje, které zobrazí až osm různých obrazových zdrojů z operačního střediska. Interaktivní displeje SMART slouží k aktivnímu zapojení všech účastníků jednání během sdílení datových podkladů např. Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, PDF dokumenty či specializované GIS aplikace. Do prezentovaných podkladů lze online doplňovat a ukládat vizuální informace v podobě zápisu, schémat či jednoduchých taktických zákresů.

Díky kruhovému uspořádání mají účastníci dokonalý přehled o prezentovaných informacích. Pro vzdálenou komunikaci jsou určené dvě otočné kamery CISCO SX80 a audio-konferenční jednotky Televic. Po přihlášení o slovo přes Televic jednotku začne snímat hovořícího jedna ze dvou otočných videokonferenčních kamer. Aktuálně hovořící sleduje během videokonference vzdálené účastníky na náhledových širokoúhlých monitorech.

Pro jednoduché ovládání AV techniky v místnosti slouží řídicí systém s dotykovým panelem CUE. Na panelu lze vybrat jeden ze tří pracovních scénářů - ranní dokladace, prezentace z PC nebo videokonference. Panelem lze manuálně nastavovat intenzitu osvětlení, teplotu klimatizace v místnosti a další individuální požadavky v průběhu setkání. 

Pro přehlednou rezervaci velké a malé krizové místnosti v prostředí MS Exchange jsou na venkovní stěně upevněny dva dotykové panely CUE. Na panelech je možné zobrazit časový plán jednotlivých rezervací, případně dokončit nebo prodloužit stávající rezervaci.

Malá krizová místnost

V malé krizové místnosti se nacházejí stejně velké náhledové NEC a interaktivní displeje jako ve velké krizové místnosti. V čele stolu je interaktivní pódium pro účely prezentace v režimu, kdy předsedající sedí. Na displejích lze zobrazit čtyři různé obrazové zdroje, přičemž nejběžnějším scénářem je zrcadlení obrazu na protějších stranách. Na stole uprostřed místnosti jsou umístěny audio-konferenční jednotky Televic. Diskutující se stisknutím tlačítka přihlásí o slovo a je současně snímán otočnou videokonferenční kamerou CISCO SX80. V malé krizové místnosti je k dispozici stejný dotykový panel pro řízení tří pracovních scénářů jako ve velké krizové místnosti.

„Hlavním cílem modernizace AV techniky je sladění Národního informačního systému celého Integrovaného záchranného systému a dosažení větší efektivity operačního řízení. Nové AV technologie napomáhají policejní službě, jak v každodenních situacích, tak i u mimořádných krizových událostí. Podobné AV technologie mají i záchranáři, hasiči a další složky integrovaného systému v České republice. Díky tomuto sjednocení je naše spolupráce podstatně rychlejší a efektivnější,“ uzavírá náš rozhovor plukovník František Habada.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference