Expozice Národního technického muzea

Nové expozice představují to nejlepší v oblasti vědy a techniky. V NTM vznikl naprosto unikátní projekční "všeobjímající" prostor ve formě hemisférické projekce.

Národní technické muzeum (NTM) je nejvýznamnějším expozičním stánkem pro technický rozvoj nejen v rámci naší země, ale i mimo ni. Expozice v NTM představují to nejlepší, co bylo během posledních staletí vytvořeno v oblasti vědy a techniky.


Po rozsáhlé rekonstrukci, která začala krátce po revoluci, otevřelo NTM tematické expozice zaměřené na naprosto základní jevy, jako je fyzika, chemie, vnímání času a fotografie. V NTM můžete v současné době navštívit již 12 unikátních stálých expozic, které se po velké rekonstrukci otevřely všechny najednou. Společnost AV MEDIA, a.s. realizovala ve spolupráci s M PLUS, s.r.o. tři z těchto nových expozic – jedná se o expozici Měření času, Chemie kolem nás a Fotografický ateliér. Na prvních dvou expozicích spolupracoval Ak. arch. Jiří Javůrek z SGL PROJEKT, s.r.o., na expozici Fotografického ateliéru pak architektonický ateliér ADR.


MIMOŘÁDNÉ POJETÍ ABSTRAKCE ČASU V EXPOZICI MĚŘENÍ ČASU

Člověk odpradávna vnímal plynutí času a hledal způsob, jak tento abstraktní jev měřit. Zpočátku mu k tomu sloužili hvězdy a Slunce a až postupem technické revoluce se naučil chytřejší způsob měření plynutí událostí a zavedl příslušné jednotky času. Měření pomocí hodin se liší dodnes principem i přesností a v dnešním přetechnizovaném a globálně pospojovaném světě se dokonce pojem času začíná stávat abstraktním. Už si nedáváme sraz v danou hodinu (domluvíme se tentýž den mobilem), už nečekáme na vysílání pořadu v televizi (koukneme se později ze záznamu nebo na internetu) apod.
Právě abstrakce času vedla autory expozice Měření času ke dvěma pohledům: fyzická prezentace nejrůznějších hodinových strojů a principů, nádherné věžní i osobní „měřiče času“ doplněná o videa s naučným povídáním o čase a pak abstraktní imersivní forma prezentace pomocí projekčního dómu.


PROJEKČNÍ DÓM

V prostorách NTM vznikl naprosto unikátní projekční „všeobjímající“ prostor ve formě hemisférické projekce. Záměr architektů umístit hemisféru do prostoru NTM nebyl bez problémů, podpůrné sloupy věc značně zkomplikovaly. Nakonec se ale podařilo najít kompromisní řešení a projekční dóm o průměru 5m je postaven okolo jednoho z nosných sloupů muzea. Jelikož nebylo možné přes sloup promítat, celý systém je zadně-projekční a je osazen 8 výkonnými projektory se synchronizovanými přehrávači obsahu. Celkové rozlišení projekce odpovídá cca 6K (6192px horizontálně), ale použito je přes 6Mpix zdrojového obrazu přehrávaného v reálném čase, vše doplněno o efektový prostorový zvuk. Tři polokopulové programy o celkové délce 15 minut znázorňují abstraktní vyobrazení vnímání plynutí času.

EXPOZICE CHEMIE KOLEM NÁS

V této expozici se autoři snažili přiblížit chemii pomocí běžně vnímaných částí života, aby si návštěvník uvědomil, kde všude se s chemií jako takovou setkává. Chemie je doslova všude kolem nás, i když se jedná o věci běžné denní spotřeby – plastové kelímky, obaly, potraviny, metalurgie a další.

Celá expozice je doplněná audiovizuálními prvky, které jsou zasazené přímo do expozice. Na stěny se pomocí audiovizuálních projekcí promítají původní filmy ze zpracování chemických surovin a plastů. Pro oddělení audiokomentářů jsme využili směrové audio. Samozřejmě nechybí ani interaktivní kiosky, které v této expozici obsahují jednoduché hry, většinou spojené s tématikou různého průmyslového zpracování chemických prvků. Součástí této expozice jsou i dvě laboratoře pro děti obsahující interaktivní tabule.

Jedním z nejzajímavějších exponátů této výstavy je Wichterleho stroj, který sloužil jako prototyp stroje na sériovou výrobu kontaktních čoček. V NTM je přímo vystaven exponát, který je prototypem původního stroje, který byl vyroben z gramofonového strojku a z Merkuru.


EXPOZICE FOTOGRAFICKÝ ATELIÉR

K ateliéru I, který už obsahoval jednoduché interaktivní hříčky, jako například práci s fotografií přibyla úplně nová expozice Fotoateliér II, která obsahuje několik velmi unikátních exponátů. Jedná se například o Šlechtovu kameru, tedy první 3D kameru, na kterou byl v 70. letech natočen první 3D film. Dokonce se podařilo získat celou řadu ukázek stereoskopických 3D filmů, které se promítají pomocí 3D projektoru, dodaným od AV MEDIA.

Jedním z nejzajímavějších skutečně interaktivních exponátů je Muybridge experiment. Každý návštěvník se může stát součástí tohoto experimentu, když projde speciálním prostorem, kde ho 18 rychloběžných synchronních kamer nasnímá. Muybridge prováděl úplně stejné snímání již na konci 19. století, kdy snímal nejprve koně, jelikož experiment původně sloužil ke zkoumání pohybu zvířat, a poté i lidi. Jakmile experiment proběhne, může si návštěvník odeslat na svůj e-mail výsledek ve formě jednoduché fotky, na které je zaznamenaný pohyb, anebo videa.

Vedle tohoto interaktivního exponátu jsou v expozici k vidění i speciální projekční experimenty, které vysvětlují skládání barev pomocí tzv. Maxwellova experimentu. Tři projektory promítají jednotlivé složky barev RGB a skládají je do barevného prostoru. Každý návštěvník si může svým stínem vyzkoušet, že to opravdu funguje.

Součástí expozice je i speciální experiment pro aditivní a subtraktivní vnímání barev řízené pomocí nejnovějšího LED světelného projektoru. Dále například ukázka starého mechanického diaprojektoru. Návštěvník tak může zkoumat, jaký je rozdíl mezi současnou projekcí a tímto starým diaprojektorem. Zajímavým interaktivním exponátem je i simulátor fotografie. Návštěvník si může sám vyzkoušet, co znamená měnit citlivost, clonu, závěrku... a zjišťovat, jaký to má vliv na snímanou scénu. Návštěvník tak může přímo interaktivně vybírat jednotlivé části a zkoušet si, co to udělá. Expozice nabízí i nasvětlené praxinoskopy, tedy 3D animované obrázky, které vznikaly už v době před začátkem kamery.

V celé expozici je zajímavá světelná atmosféra (nasvícené pomocí scénických světel), která je důležitá pro celkové vyznění expozice plné optických exponátů. Jsou to např. holografické záznamy z původní laboratoře v Řeži, kde jsou jedny z nejkvalitnějších hologramů v Evropě, včetně dalších starých hologramů. Jeden z nejvzácnějších exponátů, který nebylo vůbec jednoduché nasvítit, je tzv. Lippmanova fotografie.

V expozici Fotografického ateliéru jsou skryté projekční plochy, které jsou pro diváka (pokud není odborník) prakticky neviditelné, ale hrají velkou roli pro zobrazení. Správně zvolené projekční plátno pro každý exponát je naprosto zásadní. Celá expozice je ještě dovybavena dotykovými displeji na výšku, kde si může návštěvník nastudovat podrobné informace.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference