Digitální planetárium v Hradci Králové umožňuje návštěvníkům nahlédnout do mikrosvěta lidského mozku

Planetárium v Hradci Králové získalo dotaci z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, kterou použilo pro rozvoj digitálního planetária.

Nákupem nového softwarového modulu NEUROTOURS získalo planetárium v Hradci Králové možnost rozšířit program planetária o odborné pořady popularizující vědu a techniku. Společnost AV MEDIA, která je výhradním distributorem společnosti ZEISS, integrovala začátkem roku do nového digitálního planetária v Hradci Králové unikátní technologie a nyní dodala obsah, založený na vědeckých poznatcích, pomocí kterého lze "proletět" lidským mozkem. Film vychází ze zkoumání 3D obrazů mozku v reálném čase a následné produkci filmu.   (Více o digitálním planetáriu v Hradci) 

Rozšíření 3D softwaru o nově vyvinutý modul Neurotours

Tento nový modul využívá prostorové fulldome projekce, pro co nejnázornější zprostředkování poznatků z neurovědy, interdisciplinárního odvětví biologie. Díky tomu lze sledovat i prostorové zobrazení lidského mozku – to je přínosné pro některá lékařská odvětví. Všechny filmy budou promítány na obří půlkulovou plochu, tzv. fulldome. Ta dovoluje mimořádně kvalitní zobrazení s vysokým kontrastem noční oblohy, které je nezbytné pro programy související s astronomií. Zároveň vytváří obraz obklopující diváka, což je nanejvýš vhodné pro názornou výuku i jiných vědních oborů, především příbuzných přírodovědných. Systém digitálního planetária dovoluje jak projekci vytvářenou lektorem živě, tak i projekci předem připravených pořadů. 

Prezentace Neurotours Uniview

Živá prezentace, která představuje skutečná 3D data přírodních věd. V planetáriu se obvykle zkoumá vesmír, ale v tomto pořadu se ponoříme do biologického světa, což je naprosto odlišná výzva. Lidé se o mozku tradičně učí z plochých obrázků v knihách. My však prozkoumáme mozek způsobem, který se nejspíš liší od toho, jak jste o mozku získávali informace dřív. Prohlédneme si reálná data taková, jaká používají neurologové. Využíváme přitom neurologické zobrazovací technologie, jako sondu do našeho vnitřního světa.   Během naší prohlídky použijeme neurozobrazovací techniky jako vesmírnou loď k probádání skrytých hranic lidského chápání. Prozkoumáme obrazy na škálách pohybujících se od velikosti celé hlavy až po milionkrát menší podbuněčné měřítko.  

Již více než deset let navrhuje společnost Sciss unikátní "balík" řešení pro planetária, science centra, muzea a vzdělávací instituce po celém světě, s cílem opravdového diváckého zážitku. 

Chcete podobné řešení?

Podobné reference