Tréninkové prostory ZZS Jihomoravského kraje

Oddělení vzdělávání a výcviku Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje vzniklo v roce 2012 jako součást úseku krizové připravenosti.

V té době záchranáři disponovali jedním přednáškovým sálem bez tréninkových prostor pro praktickou výuku. Neměli proto jinou možnost než zabrat další prostory (např. sušárnu a sklady), které zdravotnická záchranná služba poskytla, a pokusit se v nich nacvičovat mimořádné události k záchraně lidského života. Jaká je situace dnes?

Převrácené auto mimo silnici. Nasimulovaná nehoda, která pomáhá záchranářům v přípravě na reálné zákroky v terénu. Rozhodující jsou zkušenosti posádky vyjíždějící k případu. Každý záchranář musí během každého roku absolvovat praktickou a teoretickou výuku pod střechou nového vzdělávacího a výcvikového centra ZZS Jihomoravského kraje.

„Začátkem roku 2020 jsme otevřeli nové výcvikové centrum ZZS JmK v Brně–Bohunicích. Jedná se o zcela výjimečnou stavbu nejen svým rozsahem, vybavením, ale také důmyslným uspořádáním tréninkových prostor postavených na míru. Snažili jsme se do návrhu zasáhnout tak, abychom mohli simulovat vše, s čím se záchranáři a studenti v terénu setkají. Dnes simulujeme jakoukoli mimořádnou situaci od úrazu v průmyslovém prostředí přes transport do nemocnice a mnoho dalších,“ doplňuje Jana Kubalová, náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS Jihomoravského kraje.

V nultém podlaží budovy ZZS JmK je multifunkční hala s lezeckou stěnou, kde lze simulovat specifické záchranné situace k výcviku leteckých záchranářů. Lektoři májí během nacvičování vše pod kontrolou, protože celou skupinu sledují z ptačí perspektivy ochozu haly. O patro výše jsou tréninkové učebny pro zhruba patnáctičlenné skupiny a ve druhém patře pracovny lektorů, plnohodnotně vybavená sanitka nebo replika běžného bytu a další reálné prostory.

Hasiče a policisty často vyžívají jako tzv. first respondery, kteří pomáhají během zásahu na resuscitacích. Důvodem je jejich pokrytí v odlehlých městech a vesnicích. Dokážou dorazit na místo události dříve než posádka zdravotnické záchranné služby. Právě oni v mnoha případech zahajují resuscitaci jako první a nejen z tohoto důvodu jsou v prostorách ZZS JmK školeni. „First responder“ je proškoleným poskytovatelem první pomoci na vyžádaní zdravotnickým operačním střediskem ZZS.

Během dne vyjedeme až 300krát, nejčastěji k pacientům s interními chorobami, souvisejícími zejména s onemocněním srdce, cév a mozku.

Jak probíhá tréninková simulace?
„Během tréninkových simulací jsou k dispozici většinou dva lektoři. Oba zpovzdálí pozorují průběh simulace z řídicí místnosti. Jeden z lektorů je odpovědný za technické nastavení a podporu, další lektor navrhuje scénář a průběh zásahu se všemi možnými interakcemi a kritickými body, které se následně vyhodnocují. Hodnocení se skládá ze dvou ukazatelů. Prvním ukazatelem je subjektivní pozorování a chování zasahující skupiny. Všechny kroky celého týmu jsou průběžně zaznamenány audio a video systémem SimStation. Druhým ukazatelem jsou výstupy ze simulátorů a dalších nasazených technologií. Všechny výstupy jsou okamžitě k dispozici pro debriefingové diskuse, které slouží k týmové retrospektivě a zpětné analýze postupu. Co bylo během simulace aplikováno dobře, kde je nutné se zlepšit nebo co je potřeba udělat příště udělat jinak,“ popisuje své zkušenosti Michal Jakubů, lektor ZZS JmK.

Čím závažnější scénář si připravíme, tím větší je to výzva nejen pro lektory, ale především pro záchranáře a studenty. Jsem ráda, když můžeme pokořit určité hranice a současně zvládnout obtížný stav pacienta. Někdy stačí během zásahu říct teplé lidské slovo a mít dostatečný zájem.
Jana Kubalová náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání ZZS Jihomoravského kraje

Nasazené technologie přinášejí zcela nové možnosti využití, největší přidanou hodnotou je fakt, že vytváříme opravdu realistické prostředí. Když pustíte lidi do relativně přirozeného prostředí, budou se v něm chovat mnohem uvolněněji.
Michal Jakubů lektor ZZS Jihomoravského kraje.

První dojmy účastníka simulace?
„Poprvé jsem měla možnost spojit teorii s praxí a vše si reálně vyzkoušet. Z mého pohledu jsou to neocenitelné zkušenosti, protože až nyní jsem si uvědomila, co vlastně znamená praxe. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, ale hlavně jsem vše mohla prakticky aplikovat. Moje první dojmy? Nejde jen o zmiňované zkušenosti, neméně důležitá je i týmová souhra, kterou si mezi sebou reálně ověříme. Díky audio a video nahrávkám se podíváme na všechny postupy a situace, které si během zásahu vůbec neuvědomíme,“ uzavírá své postřehy Martina Valentová, studentka a budoucí záchranářka. „Osobně si odnáším mnoho zajímavých podnětů. Preferovala bych do budoucna zařadit více takových praktických simulací. Ve škole se soustředíme hodně na teorii, ve výcvikovém centru můžeme teorii převést do praxe,“ doplňuje Martina Valentová.

Unikátní technologie SimStation
„Výukové a výcvikové centrum ZZS JmK je důmyslně osazeno specifickou audio a video technikou určenou právě pro simulace od společnosti SimStation. Tréninkové místnosti mají k dispozici dvě až tři full HD kamery, které snímají prostor z různých úhlů pohledu. V celém simulovaném prostoru jsou zavěšeny stropní ruchové mikrofony, aby snímaly zvuk z celého zásahu. Každý člen týmu má navíc u sebe náhlavní mikrofon, což je pro následný debriefingový rozbor klíčové. Lektoři v místnostech využívají i podhledové reproduktory a projektor s cílem vytvořit co nejrealističtější prostředí,“ popisuje Jan Krákora, technický konzultant a specialista na řešení SimStation, AV MEDIA, a.s.

COVID 19 a budoucnost ZZS JmK
Během koronavirové krize a nouzového stavu vzdělávací a výcvikové centrum nezahálelo. Zřídila se online výuka kurzů na dálku ve spojení s videokonferencemi a na konci května se uspořádala online konference – náhrada za Brněnské dny urgentní medicíny, kde se mohli aktivně zapojit všichni vzdálení účastníci a prezentující z celé České republiky. „Koncem roku 2020 budou dokončeny nové simulační prostory ve Fakultní nemocnici Masarykovy univerzity. Dojde tak k úzkému propojení ZZS JmK s FN a rozšíření simulací o nové scénáře lékařských disciplín. Společnost AV MEDIA oba projekty realizovala a ve spolupráci se SimStation navrhla nejlepší řešení, které splňuje nejnáročnější uživatelské požadavky,“ uzavírá Viktor Gyönyör, obchodní konzultant, AV MEDIA, a.s.

Reportáž ZZS Jihomoravského kraje

Chcete podobné řešení?

Podobné reference