Unikátní multimediální prostor Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) je moderní výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze, který spojuje excelentní výzkumné týmy, mladé talenty a unikátní know-how s cílem posouvat vědecké i technologické hranice.

Spolu s dalšími partnery buduje mezinárodní centrum RICAIP zaměřené na pokročilou průmyslovou výrobu. Díky tomu v posledních třech letech vybavil nejmodernějšími technologiemi zcela unikání experimentální laboratoř, tzv. Testbed pro Průmysl 4.0.  

Aby bylo možné propojovat mezinárodní výzkumné týmy, demonstrovat inovativní postupy a interaktivně prezentovat nové technologie a jejich aplikace, přišli výzkumníci se záměrem doplnit jinak čistě výzkumné prostředí o zcela unikátní multimedální místnost. aby bylo možné zobrazovat a vizuálně propojovat informace ze vzdálených testbedů, ale i lokálních strojů a robotických stanic, měnit uspořádání zobrazovaného audiovizuálního obsahu, ten nahrávat, třídit a dále sdílet. Takové uspořádání a funkce se dají přirovnat k modernímu velínu v továrnách, jejichž provoz a technologie jsou v testbedu ostatně pro účely výzkumu a vývoje věrně simulovány. Vznikl prostor, který má všestranné využití jak pro moderní koordinaci výzkumných týmů, technologií a strojů, tak i pro pořádání vzdělávacích, odborných a popularizačních akcí a workshopů.

Centrem celého prostoru je projekce na lomené půlkruhové plátno. Neboli blending na zborcenou válcovou plochu pomocí tří projektorů Panasonic s ultraširokými objektivy pro eliminaci stínů přednášejících. Promítací plochu lze využít v několika nastavených režimech zobrazení. Ve speciálním podiu jsou zapuštěna přípojná místa pro lepší komfort prezentujících.  

Řídicí systém CUE s dotykovým panelem zajišťuje uživatelsky jednoduché a intuitivní ovládání nejen veškeré AV techniky, ale také osvětlení a elektrické zastínění místnosti.

Je zde použita NDI distribuce signálů bez matic a s podporou videorežie a AV procesoru Barco, která umožňuje video zařízením v rámci počítačové sítě vzájemně sdílet video signál ve vysokém rozlišení. Jedná se o velmi kvalitní komunikaci a přenos. 

V místnosti jsou instalovány dvě otočné motorické (PTZ) kamery vzdáleně ovládané z režijního pultu sloužící pro živý přenos ze sálu, záznam i nástroj Microsoft Teams pro účely videokonference. Pohyb kamery je řízen elektronicky dle předem správcem nastavených podmínek, takže je prezentující vždy v ideálním záběru, i když je během přednášky v pohybu v definované předvolené ploše. Díky videokonferenčnímu a záznamovému systému je možné realizovat např. přenos kamkoliv v ČR, zahraničí nebo jako formu distančního vzdělávání.

V souladu se současnými technickými trendy byla v místnosti použita plně digitální distribuce AV zvuku. Ovládání zvuku i digitálních světel je napojeno na dva mixážní pulty umístěné v prostorách režie. Umožňují např. jednoduše přizpůsobit intenzitu osvětlení v sále nebo měnit barvu osvětlení centrálního sloupu podle aktuální situace.

Součástí režie a řídicího panelu je i propojení se systémem Digital Signage, neboli informačního systému, který se skládá z plochým LCD obrazovek umístěných v rámci prostor Testbedu 4.0, a slouží k zobrazení informací z univerzitního systému.

Podobné reference