Aktuální dopravní informace

Dopravní nehody nelze předvídat. Pokud k nim dojde, může mít včasné varování cenu zachráněných lidských životů.

V nově postavené budově SSÚD Ostrava bylo před dvěma lety otevřeno unikátní středisko pro příjem, zpracování a následnou distribuci dopravních informací v celé ČR. Pracoviště NDIC je od té doby v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně v rámci Jednotného systému dopravních informací pro území České republiky.


Poskytovaný obsah dopravních informací je dále zkvalitňován postupným budováním inteligentních dopravních systémů, které na bázi informačních technologií sledují a vyhodnocují situaci v provozu a automaticky předávají informace ke zveřejnění prostřednictvím NDIC. Jen v lednu 2010 prošlo tímto pracovištěm více než 19 000 jednotlivých zpráv o jevech nebo událostech, které na některém místě nebo úseku sítě pozemních komunikací celé ČR zcela nebo částečně ohrozily nebo omezily bezpečnost a plynulost provozu.


Všechny aktuální dopravní informace o průjezdnosti komunikací se soustřeďují v Národním dopravním informačním centru. Po jejich ověření a autorizaci dostává řidič upozornění na vzniklou situaci na stránkách www.dopravniinfo.cz, prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání, služby RDS-TMC nebo přímo na informačních tabulích ZPI. Varování před možnou komplikací předcházejí také každému omezení z důvodů údržby či opravy. Řidiči pak k danému úseku přijíždějí se zvýšenou pozorností a mají vždy dostatek času, aby jízdu přizpůsobili okolnostem a vyhnuli se případným kolizím.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference