Expozice talent v Iqlandii

Nová interaktivní expozice Talent vychází ze skutečnosti, že každý z nás je jedinečný a má k něčemu talent. Stačí ho jen objevit.

Interaktivní expozice Talent je rozdělena do osmi tematických hnízd, kde si návštěvníci formou hry mohou ověřit nebo dokonce objevit, na co mají talent. Expozice je realizována jako temporální. V Liberci ji mohou návštěvníci navštívit do konce roku 2016. 

NÁVŠTĚVNICKÝ SYSTÉM V-PASS

Prostřednictvím vstupenky s QR kódem, kterou si návštěvník vyzvedne u vstupu do expozice, se přihlašuje k jednotlivým exponátům, plní úkoly, kvízy, prověřuje své znalosti a sbírá body. Uprostřed expozice se nachází "Mozek", kde si každý návštěvník může vytvořit svůj vlastní profil a díky tomu může soutěžit s ostatními návštěvníky o nejlepšího hráče s nejvyšším počtem nasbíraných bodů. Úkoly může návštěvník plnit ve čtyřech jazykových mutacích.

TÉMATICKÁ HNÍZDA

Každé hnízdo umožňuje plnit několik úkolů. Úkoly jsou připravené ve třech věkových kategoriích 8-12, 12-15 a 15 a více a rozdělené jsou zvlášť pro dívky a pro chlapce. Estetické doplnění vjemů obstarávají grafické plochy expozice, ilustrující  téma pocitovou  grafikou a  krátkými příběhy, citáty nebo osudy slavných, kteří se přes svůj talent slavnými stali spíše díky píli, vytrvalosti a odhodlanosti. Každé hnízdo nese také poselství, jež by mělo člověka povzbudit, říci mu, že každý z nás něco umí,  důležité je chtít a nevzdávat se, neztrácet motivaci. Zapojení návštěvníků umožňuje mimo jiné propojení AV technologií s obsahovou částí, 3D exponáty a aktivitami návštěvníků. 

HNÍZDO A - HUMANITNÍ ZAMĚŘENÍ
PROVĚŘTE SI, JAKÝ MÁTE VZTAH KE SPOLEČENSKÝM OBORŮM

V tomto hnízdě si návštěvníci vyzkouší, jakou mají paměť, slovní zásobu, zda znají synonyma a jaká je jejich orientace v čase a historii. Témata jsou: Zkouška paměti, Synonyma, Slovní navigace a Co bylo dřív? 

HNÍZDO B - ZRUČNOST
BEZ TRPĚLIVOSTI SE NIKDO SLAVNÝM NESTAL

Hnízdo B umožňuje návštěvníkům otestovat, zda mají ruku jistou jako chirurg a jak jsou na tom s jemnou motorikou. Témata jsou: Odporový drát, Uzly, Labyrint a Korálky na tyči.

HNÍZDO C - TECHNICKÉ DISPOZICE
NÁPAD A IDEA NENÍ VŠE, JE TŘEBA MÍT SCHOPNOST A VŮLI REALIZOVAT

Tématem těchto hnízd je: Postav věž, Těžiště, Sphero navigace, Prostorová skládanka a Vzdálenost. Návštěvníci si zde prověří odhad, schopnost prostorové orientace, zručnost při stavbě věže z připravených dřevěných kostek a vyzkouší si navigaci a ovládání kulového robota. 

HNÍZDO D - UMĚLECKÉ SKLONY
UMĚNÍ DOKÁŽE PROBUDIT EMOCI A PŘEDAT MYŠLENKU

Hnízdo D je tematicky zaměřené na prověření uměleckých sklonů. Návštěvníci zjistí, zda mají hudební sluch, zda dokáží vyjádřit emoce a nálady, které se uplatňují především v herectví nebo jestli je jejich silnou stránkou pohyb a tanec. Témata jsou: Umění kompozice, Taneční, Mozarteum, Hudební sluch a Mimika. 

HNÍZDO E - FYZICKÁ ZDATNOST, SÍLA
SPORTOVNÍ TALENT NĚKDY NESTAČÍ, CHCE TO MÍT CÍL A ODHODLÁNÍ

Návštěvníci projdou vstupní prověrkou pro piloty F1, vyzkouší si, jak vysoko dokáží vyskočit, jak dlouho dokáží viset na laně a jak dokáží koordinovat pohyby těla a udržet rovnováhu na balanční desce. Témata jsou: Chyť ho, Balance Board, Vyskoč, Závěs.

HNÍZDO F - SMYSL PRO SPRAVEDLNOST, KOMUNIKACE
SCHOPNOST ODLIŠIT DOBRO A ZLO...

Máte smysl pro spravedlnost? Vžijte se do role soudce a rozhodněte o vině a trestu. Umíte si uvědomit následky svých činů? Podívejte se na komiksové obrázky a sestavte z nich příběh. Víte, jak je těžká práce reportéra? Zkuste okomentovat video na obrazovce a následně se podívejte, jak se vám to podařilo. Otestujte si, jak byste se zachovali v určitých situacích. Témata: Události, Soudce, Reportér, Mikropříběh. 

HNÍZDO G - ZAUJETÍ PRO PŘÍRODU
VNÍMÁTE PŘÍRODU POUZE JAKO PROSTŘEDÍ, KTERÉ PLYNE KOLEM VÁS NEBO JSTE JEJÍ SOUČÁSTÍ? 

Nakupujete rádi? Vyzkoušejte si, jestli je pro vás nakupování pouhou rutinou nebo jestli je to situace plná vědomých rozhodnutí, která mají dopad na vaše okolí. Dokážete pouhým sluchem rozeznat zvuky v lese? Jste propojeni s přírodou? Tato témata vám pomohou odpovědět na otázku, zda máte kladný vztah k přírodě. 

HNÍZDO H - EXAKTNÍ MYŠLENÍ
MATEMATIKA JAKO VĚDNÍ OBOR SE VYZNAČUJE NEJVYŠŠÍ MÍROU ABSTRAKCE A PŘESNOSTI 

Jaké je vaše "matematické minimum"? Dokážete správně doplnit jednoduché číselné řady? Souhlasíte s Descartesovým výrokem : "Myslím tedy jsem" ?

Autorem expozice je společnost "M plus" spol. s r.o. Integrátorem AV řešení a tvorbu obsahů zajišťovala společnost AV MEDIA. 

Podobné reference