Sjednocená vzdálená spolupráce

Sjednotili jsme formu vzdálené komunikace mezi organizacemi veřejné správy a samosprávy, integrovanými záchrannými složkami a nemocnicemi.

Kraj Vysočiny využívá řešení DATAVIS, které nabízí AV MEDIA. Díky tomuto řešení se mohou zástupci jednotlivých krajů kvalitně vidět, slyšet a současně sdílet datové podklady na dálku. Právě podklady jsou nezbytnou součástí diskusí, porad, školení, mimořádně svolaných jednání nebo krizových zasedání. V kraji probíhala ojedinělá testovací videokonferenční spojení mezi Krajem Vysočina a jím zřizovanými nemocnicemi. Ověřovaly se možnosti, jak řešení DATAVIS komplexně rozšířit právě do zdravotnictví. V jeden okamžik se podařilo propojit všechny krajské nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu a Fakultní nemocnici v Brně.


Systém DATAVIS byl vytvořen před 10 lety při sestavování principů vzdáleného řízení krizových událostí pro integrovaný záchranný systém. Díky těmto zkušenostem bylo možné řešení DATAVIS postupně zavádět do všech organizací veřejné a státní správy. Projekt kraje Vysočina je historickým milníkem řešení DATAVIS a výzvou pro další kraje, jak lze v reálném čase efektivně sdílet zvuk, obraz a data současně. A právě těmito vlastnostmi se DATAVIS liší od ostatních videokonferenčních zařízení.


„Jednotlivé organizace potřebují efektivně vzájemně komunikovat o společných projektech. Od komunikace na dálku si díky videokonferencím slibujeme snížení nákladů na cestovné i úsporu času,“ komentoval řešení v minulosti hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Datavideokonferenční spolupráce DATAVIS se stala nedílnou součástí každodenní práce ve veřejném a státním sektoru nejen v kraji Vysočina.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference