Moderní otevřený úřad

Moderní pojetí, otevřenost k občanům, profesionální přístup zaměstnanců. To jsou hlavní kritéria veřejně dostupného úřadu pro občany.

Úřad městské části Prahy 6 je ukázkovým příkladem toho, jak lze vybudovat v krátkém čase moderní administrativní komplex pro cca 350 osob. Hlavním cílem bylo vytvořit pro občany takové prostředí, které nabídne nejvyšší možnou úroveň poskytovaných služeb. Zároveň bylo důležité zajistit přímou a efektivní dostupnost informací např. formou elektronické úřední desky.


Zasedací místnosti a kanceláře vedoucích pracovníků jednotlivých odborů jsou nyní vybaveny interaktivními plazmovými monitory nebo tabulemi SMART Board, které jsou určeny pro porady, jednání nebo školení. Cílem je úředníky posouvat k týmové spolupráci, přímému zapojení při realizaci klíčových úkolů s možností získání zpětné vazby. Interaktivní nástroje, dodané společností AV MEDIA, splnily počáteční požadavky.


„Úřad využívá také další metody moderní komunikace, jako jsou například videokonference. „Videokonferenci používáme ve dvou místnostech úřadu. První je hlavní zasedací místnost úřadu, druhá je centrální místnost odboru dopravy a životního prostředí, která je osazená zobrazovacími panely, sloužícími pro monitoring kamerového systému městské policie,“ informuje vedoucí odboru informatiky Vít Eliáš. Úřad efektivně využívá různé komunikační AV technologie, včetně elektronické úřední desky.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference