Městské muzeum Týn nad Vltavou

Interaktivní hravé muzeum s expozicí vltavínů

Na návštěvníky muzea  čeká multimediální hravá expozice historie vltavotýnského regionu od pravěku po současnost, vltavotýnský poklad ve 3D, reálný 3D efekt vody, plovoucí vor v expozici voroplavby, unikátní holografická rekonstrukce historické osoby pana Čabelického nebo virtuální chytání ryb díky interaktivní podlaze. Celou expozici muzea doplňují informační kiosky, kde si návštěvníci mohou vyhledat více informací k danému tématu. Návštěvníky navíc provází podrobná interaktivní encyklopedie s detaily jednotlivých tematických celků expozice. AV MEDIA také zajistila vybavení učebny s interaktivní tabulí SMART Board a zabudovanými LCD monitory v lavicích.

Samotná expozice ukazuje atmosféru  zrodu vltavínů, od pádu meteoritu. Je doplněna informacemi o výzkumu, teoriích vzniku, nalezištích, vlastnostech, formách vltavínů atd. Stálá výstava vltavotýnského muzea se řadí svým rozsahem k největším v republice a obsahuje přes 1000 ks vltavínů.

Kateřina Soukupová, MPlus

Jak to začalo…

Historie vzniku a postupné naplňování ideje obměny starých expozic v Městském muzeu v Týně nad Vltavou se datuje od začátku roku 2012. Tehdy jsme byli osloveni vedením muzea, vyzváni k prohlídce starých expozic a jejich náplně a k účasti v soutěži na zpracování projektové studie. Naše vítězná studie se pak stala podkladem pro soutěž o realizační projekt, jenž byl součástí stavební dokumentace rekonstrukce celého podlaží objektu muzea.

Realizujeme….

Realizovat stálé expozice podle vlastního projektu s sebou sice nese riziko nemožnosti si stěžovat na chyby projektu, přesto je to pro nás stále práce nejradostnější. Vidět, jak se „pod rukama“ virtuální realita výkresů, naše nápady mění ve skutečnost, je zážitek vždy nezapomenutelný. V případě opravdu povedeného expozičního komplexu v Týně pak pocit obzvláště povznášející Nové expoziční patro, které bylo uvedeno do provozu 1.12.2014, tvoří 10 historických tematických zastavení, řazených chronologicky v čase, obsahově autonomních, propojených jednotným rukopisem arch. Turka a jednotnou grafikou. Kromě expozic jsou součástí podlaží a naší dodávky také ve stejném ladění pojatá recepce – pokladna muzea a oddělený prostor vstupu do a výstupu z centrálního prostoru expozic, kterým lze procházet dokola. Zcela samostatně, s vlastním vchodem, je koncipována expozice „Vltavíny“ vytvořená v nadčasovém pojetí, korespondujícím s unikátností jevu patřícímu k Vltavotýnsku, s úžasnou sbírkou exponátů, polodrahokamů prezentovaných též audiovizuálně v noční atmosféře hvězdného nebe, nekonečného vesmíru, odkud se údajně odvozuje jejich původ .

Co expozice nabízejí ….

Jednotlivá expoziční zastavení v centrální části, od archeologických nálezů, přes vltavotýnský poklad, vojenský depot, řemesla, voroplavbu, válečná léta až po skutečnou školní třídu s přiblížením významných lokálních rodáků, představují návštěvníkům různá historická období, život v nich, podávají informace mnoha výrazovými prostředky a způsoby. V expozicích pracujeme s trojrozměrným mobiliářem, prezentačními vrstvami, modely, replikami, jichž se lze dotýkat, AV efekty tvořícími pozadí scén, dodávajícími obrazům pohyb i zvuk. Pozorujeme život v přírodě v okolí typické mohyly-pravěkého hrobu, sledujeme události ve vojenském táboře, kde se potkává Josef II. s hrabětem Kinským, plavíme se po Vltavě na soutoku s Lužnicí, sledujeme samotného Alfréda Radoka, osobnost českého divadla se vztahem k Týnu, rukujeme do první světové války… Světla a zvukové efekty přidávají každému tématu na osobitosti. Ve všech zastaveních je pamatováno na to, abychom návštěvníka nepřehltili informacemi, ať tištěnými nebo hlasovými komentáři, neb pro zvídavé je všude v místnostech k dispozici informační dotyková databáze.

Jak nás hodnotí….

Od otevření expozic uplynul už nějaký čas a podle návštěvnických ohlasů lze říci, že naše radost z realizace se odrazila pozitivně na výsledku. Celé expoziční patro je vnímáno návštěvníky jako zdařilé propojení klasického výstavnictví s moderními technologiemi ,včetně vhodné míry interaktivit všeho druhu. Bonusem pro nás je, že historická školní třída vybavená dotykovými e-booky a smartboardem , slouží místním školám opravdu k výuce a jak jsem se mohla přesvědčit sama, děti takovou změnu přijímají s nadšením.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference