< Zpět

Památník Velké Moravy

Cyrilometodějské centrum

PICT195946
PICT195961
PICT195965
PICT195970
PICT195984
PICT195993
PICT195999
PICT196000
Slovácké muzeum  logo

Slovácké muzeum

Rok realizace: 2022
Kategorie: Kultura

Objekt Památníku Velké Moravy byl postaven nad základy první objevené církevní stavby z doby Velké Moravy. V přístavbě z roku 2022 se nachází ve dvou patrech nové multimediální expozice. Příběh Konstantina a Metoděje návštěvníky seznámí s životními osudy bratrů, kteří stáli u počátku slovanského písemnictví a hlouběji do minulosti návštěvníky zavede expozice Pravěk Uherskohradišťska. Ta je navržena jako temná haptická stezka, která návštěvníky přenese do doby lovců mamutů, prvních zemědělců či kovolitců. V originální ocelové expozici mohou návštěvníci obdivovat originály archeologických nálezů, které shromáždilo několik generací zdejších archeologů.

Příběh Konstantina a Metoděje

Půdorys expozice evokuje rozevřenou knihu, kterou návštěvníci prochází. Ztvárnění knihy pak dokresluje použité písmo a ilustrace, které jsou umístěny na stěnách. Po vstupu do expozice návštěvníky upoutá velkoplošná projekce, která zajímavým a poutavým způsobem odvypráví počátky křesťanství na našem území a přenese návštěvníky do doby, kdy na Velkou Moravu přišli  významní slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. Na protější stěně je umístěna reprodukce fresek, která je prvním zobrazením sedmipočetníků. 

        

Uprostřed expozice se nachází pohanské kultiště. Jedná se o hnízdo, ve kterém probíhá speciální audiovizuální show navozující bouřku. Návštěvníky tak obklopují všudypřítomné blesky, hromy, déšť. Mění se světelné efekty, zvuk graduje a celková nálada prostoru se v daný moment proměňuje. 

        

Další zastavení ukazuje příběh Konstantina a Metoděje v Byzantské říši.  Návštěvník si vybírá z 18 zastavení, které mapují cestu věrozvěstů na Velkou Moravu. Jedná se o interaktivní a zároveň edukativní zastavení, které ocení zejména školní skupiny, které si mohou doplnit zábavným a hravým způsobem téma Velké Moravy. Audiovizuální exponát kombinuje multiprojekci s interaktivním grafickým panelem (IGP). Na IGP si návštěvníci volí místo, které je zajímá. Na projekci před nimi se vyobrazí cesta, po které Konstantin a Metoděj putovali a k danému místu se zobrazí textový popis, video a označení místa. Vše se zakresluje do originální mapy. 

       

Další kroky návštěvníka směřují do Makedonie. Ocitáme se v kapli, kde je pohřbený svatý Naum, žák Konstantina a Metoděje. Tento klášter založil koncem 9. století svatý Naum a stal se vzdělávacím a kulturním centrem. Původní kostel, který nechal sv. Naum zhotovit, byl za osmanské nadvlády zničen a v 16. století byl na jeho místě vystavěn kostel nový. Stavba, která nese byzantské rysy, se může pyšnit bohatou freskovou výzdobou, které obklopují návštěvníky ze všech stran. K místu se váže legenda, že pokud k hrobu sv. Nauma, který je umístěný uvnitř,  přiložíte své ucho, můžete údajně ještě stále slyšet tlukot Naumova srdce. 

       

Expozici doplňují i další interaktivní prvky, jako například prezentace písemnictví v interaktivní knize. Návštěvníci si mohou prohlédnout originální písmo a zároveň i jeho přepis. 

       
Pravěk Uherskohradišťska

Expozice Pravěk Uherskohradišťska se svým ztvárněním výrazně odlišuje od expozice Příběh Konstantina a Metoděje. Jedná se o artefaktovou haptickou stezku, která návštěvníkům odhaluje dějiny pravěku a zároveň představuje archeologickou sbírku Slováckého muzea. 

Návštěvníci vstupují na cestu za poznáním nejstarších dějin regionu Uherskohradišťska na pozadí řeky Moravy. Prostor pracuje jen s minimem světla. Konstrukce expozičních stěn je vyhotovena ze surového tmavého plechu.  V této expozici se předmětů musíte dotýkat. Haptická stezka pracuje s řízeným světlem, odkrývá jednotlivé exponáty a vyzývá návštěvníky, aby si sáhli na artefakty a objevili jejich krásu. Poté, co se návštěvníci seznámí s jednotlivými artefakty, prochází jednotlivá období, která jsou návštěvníkům představena nejen pomocí artefaktů, ale i audiovizuálních efektů. V expozici jsou zpracovány rozsáhlé databáze pro jednotlivá období, ve kterých mohou návštěvníci bádat v naší historii, své znalosti si návštěvníci mohou ověřit pomocí kvízů a her, mohou se seznámit s rekonstrukcí kroje velmožky z doby halštatské na základě nálezu Bánovského pokladu, podívat se na rekonstrukci mamutích kostí. Videomapping na model mapy pak vykreslí všechna období, kterým se expozice věnuje. 

 

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz