< Zpět

Informační centrum ve spalovně komunálního odpadu ZEVO

Zařízení na energetické využití odpadu v Chotíkově u Plzně

22791844_1514095572000366_5654584739672698678_o
22770632_1514095265333730_6484991787585996005_o
22179697_1493263497416907_1790062525349106649_o
22792246_1514095282000395_7621807838329619106_o
23004534_1519624808114109_687616627136470095_o
22137169_1493262524083671_10884545585046963_o
22218213_1493261977417059_8780820548860615995_o
22218389_1493263424083581_2501821567877065987_o
23000334_1519624891447434_7854704022825359130_o
23120120_1519624061447517_270145455848130949_o
Plzeňská teplárenská logo

Plzeňská teplárenská

Zařízení na Energetické Využívání Odpadu Plzeň „ZEVO Plzeň“ je koncipované tak, aby bylo dodavatelem energie s využitím kombinované výroby tepla a elektřiny, zaručující nejvyšší účinnost a flexibilitu využití energie obsažené v odpadech. Výstupy jsou elektrická energie a teplo ve formě horké vody o parametrech 135 °C/ 70 °C.

Rok realizace: 2017
Kategorie: Kultura, Muzea

Téma odpadového hospodářství je pro mnohé z nás velkou neznámou. Troufám si říci, že téměř každý se v dnešní době snaží odpad třídit, ale víte, kde vytříděný odpad končí? Lze s komunálním odpadem, který končí na skládkách nakládat i jiným způsobem? Odpověď na tuto otázku naleznete v nejmodernější spalovně komunálního odpadu v Evropě, ZEVO Chotíkov, kde využívají odpad z našich domácností pro získání energie.

Důležitá je forma interpretace

Jedná se o světový unikát se zdvojeným systémem čištění paliv. Součástí unikátní továrny je i informační centrum, které má za úkol s tématem efektivního využívání odpadů seznamovat širokou veřejnost. Na konceptu informačního centra jsme se měli možnost podílet od samého počátku. Informační centrum je navrženo pro návštěvníky všech věkových kategorií, kteří se chtějí dozvědět více o tématice odpadového hospodářství moderní, interaktivní a zároveň zábavnou formou. Jde o další takzvaný smart (chytrý) projekt v Plzni. Infocentrum tvoří multifunkční prezentační prostor, který je součástí vstupního vestibulu v závodě ZEVO.

Gamifikace prostoru

Prohlídka je zahájena velkou uvítací projekcí, která ve stručnosti seznámí návštěvníky s Plzeňskou teplárenskou a jejími aktivitami. Následuje rozdělení skupiny. Část se jde podívat do reálného provozu a část pokračuje v prohlídce informačního centra. Skupinky po 15 lidech si mohou za hodinu a půl vyzkoušet nejmodernější audiovizuální technologie a simulovat obsluhu spalovny. Interaktivní model spalovny ukazuje návštěvníkům proces spalování odpadů, a to od svozu materiálu, přes spalování a číštění spalin. Připravené kvízy pomohou návštěvníkům pochopit problematiku odpadového hospodářství, separaci odpadu, ale i samotný provoz.

Cílem je zapojení návštěvníků

Trik celého IC spočívá v tom, že jsou návštěvníci od počátku až do konce zapojeni do jakési virtuální hry. Prvním zastavením je 3D model, na kterém je podrobně vysvětlena každá fáze zpracování odpadu a to formou interaktivního mappingu na 3D plastický model. Návštěvníci si mohou své znalosti rychle ověřit pomocí interaktivního kvízu nebo si vyzkoušet řídit spalovnu.

Na dalším stanovišti návštěvníky čeká multidotykový stůl, kde si mohou vyzkoušet sestavit spalovnu z jednotlivých dílů, ověřit si své znalosti chemie vytvářením sloučenin a vyzkoušet si regulaci přikládání odpadu do kotle, který nesmí vyhasnout ani se přehřát. Díky AR technologii si návštěvníci zkusí i virtuální třídění železného odpadu pomocí magnetu. Po dokončení všech úkolů se skupiny vymění a na závěr se vše shrne pomocí instalované interaktivní tabule se soutěžní hrou. Na závěr si vítězové odnesou malou odměnu.

Chemie populárně a záživně

Nejkomplikovanější částí celého procesu je vysvětlit proces fungování spalovny, a to i z toho důvodu, že se zde mísí hned několik náročných oborů: fyzika, elektřina a chemie. Dvě třetiny celého provozu ZEVO se zabývají čištěním spalin a jedna třetina se zabývá spalováním a zužitkováním odpadů. Pokud nejste právě chemici, anebo její nadšenci, určitě si vzpomínáte stejně jako já na náročné hodiny chemie, ve kterých jsme se snažili porozumět výrazům, jako jsou uhlovodíky, noxy, kyseliny, katalyzátory apod. Díky audiovizuálním prostředkům se nám podařilo toto téma zpracovat hravě a záživně.

Zájem předčil očekávání

Původně se plánovalo otevřít jen velmi omezeně, dle zájmu škol a veřejnosti. Zájem byl tak veliký, že se musely zavést nejen organizované prohlídky pro školní výpravy, ale i veřejné víkendové prohlídky.

Zájemci se mohou registrovat na rezervačním systému https://www.zevoplzen.cz/infocentrum, kde jsou uvedeny potřebné informace.

Jak probíhá návštěva spalovny? Podívejte se na FB stránkách Plzeňské teplárenské.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz