Vítejte u čtrnáctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: Lidé na prvním místě?

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí? a JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno PROČ je důležité věnovat se lidem na prvním místě v kontextu návrhu pracovních prostor a digitálních technologií? Budu rád za vaše komentáře.

Někteří z vás se dotazovali, PROČ jsem poslední dobou nic nepublikoval. Byl jsem delší dobu pracovně v zahraničí a věřím, že tato návštěva mi dala nové impulzy, PROČ je budoucnost práce právě nyní tak důležitá a na CO se musíme soustředit pro překonání mnoha výzev a změn v práci, které nás čekají. Budu se snažit myšlenky sdílet rychleji. Máte se na co těšit....

Jak mohou správně navržené pracovní prostory pozitivně ovlivnit spokojenost lidí a zprostředkovat dokonalé pracovní zážitky?

 

Udělejme si rekapitulaci, CO se v práci změnilo za posledních 50 let a během covid-19.

 • Přešli jsme od práce založené na lidské síle k práci založené na znalostech.
 • Fyzická pracoviště jsou méně relevantní, protože moderní způsoby práce umožňují lidem myslet, psát a dokonce i spolupracovat odkudkoli.
 • Během COVID-19 bylo lidem umožněno prozkoumat „práci z domova“. Našli nový způsob, jak být produktivní odkudkoli.
 • Uzavření pracovních a kancelářských prostor poskytly lidem čas na zamyšlení a přehodnocení účelu a smyslu práce. 
   

Vedlejším efektem pandemie je, že podnítila touhu zaměstnanců po něčem novém, pokud jde o pracovní prostory a technologie. Mnozí z nich vyjádřili potřeby a přání zachovat si vyšší míru flexibility ve výběru JAK, KDE, s KÝM a po jakou dobu pracovat. Více než kdy jindy právě nyní můžeme využít ke své práci různorodé spektrum pracovních prostor a současně si prakticky ověřit zcela nové způsoby práce. Tyto změny přirozeně formují design pracovišť, které se budou v roce 2023 nadále vyvíjet.

 

 • PROČ: smysl, účel, hodnoty, firemní kultura - PROČ pracujeme, PROČ vykonáváme práci, PROČ chodíme do práce.
 • JAK: fixní, agilní, hybridní, flexibilní způsoby práce – metody, procesy a scénáře práce, které využíváme k naplnění práce.
 • CO: jaké technologie, aplikace a komunikační platformy využíváme k práci.
 • KDE: z kanceláře, z domu, na cestách, meta/VR prostředí = míra flexibility ve výběru místa – fyzické nebo virtuální místo, odkud/kde pracujeme.
 • KDY: fixní/flexibilní pracovní doba (od-do/flexibilita = míra autonomie ve výběru času) – denní doba a dny v týdnu, kdy pracujeme.
 • s KÝM: sám/s týmem/s cross týmem/se zákazníkem, s dodavatelem, s obchodním partnerem - pracuji sám/soustředím se, pracuji s týmem/spolupracuji/spolutvořím. 

Výše popsané PROČ, JAK, CO, KDE, KDY, s KÝM souvisí také s mírou nasazení a využívání. Zde jsou možné příklady:

 • SVOBODNÉ: získáme svobodu proč, jak, co, kde, kdy, s kým chceme formálně a neformálně pracovat.
 • DOPORUČENÉ: je nám řečeno, proč, jak, co, kde, kdy s kým máme pracovat. Jedná se o doporučení/interní pravidlo případně máme i volné ruce v rozhodování.
 • VYMAHATELNÉ: musíme striktně dodržovat proč, jak, co, kde, kdy, s kým máme nebo musíme pracovat. 

Design pracovních prostor musí začít podporou měnících se požadavků v chování jednotlivců a týmů. Je proto nutné upravit prostory tak, aby podporovaly nové potřeby a přání lidí, pracovní scénáře a způsoby práce v souladu s moderními komunikačními technologiemi. Pracovní a kancelářské prostory fyzické či virtuální musí akceptovat lidský aspekt, nikoli samotnou práci. 

V jiném překladu to znamená, že design zaměřený na lidskost a uživatelský zážitek zprostředkuje zcela nový standard pro inkluzivní a technologicky bohaté pracovní prostředí, které podporuje pohodu, spokojenost a produktivitu. Tento přístup navíc podporuje flexibilitu a pomůže všem zaměstnancům efektivně přispívat, sdílet a učit se, bez ohledu na to, JAK, KDY, KDE, s KÝM odvádějí svou nejlepší práci. 

LIDÉ

Abychom vytvořili pracovní prostory a kanceláře zaměřené na lidi, musíme je společně s lidmi navrhnout ještě předtím, než budeme přemýšlet o půdorysech, materiálech, nábytku, barvách a technologiích. Několik otázek ke zvážení:

 • Jakou práci lidé dělají ve vaší firmě? Nyní, ale i v budoucnu, protože kanceláře nejsou krátkodobou investicí.
 • Jaké prostory a technologie lidé očekávají ke své práci? Pro jednotlivce i skupiny.
 • Jaké firemní a osobní hodnoty budujete a jak se tyto hodnoty projeví do návrhu pracovních prostor? Pro posílení firemní kultury.
 • Jak navrhnete novou kancelář v návaznosti na spokojenost a blahobyt vašich zaměstnanců?
 • Čím mají pracovní prostory a kanceláře zapůsobit, aby se do nich lidé rádi vraceli? Jedna z klíčových otázek na kterou nesmíte zapomenout!

Doporučuji zapojit vedoucí týmů a „interní ambasadory“ do zodpovězení otázek. Zapojení různorodých členů z celé organizace vám pomůže vytvořit nejlepší pracovní prostory a kanceláře, které budou vyhovovat všem. Působivé a zážitkové pracovní prostory zvyšují vaše šance, jak přilákat špičkové talenty a budovat prosperující a úspěšnou společnost.

Mějte na paměti specifické podmínky a požadavky vaší společnosti. V počáteční fázi budete mít odlišné požadavky než zavedená nadnárodní společnost. Řešení která vám fungují dnes nemusí fungovat za pět let.

PROSTORY

Pracovní prostory a kanceláře zaměřené na lidi, které upřednostňují flexibilitu, radost a spolupráci přinášejí několik výhod:

 • SPOKOJENOST: pamatujte na pohodlí a pohodu zaměstnanců, která zvyšuje jejich mentální a fyzické blaho.
 • PRODUKTIVITA: pamatujte na pracovní prostory a kanceláře, které lidé rádi vyhledávají, protože podporují jejich konkrétní potřeby a přání, budou v nich mnohem motivovanější a produktivnější.
 • SOUSTŘEDĚNÍ: pamatujte na pracovní prostory, které jsou určeny pro soustředěnou práci, lidé vyhledávají klid a ticho, aby se mohli plnohodnotně věnovat své individuální práci.
 • SPOLUPRÁCE: pamatujte na kanceláře upřednostňují spolupráci a komunikaci, čímž podpoříte smysl pro komunitu a týmového ducha.
 • KREATIVITA: pamatujte na kreativní prostory, ve kterých mohou lidé svobodně přemýšlet i mimo formální rámec.
 • FIREMNÍ KULTURA: pamatujte na kanceláře, které záměrně ovlivňují a pozitivně přispívají k budování firemní kultury a pomáhají přilákat a udržet špičkové talenty.

Pracovní prostory a kanceláře zaměřené na potřeby a přáni lidí pomáhají ovlivňovat firemní kulturu směrem zdola nahoru a to tzv. postupnou změnou v chování zaměstnanců. Prostor totiž poskytne zaměstnancům podněty, aby přemýšleli růstovým způsobem, což je naučí novému chování, které je pro společnost přínosné a inspirativní.

TECHNOLOGIE

Při modernizaci pracovních prostor a kanceláří hrají velkou roli technologie. To znamená, že bychom měli být obklopeni takovými technologiemi, které rádi využíváme a vidíme v nich smysl a příležitost ke změně. Měli bychom vytvořit záměrnější pracoviště a najít v něm správnou roli pro technologie.

Jsou to právě digitální technologie, které uvádějí k životu virtuální, hybridní a flexibilní pracovní prostory, jenž využíváme jako rozšířené dveře fyzických pracovních prostor a nabízejí nám další příležitosti k prosperitě. 

Aby byla práce úspěšná, musí být holistická a musí se zaměřit na jedinečné pracovní způsoby, které lidé preferují, bez ohledu na to, kde práci vykonávají.

Pracovní prostory zaměřené na lidi posilují firemní kulturu a sounáležitost. Podporují různorodé spektrum pracovních procesů a scénářů práce a vytvářejí zcela ojedinělý uživatelský zážitek, který stojí za to nepřetržitě opakovat. Toho lze dosáhnout, když budou digitální technologie podporovat aktivní zapojení všech členů i těch vzdálených, rozvíjet a podněcovat týmovou spolupráci a kreativní myšlení jako neoddělitelnou součást pracovního zážitku.

Jestliže budeme během návrhu pracovních prostor stavět potřeby a přání lidí na první místo vytvoříme přijatelné podmínky pro rozvoj flexibilních a hybridních scénářů a současně podpoříme růstové myšlení, které je klíčové pro další vývoj plynulé práce. 

Pracoviště se budou i nadále měnit a vyvíjet, a proto je nutné neustále testovat a opakovat, co nefunguje nebo co funguje nejlépe, když zaměstnanci komunikují, spolupracují a zažívají fyzické či virtuální zážitky. Díky tomuto přístupu mohou organizace zjistit např. PROČ členové týmu oceňují akusticky ošetřené menší zasedací místnosti pro hybridní spolupráci, PROČ se neobejdou bez bezproblémového internetového připojení a PROČ vyhledávají nové technologie a komunikační platformy podporující produktivitu a otevřenou spolupráci. 

Lidé na prvním místě ovlivňují budoucí design pracoviště, smysluplné využívaní moderních digitálních technologií a komunikačních platforem.

LIDÉ – PROSTORY – TECHNOLOGIE

Řiďme se tímto pravidlem a vytvářejme v roce 2023 takové pracovní prostory do kterých se budou lidé rádi vracet.Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie pochází z inspirativních prostor v AV MEDIA SYSTEMS video pochází z natáčení v prostorách společnosti NEDCON. Další případné fotografie pocházejí z referencí poskytnuté společnosti AV MEDIA SYSTEMS se souhlasem zákazníků.

Šťastný rok 2023 zaměřený na lidi!