Trezor přírody v Horní Lidči

Nová interaktivní expozice má za úkol oslovit návštěvníky a poukázat na přírodu, jíž jsme součástí.

Cílem projektu nové expozice bylo vytvořit prostor, který zvýší atraktivnost kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Expozice návštěvníkům srozumitelně a atraktivně přibližuje téma uchování a zhodnocení přírodního dědictví příhraničního území na československé hranici , na unikátní spojnici 4 chráněných krajinných oblastí - Beskydy, Bílé Karpaty, Biele Karpaty, Kysuce a to moderní dynamickou formou. Expozice je určena široké veřejnosti. Žákům základních, středních škol a vysokých škol. Střední generaci s přesahem do starší generace a malým dětem.

Kam uložíte cenné věci, které chcete ochránit? Samozřejmě do trezoru. V Horní Lidči na to šli, jak se říká, od lesa a do trezoru uložili naše přírodní bohatství, které je třeba uchovat a chránit.

Moderní expozice pracuje s emocemi lidí, jež napomáhají lépe si zapamatovat prezentovanou událost, objekt, děj nebo informaci. Dává ovšem návštěvníkovi také příležitost si oddechnout v klidných expozičních zónách. K původní edukační a informační úloze muzejní expozice se přidává hravost (tzv. edutaiment), možnost návštěvníků zasahovat do dějů, zúčastnit se jich, dotýkat se předmětů, ovládat je a komunikovat s nimi, tedy funkční a účelná interaktivita mezi expozicí a návštěvníkem. Za podstatné pokládáme udržení rovnováhy mezi snahou vzdělávat a informovat klasickými statickými prostředky (replikami, grafikou, texty, projekcí bez interakce) a „akcí“, tedy způsoby využívajícími AV technologie, interaktivní 3D modely, zvukové a světelné efekty a „hry“.

Důraz je kladen na emoce, interakci návštěvníka, jeho propojení s přírodou a edukaci. Samotná expozice je pak navržena s průvodcem z řad zaměstnanců. Každá část expozice (v hale A i C) funguje samostatně a má svůj jedinečný scénografický koncept. Jazyky určené primárně pro expozici jsou čeština a angličtina.

Budova již z dálky vypadá jako nedobytný trezor a nabádá návštěvníky prozkoumat jeho obsah.

Hala A
Díky všeobjímající velkoformátové projekci (Edge Blending) se návštěvník rázem ocitá uprostřed přírodní scenérie. Stává se součástí velmi emotivního vyprávění o přírodě, přírodních živlech a působení člověka na přírodu. Prostor je realizován jako dokonalý „black box“, co ž znamená, že si návštěvníci mohou vychutnat jedinečný filmový zážitek na netypických projekčních plochách, kterými mohou i procházet. Jedná se o projekci na třásně, která díky použitému materiálu vyznívá skvěle a vytváří jedinečné vizuální efekty, které ve spojení s emotivním audiem vytváří dokonalý audiovizuální zážitek.

Hala C
Expozice v hale C nabízí návštěvníkům mnoho interaktivních a zároveň edukativních a zábavných prvků. Architektovi se zde podařilo vytvořit monumentální  prostor, který návštěvníky obklopí doslova ze všech stran. Můžete se dívat do korun stromů, které se nad vámi pomalu pohybují, jako by do nich foukal vítr, a všude kolem na vás dýchá příroda. Je to, jako když si zazoomujete místo, které chcete navštívit a postupně se k němu přibližujete.
Nejprve si celé území můžete prohlédnout z globálního pohledu, kdy  na modelu zeměkoule musíte nalézt karpatský oblouk, na mapě České republiky a Slovenska najdete vyznačené všechny čtyři chráněné krajinné oblasti a velká pochozí mapa vás seznámí s nejzajímavějšími místy CHKO a to velice zábavným způsobem. V duchu „prstem po mapě“ si návštěvník vezme interaktivní grafický panel na kolečkách, tzv. pařez, se kterým jezdí po pochozí mapě a seznamuje se  s dvaceti vybranými místy této oblasti. V zadní části expozice se rozprostírají terény Bílých Karpat a Beskyd, které v sobě mají zakomponováno mnoho interaktivní audiovizuálních prvků, které návštěvníky seznamují s faunou a flórou.

„Najednou se před námi oživil řez terénem a rozehrál se život zvířecí říše. Součástí terénu byly i virtuální lupy, kde se postupně objevovaly reálné zvětšeniny detailů zvířat. Najednou na nás vycenila zuby liška a motýla jsme si prohlédli pěkně zblízka. V závěru nás čekal ještě zábavný kvíz, abychom si ověřili získané znalosti. Nejvíce jsme se asi lekli, když jsme vstoupili do nory medvěda a ten na nás zabručel. Způsobilo to nečekaný moment překvapení, u kterého jsme se všichni dost nasmáli.“ Říká Kubík, 6 let. 

Expozice trezoru

Expozice Trezoru přírody má za úkol oslovit návštěvníky a poukázat na přírodu, jíž jsme součástí. A to napříč generacemi. Hlavním lákadlem, proč by měl návštěvník do obří, devět metrů vysoké haly o rozloze 1200 metrů čtverečních vstoupit, je nejen zajímavý architektonický vzhled stavby, ale především moderní dynamický expoziční prostor, který mohou návštěvníci obdivovat již zvenku, a to díky velkým proskleným plochám.  Součástí multifunkčního prostoru je pak již zmíněná interaktivní expozice, která se rozprostírá ve dvou halách. První z nich přináší návštěvníkům nezapomenutelný filmový zážitek prostřednictvím velkoformátové projekce (Edge Blending), která na třech netypických projekčních plochách představuje návštěvníkům přírodní krásy příhraniční oblasti. Zatímco tento prostor je dokonalý „black box“, druhý prostor, ve kterém se nachází multimediální expozice je světlý a díky zvolené kompozici barev se návštěvník může cítit, jako by vstoupil do krajiny. Může tak  prozkoumat bohatství čtyř území chráněných krajinných oblastí – CHKO Beskydy, CHKO Kysuce, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Biele Kaprpaty. V této části expozice je mnoho interaktivních i haptických „hraček“. Jmenujme například interaktivní grafické panely na kolečkách, tzv. pařezy, se kterými mohou návštěvníci jezdit po mapě a prostřednictvím QR kódů umístěných v mapě, se mohou dozvědět více informací o dané oblasti.

Inspirujte se

Chcete podobné řešení?

Podobné reference