< Zpět

Regionální informační centrum Dolní Břežany

Mezi Zbraslaví, Točnou a Dolními Břežany se rozkládá největší keltské hradiště (oppidum) v Čechách – Závist. Právě Závist byla námětem pro projekt informačního a kulturního centra s muzeem v Dolních Břežanech.

PICT120901
PICT120902
PICT120905
PICT120906
PICT120907
PICT120923
PICT120924
PICT120916
PICT120917
PICT120922

Obec Dolní Břežany

Partnerem projektu je Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Archeologický ústav AV ČR a Národním památkový ústav. Projekt získal finanční podporu z Regionálního operačního programu Střední Čechy. 

Rok realizace: 2015
Kategorie: Kultura

Informační centrum vzniklo kompletní rekonstrukcí na místě jedné z historických budov, která byla ve velmi špatném stavu. Součástí projektu je i naučná stezka, která začíná právě u budovy informačního centra a pokračuje místy, kde archeologové v posledních letech objevili významné nálezy, až k hradišti Závist. Infocentrum poskytuje návštěvníkům nejen základní informace o regionu a naučné stezce, ale především atraktivní interaktivní expozici, která popisuje historii národní kulturní památky Závist a jejího nejbližšího okolí v kontextu vývoje běžných lidských činností.

3D Závist CAVE vtáhne návštěvníky do děje

Hlavním lákadlem interaktivní expozice je 3D CAVE s desetiminutovým filmem, zachycujícím život našich předků. Díky 3D technologii je návštěvník vtažen do děje a získává tak pocit, že je sám účastníkem virtuálního světa, který je prostřednictvím filmu prezentován. Návštěvník tak získává možnost ocitnout se v mladší době kamenné, pozdní době bronzové, či starší době železné. 3D CAVE je složený z devíti 3D LCD obrazovek 64´´

Tematicky je expozice dělena na několik oblastí: zemědělství, včelařství, rybolov a lov. K těmto okruhům je připravený obsah na dotykové obrazovce, která je umístěna v rámci expozice.

 Plány do budoucna

V prostorách infocentra se nachází multifunkční sál, který slouží zároveň jako stálá expozice. Sál bude využíván nejen pro pořádání seminářů, přednášek, ale umožní i menší filmové produkce. V infocentru se nachází i několik menších „učeben“ , které budou sloužit jako zázemí pro výukové programy určené pro školy, školky, ale i širokou veřejnost.

Dolní Břežany uchovávají na svém území ohromné kulturní dědictví. Realizace projektu přispěje k propagaci kulturního dědictví regionu, prezentaci rozsáhlých archeologických nálezů a zároveň podpoří rozvoj cestovního ruchu.

Potřebujete poradit?
Odebírat novinky Kontaktujte nás

Kontaktovat praha@avmedia.cz