Celý článek si můžete přečíst níže...

Zatímco mnoho generálních ředitelů a manažerů stále diskutuje se zaměstnanci o tom, jak často by měli být v kanceláři, pokusme se o optimistický skok v čase, abychom předpověděli, co by se mohlo stát ve vzkvétajícím světě práce. Vítejte v roce 2023…

Aby organizace v budoucnu uspěly, musí následovat a podporovat potřeby a přání svých zaměstnanců. To v překladu znamená najít smysluplné technologie, nové způsoby a scénáře práce, které usnadní lidem život. Bude to vyžadovat strategii a naslouchání, ale pokud to uděláte správně, vaše podnikání dosáhne zaručeného úspěchu.

Organizace se musí vědomě a hmatatelně zavázat k vybudování zcela nové pracovní kultury, která podporuje lidská spojení s různými způsoby komunikace do organizačních procesů a pracovních postupů. Požadované změny ve způsobu komunikace a spolupráce odkudkoli a kdykoli jsou zásadní pro zlepšení vzájemného propojení zaměstnanců a jejich produktivity.

V roce 2023… je hybridní práce plně akceptována, zaměstnanci mají naprostou autonomii, důvěru a odpovědnost v rozhodování KDE, KDY, JAK a s KÝM budou pracovat a spolutvořit nové neotřelé nápady, strategie a vize. 100% fyzická přítomnost v kanceláři se stala minulostí. Zaměstnanci jsou plnohodnotnými členy distribuovaných týmů, kteří současně vykonávají různé pracovní činnosti. V některých organizacích se rozšířil 4denní pracovní týden a neomezená dovolená. 

Zaměstnanci se již nemusí za každou cenu fyzicky potkávat. Jejich zaměstnavatelé pochopili, že není čas na boj o kontrolu a moc, ale o důvěru a odpovědnost. Protože své zaměstnance mohou udržet pouze tehdy, když jim nabídnou vyhovující pracovní podmínky, které respektují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Příkazy týkající se času stráveného v kanceláři se zdají být z jiného věku: manažeři přehodnotili manažerský přístup a staví se k práci jako charismatičtí a lidští vůdci, kteří podporují rozvoj a silné stránky svých zaměstnanců. Utvářejí poutavá a inspirativní poslání, která umožňují každému zaměstnanci se nepřetržitě vzdělávat a rozvíjet, aby se osobní a organizační hodnoty navzájem co nejlépe doplňovali. 

Skuteční lidští vůdci jsou základem skutečně lidské organizace se zdravou firemní kulturou a pozitivními emocemi. Na první pohled to nemusí být zřetelné, ale vůdci ovlivňují fyzické a psychické zdraví lidí více než si dovedeme představit. Jak se lidé v práci cítí má obrovský vliv na jejich motivaci, zdraví a výkon.

Přístup k výkonu práce je zcela jiný než v roce 2019-2022. Bez ohledu na to, kolik hodin trávíme u počítače, každý si může zvolit vlastní tempo, za předpokladu, že budou splněny požadované cíle. Ty jsou definovány po konzultaci s týmem a průběžně přehodnocovány v čase, aby co nejlépe odpovídaly aktuálnímu stavu a požadavku.

V roce 2023… nabízejí organizace zaměstnancům pracovní prostory, které jsou maximálně přizpůsobené potřebám a přáním každého jednotlivce. Již žádné neosobní open space prostory, kanceláře se staly živými a pulzujícími místy, kde se stále něco děje a KDE zaměstnanci rádi tráví svůj čas. 

Pracovní prostory jsou promyšlenými a inovativními místy, které umožňují lidem být maximálně flexibilní, aby mohli lépe pracovat, spolupracovat, spolutvořit a kreativně myslet v okamžicích soustředěné individuální práce nebo týmového aktivního zapojení i se vzdálenými účastníky z celého světa. Pracovní prostory inspirují a pomáhají lidem transformovat se na hybridní a flexibilní způsoby práce.

Pracovní prostory v roce 2023… zprostředkovávají lidem svobodu ve výběru, KDE, KDY, JAK, s KÝM chtějí spolupracovat či individuálně přemýšlet. Prostory navíc vytvářejí pocit, KDE se lidé cítí méně jako „toto je moje práce“ a více jako „toto je moje vášeň k práci“.

Pracovní prostory v roce 2023… podporují růstové myšlení, protože podněcují zaměstnance neustále přemýšlet, komunikovat, spolupracovat a dosahovat lepších výsledků v rámci týmu a celé organizace.

Pracovní prostory v roce 2023… pomáhají zaměstnancům cítit se dobře, být pozitivně nadšení a plně angažováni. Lidé přicházejí do kanceláře s pocitem, že nevykonávají práci od 9 do 5, ale vnímají jí jako příležitost, jak se potkat s kolegy, přáteli a zákazníky.

Technologie v roce 2023… jsou navržené podle potřeb a přání lidí, podle požadovaných způsobů práce a podle konkrétních pracovních scénářů. Díky tomu technologie pozitivně ovlivňují nejen vyšší efektivitu, zapojení a kreativitu, ale i zcela nové pracovní zážitky, které lidé vyhledávají.

V roce 2023… chodíme do kanceláře, protože chceme, protože víme, že tam najdeme kolegy, přátelé, kamarády a angažované lidi, inspirativní pracovní prostory, moderní technologie, příležitosti k osobním i vzdáleným interakcím, které nás obohacují, rozvíjejí a vzdělávají nejen profesně, ale i osobně. Nezáleží na tom, kolik dní trávíme v kanceláři, je to kvalita společného života.

Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost práce, je vytvořit jí. Praktické zkušenosti jsou skrytou super schopností jednotlivce a týmu. Přemýšlejme o budoucnosti práce prostřednictvím lidí a učení se novým dovednostem ve spojení s pracovními prostory a technologiemi.


Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie a video pochází z kreativních pracovních prostor Pure Storage. Doprovodné vizualizace jsou vlastněny společností AV MEDIA SYSTEMS ve spolupráci s Jiri Platek