Informační centrum Jirkov s multimediální expozicí hasičství

V Jirkově se můžete zajímavou a zároveň interaktivní formou seznámit s historií města a vyzkoušet si povolání hasiče v zábavné kooperativní hře

Hlavním cílem projektu nové multimediální expozice, která vznikla v rámci informačního centra, bylo přilákat do města více turistů a vytvořit zajímavý edukativní prostor nejen pro školy, ale i pro rodiny s dětmi, kde se mohou zábavnou a zároveň interaktivní formou vzdělávat.

ARCHITEKTONICKÉ ZTVÁRNĚNÍ EXPOZICE

Plocha je rozdělena na tři na sobě nezávislé části. Recepce je koncipována primárně pro potřeby informačního centra a jejím cílem je přinášet turistům i obyvatelům města základní informace o dění ve městě a okolí v komfortním a moderním prostředí, které slouží zároveň jako relaxační zóna. Na ní navazuje „Město“, scénograficky ztvárněné jako mapa, do které návštěvník vstupuje. Cílem je ukázat návštěvníkům významné historické milníky a události Jirkova, představit významné osobnosti, které jsou s ním spojeny a seznámit návštěvníky s průmyslem 19. století. Grafické plochy jsou doplněny o podsvícené 3D modely budov a oživeny velkoplošnou projekcí. Mapa je rozdělena na centrum města a samostatnou oblast věnovanou Červenému Hrádku.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE HASIČSTVÍ

Expozice je navržena jako edukativní herní zóna doplněná o originální 3D exponáty. Návštěvníci se zde seznámí s historií a současností hasičství. Stěžejním prvkem expozice je audiovizuální řešení pro vzdělávací týmovou hru „hašení požáru“. Cílem této hry je představit dětem, školním třídám náročnou práci hasiče, naučit je, jak se mají chovat při požáru a správně stanovit, jakými prostředky se hasí různé typy požárů. Pro tento účel je hra připravena v několika modifikacích – autonehoda, požár domu. Hra je určena pro malé i velké. Při hře se nejen pobaví, ale především se seznámí s pozadím práce hasičů a odnesou si základní informace, jak se zachovat při požáru či dopravní nehodě.
Zábavným prvkem je zde možnost interaktivního převlékání hasičských uniforem různých časových období, interaktivní lupa pro detailnější informace o hasičských vozech a v neposlední řadě shrnující závěrečný kvíz. Mezi vystavenými předměty je například koňka, kyslíkový izolační přístroj, hadicový naviják nebo Praga RN.

NÁVŠTĚVNOST STOUPLA NĚKOLIKANÁSOBNĚ

Návštěvnost se od 10. července, kdy bylo centrum v Tyršově ulici slavnostně otevřeno pro veřejnost, zvedla oproti původnímu informačnímu centru v Kostelní ulici o 500 procent,“ řekl vedoucí infocentra Ondřej Jáchym. Pan Jáchym rovněž zdůraznil, že při tvorbě prvků zkoumala společnost AV MEDIA i psychologii dětí, a to například jak dlouho je bude daná interaktivní složka centra bavit. Na základě toho byl stanoven i časový limit hry, který je kolem 40 minut.

Informační centrum Jirkov

Ondřej Jáchym, vedoucí infocentra Jirkov

„Pro mě osobně má nové infocentrum dvě roviny. První je samozřejmě rovina turisticky zajímavá. Nový přístup k věci, ať už je to audiovizuální projekce v expozici města nebo interaktivní hasičská hra, která už z principu naláká návštěvníky. Druhá, ta řekl bych podstatnější, je hodnota uložená v prvotní myšlence, vytváření projektu a samotném obsahu. Oživení historie, zajímavých osobností a pamětihodností našeho města, které lze přiblížit návštěvníkům neotřelým způsobem. Od prvního dne otevření infocentra k nám proudí jednotlivci, rodiny nebo větší skupiny návštěvníků např. příměstské tábory. Velkou výhodou našeho infocentra je propojení hned několika zajímavostí, které naše město nabízí. Samozřejmě, že někteří návštěvníci k nám zavítají především kvůli originální hasičské hře, ale nelze při vchodu minout lvici procházející výlohou, odkazující na rodinu Kludských. Pokud mají zájem, pustí si o Kludských projekci v sekci významných osobností, kde najdou dále například Kryštofa z Karlovic úzce spjatého s městskými sklepy a pivovarnictvím. To ve většině návštěvníků probudí zájem o prohlídku právě městských sklepů a městské věže, kde se mimo jiné nachází expozice pivovarnictví Jirkova. Tudíž návštěva našeho infocentra přináší komplexní zážitek. “

Chcete podobné řešení?

Podobné reference