Expozice zemědělství v Národním zemědělském muzeu

Expozice Zemědělství je další v řadě výstav, jimiž NZM ve své pražské budově usiluje o změnu statické, konzervativní podoby muzea v dynamickou, moderní instituci

Již ve fázi projektu trval zadavatel na vlastní představě kontrastu technicistní formy prezentace tématiky přírodní či na přírodě závislé. Základními materiály expozičního fundusu jsou tedy kovy a sklo v různých formách a tvarech. Důraz je kladen také na prostorové uspořádání, rozdělené do časových okruhů tak, aby byl návštěvník „navigován“ chronologicky od historie, přes současnost, budoucí vývoj zpět k podstatě: smíru mezi přírodou a člověkem, návratu lidstva ke „zdravému selskému rozumu“ našich předků.

Architektonické řešení expozice pracuje s dělením do několika hlavních zón, které se vzájemně doplňují. Oblouková expoziční stěna s projekcí, a na ní umístěný majestátní model plemenného býka Cesara proti vstupním dveřím do expozice, intuitivně navede návštěvníka vpravo na „Cestu dějinami“. Má podobu stoupající a klesající kovové lávky se skleněným zábradlím, jakéhosi mostu podél celé dlouhé pravé stěny haly. Plocha zdi je pojednána čb, autorskou malbou a graficky pojatou časovou osou s vyznačenými milníky, letopočty a popisy událostí rozhodných pro vývoj zemědělství od pravěku do dnešních dnů. Cesta končí náladovou projekcí proti schodišti, jímž návštěvník sestupuje z lávky k zóně „Budoucnost“. Počátek i konec putování dějinami ozvláštňují tablety na stojanech, rozvíjející formou rozšířené reality pohled na model býka v úvodu i na reálný exponát ruchadla bratranců Veverkových o další dimenze. Ruchadlo je umístěno ve výšce ve výklenku, jenž spolu s dětským koutkem pod ním a zkosenou vitrínou vedle zaplňují kratší zadní vestavěnou stěnu, která současně vymezuje obvod zóny „Budoucnost“. Do ní, koncipované velmi futurologicky, se vchází po sestoupení z mostu-Cesty dějinami zemědělství -úzkým vstupem. Zelenými RGB světly zvýrazněný bílý obdélníkový svět Budoucnosti dává lidem na výběr z řešení, jimiž by se zemědělství v 21. století mělo řídit. Střídavě se rozsvěcující 4 lightboxy s grafikou a 4 vitríny s exponáty nabízejí východiska pro člověka i půdu, o nichž může každý návštěvník hlasovat odpověďmi na otázky v testu na dotykové obrazovce, po odchodu z „Budoucnosti“. Vodítkem je mu heslo na stěně, hlásající, že správnou Cestou je umírněnost.

Druhou delší stranu výstavní haly tvoří dvacet metrů dlouhá vitrínová prosklená stěna naplněná sbírkovými předměty a dermoplastickými exponáty domácích zvířat, v několika místech s zvukovým doprovodem, hlasy zvířat, znějícími pod dotyku na senzorový spínač.

Centrální prostor sálu expozice vyplňuje dominanta evokující“ Roční cyklus“ od jara do zimy, ztvárněná jako dioráma ve tvaru oválu, uprostřed rozděleného stěnami až ke stropu. Pozadí obou polovin oválu, jejichž pódia nesou autentické historické zemědělské stroje, používané v příslušném ročním období, je doplněno autorskou malbou s barevnými akcenty, oživenou projekcí s ozvučením. Vždy jde o malbu krajiny v příslušném ročním období, do níž se promítají mraky, letící ptáci apod. Před odchodem z expozice má návštěvník ještě možnost se posadit do jednoho ze 6 audiokoutků a vyslechnout si příběhy zemědělců ze starých i novějších časů nebo se zastavit u LCD panelu s interaktivní zemědělskou encyklopedií.

V expozici je pamatováno i na děti různého věku, kterým se zde nabízejí hry a interakce virtuální i mechanické. Za zmínku stojí dětské archeologické pískoviště, chlívek s modely domácích zvířat, sýpka, dětská zóna jako stezka mezi oběma polovinami oválu diorámy, kde mají k dispozici trojrozměrné objekty (obydlenou králíkárnu, holubník, psí boudu..), ale také PC hry pro nejmenší.

Koncepce expozice předpokládá návštěvy bez průvodce, ale svým vybavením je připravena rovněž na výukové programy pro školy či komentované prohlídky.

Autorem článku je Kateřina Soukupová, "M plus", spol. s r.o.

Autorem expozice je společnost "M plus", spol. s r.o.
Audiovizuální řešení a obsahy realizovala společnost AV MEDIA, a.s.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference