Expozice horolezectví

„Splněný sen a přání", takové pocity měla paní ředitelka muzea Českého ráje v Turnově, Vladimíra Jakouběová, při otevření nové expozice. Netradiční expozice Horolezectví – z Českého ráje na vrcholy světa navozuje atmosféru skalního města s mnoha lezeckými stěnami a audiovizuálními a haptickými prvky.

Staré přísloví říká, že je-li konec dobrý, je dobré vše. Vystihuje to asi přesně komplikovaný osud vzniku expozice Horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově. Projekt se potkával od samotného vzniku s mnoha technickými i administrativními překážkami.

JEDINEČNÝ ARCHITEKTONICKÝ STYL

Pro svůj neotřelý obsah i architektonicky ojedinělé provedení byl také realizačně složitým komplexem, který se hodně vzdaluje od klasického pojetí expozic. Místo běžných expozičních stěn tvoří základ bílé polygonní struktury, stěny svírající různé úhly a evokující skalnatou krajinu, kterou návštěvník prochází. Ani šedě natřená cesta pod jeho nohama není rovná, vede do kopce, přes zlomy, zkosení, z přízemí do prvního podlaží. Na stěnách, skalách různých výšek obklopujících návštěvníky, se střídají informace tištěné (řezaná grafika, fotky) i audiovizuální efekty a společně tvoří soubor základních informací k historii horolezectví, způsobům a druhům lezení, k lezeckým technikám, uzlům a především k osobnostem v běhu času.

Zajímavá témata i netradiční exponáty

Tematicky je expozice dělená podle charakteru lezení a horolezeckých technik, od skal až po „dobývání“ nejvyšších hor světa. Tématu, které je pro Turnov a okolí nosné, tedy lezení po pískovcových skalách a také horolezeckým osobnostem, které se v lokalitě narodily, je věnována část expozice v patře. Prezentaci nechybí ani exponáty, některé ukryté pod sklem netradičních „vitrín“ umístěných v polygonních strukturách, jiné připevněné přímo na „skalách“ mimo dosah návštěvníků. Jejich podstatu tvoří horolezecké vybavení a oblečení, historické kusy nevyjímaje, vše získáno od samotných horolezců. Jednotlivé druhy lezení a horolezeckých technik, včetně správného oblečení a výbavy, reprezentují na „skalách“ zavěšení horolezci (statické figuríny), jímž dynamiku, pohyb dodává mapping. Audiovizuální efekty jsou vedle avantgardní architektury expozice její další silnou stránkou. Komiksová projekce dala např. smysl přítomnosti obrazu Mikoláše Alše, který pro svoji velikost musel zůstat na místě, pomohla oživit statické postavy a jevy, ale také zpestřila jednotlivá témata praktickými virtuálními ukázkami. Na obrazovkách v expozici má návštěvník zase možnost sledovat historické dokumenty o horolezectví a horolezcích.

Kateřina Soukupová, M plus

NA TO, JAKÝ JE OHLAS VEŘEJNOSTI NA NOVĚ OTEVŘENOU EXPOZICI JSME SE ZEPTALI ŘEDITELKY MUZEA ČESKÉHO RÁJE, VLADIMÍRY JAKOUBĚOVÉ

Po měsíci od otevření nové stálé expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa můžeme otevřeně říci, že pozitivní dojmy, které máme my muzejníci z realizace nové expozice, sdílí většina návštěvníků s námi. Oceňují nejen zakomponování rekonstruovaného objektu do stávajícího historického areálu muzea, ale především výjimečné netradiční architektonické řešení interiéru a výtvarné řešení obsahové náplně expozice. Expozici za první tři týdny provozu vidělo více jak pět tisíc lidí a většina z nich odcházela se slovy, že se musí vrátit s přáteli, kamarády nebo příbuznými. To je pro mne, jako pro autorku projektového záměru, a hlavně pro všechny, kteří se na realizaci podíleli, to nejlepší ocenění.

Vladimíra Jakouběová ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově

Oživení expozice videomappingem byla výzva

V muzeu Horolozectví se realizovalo hned několik edukativních oživení expozice formou videomappingu. A byla to výzva. Efekt kontury „Ledolezec“ a „Bouldering“ tvoří věrná kontura lezce po polygonální 3D struktuře stěn. Realizace vyžadovala speciální druh natáčení profesionálních lezců v měřítku 1:1, tj. byla pronajata lezecká stěna, kterou jsme pokryli klíčovacím pozadím (greenscreen) a profesionálové na tuto „zelenou stěnu“ opakovaně lezli stejně jako na skalách (cepíny, háky, jištění…). Výsledný efekt je skutečná kontura lezců a vytvoření oživlé animace „vystoupení“ lezce z figuríny. Ostatní efekty byly realizovány formou skutečné 3D simulace za použití jisticího mechanismu a simulace postupu po lanu na ferratách. 3D kalibrace na místě vyžadovala skutečně „horolezecké“ schopnosti, protože projekční systém je umístěn v 9 m nad podlahou. Nakonec se povedl i kreslený mapping na instalovaný obraz „Sasíků“, který kontextuálně „přepíná“ dobové dílo do kontextu horolezeckého muzea. Odezva návštěvníků je pozitivní, takže věříme, že se vynaložené úsilí na realizaci vyplatilo.

Jan Buriánek, AV MEDIA, a.s., specialista na obsahovou náplň muzea

Návštěvnická anketa

Přikládáme anketu, kterou připravilo muzeum při otevření expozice s prosbou o odpověď na otázku : „Jaké jsou vaše první dojmy z nové horolezecké expozice. Co vás nejvíce zaujalo?“

„Je tady hodně lidí, takže budu muset přijít ještě jednou a v klidu si to přečíst. A to, co se mi líbí, jsou pohyblivé postavičky, co lezou po stěnách a i po Sasíkách. To je úžasný nápad. To oceňuji jako architekt, dobrej nápad.“ Jirka, Přepeře

„Dnes jsem byla na slavnostním otevření Horolezecké expozice a byla jsem mile překvapena. Moc se mi to líbilo, protože jsem kdysi také lezla, a tak jsem mohla zavzpomínat. Některé horolezce znám a minulý týden jsem se seznámila s lidmi, kteří tu dnes také jsou, protože jsem byla na takové horolezecké oslavě pod Hrubou Skálou. Jsem moc ráda, že tu expozici máme. Znám i lidi, kteří se o to dlouhou chvíli snažili, a proto děkuji i za ně.“ Iva, Turnov

„Dojmy jsou veskrze perfektní, protože se to celé podařilo organizačně, a mám radost, že do Turnova budou jezdit lidi a že Turnov bude žít.“ Jméno neuvedla, Turnov

„Když jsem to poprvé prošel, tak jsem si řekl, že to je expozice dělaná nejen pro pamětníky, ale i pro současné horolezce a i úplné laiky, kteří o horolezectví nic neví. A že to není úplně standardní expozice, ale že je moderní, kdy klasické exponáty doplňují projekce, multimediální displeje a řekněme líbivý moderní design.“ Karel, Rokycany

„Veskrze jsou dojmy pozitivní, musím říci. Moc se mi líbí zapojení obrazu Sasíků do té expozice, a poté jsou úžasné ty horolezecké cajky, které jste dostali od pánů, co tu lezli před sto lety. To si myslím, že je úžasné, a zvlášť si myslím, že ty generace, co lezou teď s těmi věcmi, s kterými už není takový problém lézt, tak se mohou podívat, jak se to skutečně dělalo dříve. Takže jinak dobrý, jinak se mi moc libí vnímání atria muzea a jsem zvědav, jak se osvědčí v rámci řemeslných trhů.“ Tomáš Hocke, Turnov

„Jsem z toho nadšený, protože horolezectví k Turnovu a Českému Ráji patří stejně jako kamenářství. Je to splacený dluh minulým generacím horolezců.“ Pavel Charousek, Turnov

AV MEDIA, a.s. byla dodavatelem audiovizuálního řešení a AV obsahové náplně exponátů

Chcete podobné řešení?

Podobné reference