Muzeum Slivovice

5D zážitek s vůní slivovice v nové interaktivní expozici v Praze

Cílem autorů bylo vytvořit expozici, která odpovídá výrazovými prostředky, dynamikou a vyvážeností vjemů nárokům návštěvníků dvacátého prvního století. Dokáže vzdělávat, informovat, zaujmout i pobavit. RUDOLF JELÍNEK není pouze značka, je to především naše kulturní dědictví, velký příběh, který vyvolává emoce.

Nová interaktivní expozice vznikla v Praze v domě U Lužického semináře, který pochází z první třetiny 17. století. V letech 1966–2002 zde žila i slavná česká herečka Slávka Budínová. V srpnu roku 2002 přišly povodně.  V té době Slávka Budínová po delší nemoci zemřela a rozběhl se boj o její dědictví, který musel rozhodnout až Ústavní soud. Místo zůstalo opuštěné a chátralo. V roce 2011 koupila dům společnost RUDOLF JELÍNEK, a. s.

Muzeum Slivovice – 5D zážitek s vůní slivovice

Ideový a scénografický koncept expozice

Ideový a scénografický koncept expozice primárně cílí na zdůraznění tradice, historie, technologie výroby a výrobky společnosti RUDOLF JELÍNEK. „V rámci expozice neprodáváme primárně destilát, ale příběh a tradici! Cílem je vyvolat u návštěvníků emoce, které jsou výsledkem audiovizuálního zážitku ve spojení s ochutnávkou a poznáním!“ Expozice by měla na návštěvníky zapůsobit stejně jako dobrý film. Měla by mít své vrcholy a zároveň by měla „umět nechat návštěvníkovi vydechnout.“ Proto jsme při zpracování scénografického konceptu expozice pracovali s emocionální křivkou. Na základě této křivky jsme definovali její „vrcholy“ a stanovili předpokládaný čas, který návštěvníci v jednotlivých částech stráví. Úměrně tomuto času je „dávkován“ i obsah jednotlivých zastavení v expozici.

Stěžejní částí prostoru „Historie“ je představení historických událostí v čase. Scénograficky je tato část uchopena jako kombinace stylizovaných „modelů“ továren oživených světelnými efekty a projekcí historických událostí v pozadí. Do projekce vstupují postavy R. Jelínka a jeho ženy v roli průvodců.

V prostoru „Krajiny“ je návštěvník pohlcen všeobjímající krajinou. Atmosféru navozujeme pomocí vrstveného terénu a spojených projekcí. Kromě velkolepé projekce pracujeme v prostoru se světelnými efekty, efekty větru a slunce, vůní, teplem a střídáním barevné atmosféry. Intenzita „větru“ a barevnost světla v prostoru závisí na ročním období. Film zpracovaný pro hlavní projekci je postaven na emocích vycházejících z faktů. Je koncipován jako krátká filmová báseň bez mluveného komentáře, doplněná hudebním doprovodem. Prostřednictvím filmu ukazujeme tvář krajiny v průběhu čtyř ročních období. Do ročních období zasazujeme lidské činnosti, rituály, zvyky, tradice, se kterými je ovocný destilát neodmyslitelně spjatý.

Trendem dnešní doby je zajisté virtuální realita. Díky virtuální realitě můžete prožít takřka cokoli. V další části expozice se tak díky ní návštěvníci na chvíli stanou „švestkou“ a prožijí jedinečný 5D zážitek.

Závěrečný prostor „Technologie“ je pojatý jako industriální prostor převážně v šedých barvách. Zde se návštěvníci seznámí s technologickým procesem kvašení, destilací, zráním, stáčením, lahvováním, etiketováním a distribucí. Zvláštní část je věnována tématu košer problematiky.

ZEPTALI JSME SE ING. PAVLA DVOŘÁČKA, PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA RUDOLF JELÍNEK, A. S., KDY SE ZRODILA MYŠLENKA, ŽE PRÁVĚ ZDE VZNIKNE MUZEUM SLIVOVICE?
Kolem místa jsme chodili už od roku 1999. Byli jsme si vědomi toho, že lokace domečku je velmi atraktivní a strategická. Ale až o dvanáct let později se nám podařilo jej koupit. Následovala vlna úřednických záležitostí, sporů, žádostí o vydání územního rozhodnutí, následně stavebního povolení… To jsme získali až ke konci roku 2017. Po dvou letech jsme celý objekt úspěšně zkolaudovali a otevřeli dveře veřejnosti.

JEDNÁ SE O HISTORICKÝ OBJEKT. MUSELI JSTE PŘI STAVBĚ MUZEA PŘEKONÁVAT NĚJAKÉ PŘEKÁŽKY?
Stavebně, organizačně i administrativně byl projekt velmi náročný. Nově budovaná přístavba a celá její podzemní část je pod hladinou Vltavy, což s sebou nese spoustu technických obtíží. Aby to nebylo tak jednoduché, tak pod námi je ještě kryt Vlády ČR a také stanice metra. V průběhu stavby jsme se například museli potýkat s průsaky spodní vody. Stavební dokončení projektu se tím pádem posunulo zhruba o pět měsíců. V rekonstruovaném domě jsme se společně s památkáři snažili i o zachování původních materiálů a respektovat jeho historický ráz. Jak se nám to podařilo, to už můžete posoudit sami při jeho návštěvě.

V POSLEDNÍCH LETECH STOUPÁ OBLIBA NETRADIČNÍCH ZÁŽITKOVÝCH CENTER A INTERAKTIVNÍCH EXPOZIC, KTERÉ JSME DŘÍVE ZNALI POUZE ZE ZAHRANIČÍ. NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT U VÁS?
Jak již název muzea napovídá, expozice je zasvěcena příběhu slivovice. Je to prostě součást naší kultury, našeho dědictví. A to nejen z pohledu historického, technologického, etnografického, ale především i společenského. Důvodem je to, že destiláty jsou součástí našeho setkávání se a historicky hrály nemalou roli také zdravotní.

Samotná exkurze je rozčleněná do čtyř částí. První zastavení je věnováno historii páleničářství ve Vizovicích na Valašsku a osudů místních páleničářských rodin. Setkáte se zde s Rudolfem Jelínkem a jeho manželkou Irenou, dozvíte se, čím vším si podnik za léta své existence prošel. Ústřední multiprojekce, která vás provede časem od roku 1585 až do současnosti, je velmi emotivní. Příběhy palíren jsou zasazeny do světového i republikového dění! Zavzpomíná si opravdu každý. Jakmile se zavámi zavřou historická vrata, obklopí vás valašské kopečky a louky. Motivem druhého zastavení je krajina, sady, trnky. Dvanáctimetrová projekce vás přímo pohltí. Ucítíte jarní vánek i teplo letních dnů. Zvídaví si mohou přečíst, kde a kolik sadů má naše společnost. Třetí dveře vedou do virtuálního světa. Tento prostor nazýváme pracovně „Švestka“, a to proto, že se návštěvník na šest minut skutečně stane švestkou. Budete se natřepávat na traktoru, stoupat destilační kolonou nebo zrát v dubovém sudu. Více prozrazovat nebudu, abych návštěvníky nepřipravil o zážitek, který bude určitě výjimečný, nic podobného v Česku ještě není. Jsem si jistý, že toto zastavení pobaví návštěvníky napříč generacemi. V poslední části si budete připadat jako u nás v destilérce, jen v koncentrované podobě. Kvašení, destilace, zrání, stáčecí linka. Dozvíte se něco o našich košer výrobcích, v kvízech můžete otestovat své znalosti a na závěr si můžete vyrobit vlastní etiketu. Tu vám v prodejně vytiskneme a nalepíme na vybranou láhev.

Tím ale exkurze nekončí. Bez ochutnávky by to nebylo ono. Součástí prohlídky je i ochutnávka tří ovocných pálenek a tří typických valašských jednohubek v jelínkovském baru. A mysleli jsme i na mladší ročníky – ti si mohou na baru pochutnat na naší švestkové limonádě.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference