Efektivní spolupráce při povodních

Komunikace obrazem z místa mimořádné události je pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu velice důležitá.

Komunikace při povodních je velice důležitá a usnadňuje veškeré záchranné práce. Řešení DATAVIS umožňuje vidět se a jednat s kolegy, spolupracovníky, odborníky ze složek Integrovaného záchranného systému, úřadů nebo ostatních státních a veřejných institucí. DATAVIDEOKONFERENČNÍ spolupráce se stává standardní součástí každodenní činnosti všech částí státní správy a samosprávy. Pro složky Integrovaného záchranného systému představuje nejlepší alternativu ke klasickým formám komunikace.


Díky datavideokonferenčnímu spojení je možné operativně a názorně projednat potřebnou problematiku, včetně diskusí nad datovými (např. mapovými) podklady, které slouží pro upřesnění celé mimořádné či jiné události. Výrazně se tak ušetří čas strávený na cestách, sníží se náklady na dopravu a je možné přinášet aktuální informace z míst, které jsou bodem zájmu.


„Při jarních povodních 2010 v Moravskoslezském kraji se podařilo zajistit efektivní spolupráci mezi JSDI, policií, správci komunikací a povodňovými orgány. Díky datavideokonferenci bylo možné jednotlivé podklady o mimořádné události postupně aktualizovat. Podařilo se zajistit jednotnou a ověřenou distribuci informací pro Povodňovou komisi,” zdůrazňuje koordinátor projektu Jednotného systému dopravních informací Jaroslav Zvára. Řešení DATAVIS tedy usnadnilo práci všem záchranným složkám

Chcete podobné řešení?

Podobné reference