Voda v krajině

Nová expozice Národního zemědělského muzea

Každý z nás ji zná a bere ji jako každodenní samozřejmost. Ale víme, jak s vodou správně zacházet? Známe všechny její podoby? Jakou funkci má voda v rámci krajiny? Jak spolu souvisí voda a půda? Víte že každoročně odchází obrovské množství úrodné půdy spolu s říční vodou za naše hranice a že je tak v součastnosti více než polovina orné půdy v České republice ohrožena vodní erozí?

Na tyto i další otázky naleznete odpovědi v nové expozici "Voda v krajině", kterou Národní zemědělské muzeum otevřelo na konci července. V nové interaktivní expozici poznáte vodu jako pomocníka, vodu, která dává život, vodu, se kterou můžete relaxovat, ale i vodu jako nespoutaný živel. Zjistíte, jak ze špinavé vody udělat opět čistou, jak z vody vyrobit elektřinu. Naučíte se, jak se voda dostane až k lidem a jak s ní správně hospodařit. A nejen to. Můžete navštívit i nově otevřenou Objevovnu. Ta nemá charakter typické expozice, ale blíží se spíše studovně – badatelně. Její funkcí je nabídnout všem zvídavým návštěvníkům “objevovat“ nové poznatky a informace k tematickým expozicím a zemědělským oborům zastoupeným v Národním zemědělském muzeu.
Objevovna je také místem, kde budou probíhat výukové či lektorské programy a přednášky pro školní a zájmové skupiny. 
A na jaké interaktivní prvky se můžete těšit? Dominantním prvkem expozice je projekce na mapu České republiky. Zde si můžete zvolit, jaké téma vás nejvíce zajímá. Toto téma je pak znázorněno na mapě projekcí a doplněno audio komentářem. Na mapě je prezentováno pět témat: povodí, povodně, rozvodí, rybniční soustavy a srážky. Své znalosti si můžete ověřit a rozšířit pomocí her a kvízů a nebo můžete listovat novými interaktivními knihami. 
Ačkoliv investor již od doby, kdy jsme zpracovávali obě projektové dokumentace nazýval projekty „expozicemi“, náš přístup i zadání Objevovny se liší od klasické tvorby expoziční, jakou je naopak typicky expozice Voda v krajině. Obě realizace probíhaly najednou, ale mají zcela jiný charakter i poslání.

Expozice Voda v krajině
Projekt a jeho realizace se obsahem i pojetím „strefily“ do velmi aktuálního tématu dneška, tedy hospodaření s vodou, sucho, povodně a jejich následky. Výtvarně-prostorové řešení je proto postaveno na dominantním centrálním prvku expozice, jímž je bílý 3D model ČR, umístěný v kontextu barevné mapy Evropy (podkladová intarzie) uprostřed prostoru. Na něm projekcí prezentujeme vodohospodářský stav v naší republice z různých úhlů pohledu s hlasovým komentářem, které si návštěvník sám volí na dotykové obrazovce u modelu. Dojem nepřehlédnutelné dominanty umocňuje „vodní závoj“ halící model s projekcí do tajemna. Tvoří jej perličkový kruhový závěs, prosvětlený projekcí i reflektory tak, že evokuje padající vodu. 
Centrální prvek o průměru 6 m je obklopen v ploše sálu modely o exponáty zachovávajícími výtvarnou lehkost a průzračnost vody: skleněné válce demonstrující sílu vody, vsakování, spotřebu vody, „skleněné“ knihy na plexi podstavcích obsahující témata vážná i zábavná, umožňující návštěvníkovi virtuální listování. Rozmístění modelů odpovídá tematickým okruhům, jejichž ztvárnění je náplní expozičních stěn, po obvodu místnosti (Voda jako pomocník, Voda je život, Voda je živel, Voda je relax). Expozice je laděna v odstínech modré, od světle až po tmavomodrou. S barevností zdí koresponduje grafické pojetí expozičních stěna a dotykových obrazovek ve stěnách zapuštěných, nabízejících hry, kvízy a informace s vodou spjaté. Zkrátka nepřijdou ani milovníci mechanických modelů, rovněž umístěných ve stěnách po obvodu.

Voda a půda 
Samostatnou část expozice tvoří téma Voda a půda v zúžené části sálu, barevně odlišené hnědými odstíny. Výtvarný rukopis se ale nemění, grafické plochy seznamují zájemce s provázaností vodního a půdního hospodaření způsobem faktografickým, hravým i velmi názorným (eroze půdy formou mappingu). 
v expozici nesmí chybět scénické osvětlení
Obsahově není v expozici zapomenuto ani na zajímavé sbírkové předměty ve vitrínách zapuštěných v expozičních stěnách nebo rozmístěných v prostoru. Scénické osvětlení podtrhuje kontrast mezi tmavě modrým pozadím a lehkostí, průzračností objektů v prostoru.

Objevovna
Jak již samotný název, který jsme do angličtiny přeložili jako DISCOVERY LAB, napovídá, architektonické i výtvarné řešení prostoru by nemělo mít s cílem, jež si obvykle klade expozice, mnoho společného. V našem provedení nejde ale ani o střídmou badatelnu. Objevovnu v NZM jsme pojali jako veselý barevný prostor, s hráškově zeleným nábytkem po obvodu, zelenými stoly a nerez pulty v prostoru, světle modrou podlahou, stěnami i roletami. Hravost zdůrazňuje tematická pocitová barevná grafika, jejíž informační či skoro piktografický charakter odráží zemědělská témata expozic NZM (Rybářství, Myslivost, Půda, Lesnictví apod.)
workshopy a semináře až pro 30 osobProstor je vybaven dvěma dotykovými stoly s databázemi, projekční plochou, mikroskopem s možností připojení na velkou obrazovku a dostatečným počtem židliček k sezení, aby zde mohly probíhat výukové hodiny, workshopy, semináře s kapacitou až 30 osob. Může sem ale zavítat každý, kdo během prohlídky expozic NZM zatouží pro prostudování odborných časopisů, nebo si chce v tematických encyklopediích z databáze vyjasnit některé pojmy, jímž při prohlídce nerozuměl. 
Kateřina Soukupová, " M plus " spol.s r.o.

Jan Buriánek, specialista na 3D technologie
Naším cílem je realizovat expozice, které více zapojují návštěvníky, jsou interaktivní, dokáží je nadchnout pro danou tématiku, jsou hravé i zábavné, ale zároveň naučné. Takové expozice jsou pro návštěvníky více atraktivní. Snažíme se proto přinášet nová inovativní řešení, která expozici oživí, navodí tu správnou atmosféru a zároveň jsou užitečná pro provozovatele, ať již z hlediska správy obsahu nebo expozice. Právě takové řešení jsme navrhli i pro novou expozici v NZM a věříme, že přiláká mnoho návštěvníků.

Dominantou prostoru expozice Voda v krajině je 3D mapa České republiky, která se oživuje audiovizuálními prostředky videomappingu. Rádi přijímáme výzvy, a proto ani tento úkol nebyl snadný. Pro dosažení požadovaného efektu bylo třeba použít dvou LASERových projektorů o vysokém rozlišení, které jsou doslova „ukryty“ ve stropě, speciální odbavovací systém a dotykový displej.


Na výrobě modelu České republiky pracoval tým profesionálů
Výsledný model byl vytvořen pomocí 3D frézy a odpovídá skutečným geografickým proporcím ČR. Reliéf byl pro účely prezentace nerovností o něco zvýšen a to nám stížilo práci na kalibraci obsahu. Systém videomappingu odbavují synchronizované víceprojektorové systémy, které zajišťují správné přizpůsobení obsahu 3D modelu (warping), vzájemné prolnutí projektorů (blending) a to vše doplněné o zvukový doprovod. Takto navržené řešení je univerzální a obsah může být průběžně aktualizován.

Hry a kvízy pro všechny věkové kategorie
Expozici doplňují interaktivní hry zprostředkované návštěvníkům přes dotykové obrazovky. Ve hře „Voda v domě“ si návštěvníci vyzkouší hospodařit s přiděleným množstvím vody pro domácnost a ve „Vltavské kaskádě“ se pokusí zabránit povodni v Praze podle reálné situace z povodňové situace v roce 2013. Na simulačním modelu vltavské kaskády se podílel přední odborník na tuto problematiku z ČVUT FSV Praha, doc.Dr.Ing. Pavel Fošumpaur. Interaktivní prezentace „Splavnost“ ukazuje, jaké jsou překážky při plavbě po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy a zpět a oddíl „Půda“, jak volba orby a plodiny ovlivňuje erozi půdy.
Zvídavější návštěvníci se mohou začíst do interaktivní encyklopedie, ve které jsou zpracovaná témata související s vodou a jejím využitím. Systém MonkeyBook nepotřebuje listy papíru. Návštěvník virtuálně „listuje“ rozevřenou knihou, o jejíž obraz se stará projektor ukrytý v „noze přístroje“. Exponát interaktivní knihy je nejen edukativní, ale i zábavný. Více než 100 hesel encyklopedie doplňují animace a velké množství obrazového materiálu.

Snadné a intuitivní ovládání expozice
Expozice je řízena pomocí centrálního řídicího systému, který provozovateli umožňuje ovládat celou expozici jedním tlačítkem na dotykové obrazovce, a to včetně všech audiovizuálních prvků a obsahů. Všechny systémy využívají centrální operační systém pro muzea - V-PASS, který řídí obsah a vzdálenou správu. Díky tomuto systému lze nejen spravovat obsah (vyměňovat, aktualizovat příslušné AV exponáty), ale i sledovat provoz expozice a popularitu jednotlivých interaktivních exponátů.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference