< Zpět

SMART učebna na Jihočeské univerzitě

Na Pedagogické Fakultě v Českých Budějovicích jsme v Akademickém roce 2014/15 realizovali didaktickou laboratoř.

PICT117790
PICT117792
PICT117796
PICT117797
PICT117800
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích logo

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy.

Na univerzitě studuje 12 000 studentů ve více než 200 oborech bakalářských, magisterských a doktorských programů na 8 fakultách – Ekonomické fakultě, Fakultě rybářství a ochrany vod, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Teologické fakultě, Zdravotně sociální fakultě, Zemědělské fakultě.

Pro širokou veřejnost univerzita nabízí kurzy a programy celoživotního vzdělávání.

Rok realizace: 2015
Kategorie: Vysoké školy

Tato laboratoř je určena jak pro výuku oborových didaktik, tak i odborných předmětů napříč celým spektrem studijních oborů se zaměřením na vzdělávání.

Plně vybavená učebna

Spolu s vybavením učebny dobíjecí skříní LabCabby  s 16 tablety iPad a 18 tablety DO3DYa kvalitním vzdělávacím obsahem učebních textů od nakladatelství Fraus jsme do učebny dodali také interaktivní stůl SMART table ST442i s multidotykovým režimem, nejnovější interaktivní tabuli SMART Board 885, která umožňuje studentům pracovat jednotlivě i ve dvojicích a další přídavné technologie či zařízení.

 Příprava budoucích učitelů s tou nejlepší technikou

„Po intenzivním zaškolení didaktiků ze všech kateder Pedagogické fakulty, kteří uskutečňují výuku svých odborných, či odborně didaktických předmětů od letního semestru tohoto Akademického roku již probíhá v učebně výuka s cílem připravit budoucí učitele jejich budoucí pedagogickou praxi. Uvědomujeme si, že vybavení, které máme na fakultě nyní k dispozici je v současné době součástí výbavy učeben na mnoha základních školách a chceme proto, aby naši absolventi byli vybaveni dovednostmi nejenom technickými, souvisejícími s obsluhou, využitím všech vestavěných nabídek a ovládáním tabulí, tabletů či jiných multidotykových technologií“ říká doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., proděkanka pro studium.

Cílem je především seznámit studenty s výhodami a úskalími interaktivní výuky, ukázat jim souvislost výběru vzdělávacího obsahu, forem práce v kontextu s výsledky žáků a to jak na základě zjištěných skutečností v mezinárodních výzkumech, tak i na základě spolupráce s praktikujícími učiteli na základních školách. Studenti v předmětech oborových didaktik plánují kurikulum a připravují sami vzdělávací obsah pro nové multidotykové technologie s využitím všech interaktivních prvků, interaktivních učebních textů či jiných programů a aplikací, vhodných pro výuku daného předmětu zvolené vzdělávací oblasti.

 „Po jednom semestru práce v učebně mohu konstatovat, že učebna a její vybavení studenty nadchla, sami hledají nové aplikace, které by mohli ve výuce využívat. Příležitost seznámit se s novými technologiemi před příchodem do pedagogické praxe hodnotí velmi kladně. Interaktivní technologie jsou součástí každodenního života našich dětí, škola se nemůže tvářit, že neexistují, měla by využít jejich potenciálu ve svůj prospěch. Budoucností již asi nebude škola s tabulí a křídou“ doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D., proděkanka pro studium.

 

Součástí dodávky bylo celkem 9 kurzů školení pro místní metodiky z jednotlivých kateder.

(školení na autorský software interaktivní tabule SMART Notebook, školení na cloudové prostředí pro spolupráci Google apps for education, školení na interaktivní stůl SMART Table, školení na sdílení aktivit přes cloudové řešení SMART AMP a nástroj XC Collaboration, školení na hlasovací systém SMART Response, školení na řešení vzdálené výuky SMART Bridgit, školení na práci s tablety a na práci s digitálními učebními materiály.

 

Kompletní dodaná technika:
 • Interaktivní tabule SMART BOARD 885 včetně pylonového pojezdu Santal s křídly
 • Ultrakrátký projektor NEC UM330W
 • 16 tabletů iPad, 18 tabletů DO3DY
 • Dobíjecí skříň LabCabby mini 32v
 • Interaktivní náhledový displej SMART Podium SP524
 • Systém pro vzdálenou komunikaci SMART Bridgit, mikrofon Revolabs xTag, 50" zobrazovač Panasonic.
 • Dokumentová kamera SMART SDC 450
 • Interaktivní stůl SMART table ST442i
 • Multilicence software SMART AMP
 • Výukový software SMART Notebook
 • Počítač HP pro učitele
 • Server
Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz