Modré Hory

Unikátní projekt s názvem Modré Hory vznikl na míru mikroregionu svazku obcí Modré Hory.Hlavním cílem projektu byla podpora místního cestovního ruchu a rozvoj služeb

Unikátní projekt s názvem Modré Hory vznikl na míru mikroregionu svazku obcí Modré Hory, které tvoří pět obcí - Němčičky, Bořetice, Kobylí, Vrbice a Velké Pavlovice. Hlavním cílem projektu byla podpora místního cestovního ruchu a rozvoj služeb, kultury a řemesel v regionech. Návštěvníci tak mohou využívat prvotřídní komfortní služby, které jim tento nový projekt přináší. Hlavní myšlenkou je informovanost návštěvníka.

Jak zajistit, aby návštěvník již v první fázi plánování návštěvy dané oblasti dostal kvalitní informace o ubytování, zajímavostech, kulturních památkách? Odpovědí na tuto otázku je informační systém, který propojuje dva okruhy - webový portál www.modrehory.cz a informační kiosky, které jsou umístěné v jednotlivých obcích Svazku Modrých Hor.

Propojení webového portálu a informačních kiosků

Při tvorbě informačního systému byl kladen důraz na poznání uživatele a jeho chování. Pokud návštěvník nezná danou oblast, je třeba návštěvníka motivovat, vzbudit u něj zájem o danou oblast a následně mu pomoci s naplánováním trasy. Pokud návštěvník zná danou oblast a má konkrétní cíl, je hlavním cílem informačního systému poskytnout mu co nejrychleji a nejpřehledněji informace, které hledá. Informační systém navržený pro mikroregion Modrých Hor všechny tyto požadavky splňuje. Informační systém propojující informační kiosky s webovým portálem se od ostatních liší především v jeho neustálé on-line aktualizaci dat. Návštěvník tak má k dispozici neustále aktuální data, ať již z domova přes webový portál nebo přímo na místě prostřednictvím informačního kiosku. Hlavním cílem tohoto projektu bylo podpořit turistický ruch v dané oblasti a zvýšit návštěvnost miroregionu s vynaložením minimálních nákladů.

Plánování výletu či dovolené nebylo nikdy tak jednoduché

Plánujete návštěvu malebné vinařské oblasti? Při plánování výletu či dovolené vám pomůže webový portál , navržený přímo na míru chování uživatele. Jednoduše si na jednom místě naplánujete trasu, ubytování, vyberete si sklípek, kde strávíte příjemný večera a seznámíte se s památkami dané oblasti. Dozvíte se základní informace o mikroregionu, obcích i odrůdách vín. Získáte informace o plánovaných kulturně-společenských akcích.

Komfort pro turisty s informačními kiosky

Jste na výletě a potřebujete získat aktuální data?. Informační kiosky využívají data z webového portálu, která mají na rozdíl od webového portálu odlišnou strukturu, přizpůsobenou chování návštěvníka v dané oblasti. Informační kiosek můžete velmi jednoduchým způsobem ovládat přes dotykovou obrazovku a rychle tak získáte požadované informace.

Nestandardní řízení přes mobilní telefony

Neměli jste čas naplánovat si výlet předem přes webový portál? Pokud máte mobilní telefon, stačí mít zanuté bluetooth. Informační systém pracuje s naváděcím systémem přes bluetooth, který vás navede k informačnímu kiosku v dané oblasti. Přes mobilní telefon pouze pomocí SMS zpráv může majitel vinného sklípku spravovat aktuálnně obsah informačního systému. Příkladem je, pokud chce majitel vinného sklípku zavřít dříve, stačí poslat SMS v předdefinovaném tvaru a systém nepordleně splní pokyn a zobrazí danou informaci. Máte tedy vždy aktuální informace.

Vzdělávací úloha informačního systému

Texty, které plní portál a informační kiosky mají jednotnou úroveň. Charakter textů má nejen informativní, ale především vzdělávací úlohu. Velmi jednoduché a intuitivní ovládání návštěvníka přímo vyzývá k akci. Informační systém se tak stává efektivním nástrojem pro návštěvníky všech věkových kategorií. Projekt mikroregionu Svazku obcí Modré Hory má za sebou již rok zkušeností, a jak ukazují statistiky, úspěšný.

Projekt vznikl za podpory fondů z EU

Cesta k pořízení a zprovoznění informačních kiosků vedla přes Regionální operační program NUTS II Jihovýchod, který vypsal možnost požádat o dotaci na propagaci cestovního ruchu v kraji. Představitelé Dobrovolného svazku obcí Modré hory se rozhodli, že této možnosti využijí a po několika diskuzích nezvolili jen obvyklé prospekty, tašky a tužky, ale úplně moderní interaktivní formu propagace svých obcí, kterou umožňují současné informační technologie. Stačilo už jen napsat tak kvalitní a odůvodněnou žádost o dotaci, aby dotace mohla být přiznána. To se také podařilo a teprve tehdy si všichni pořádně uvědomili, že se pouštějí na cestu, kterou musejí nejprve najít a po které ještě nikdo před nimi nešel. Díky spolupráci představitelů Modrých hor,odborníků z AV MEDIA, Masarykovy Univerzity v Brně a Aspiry Invest, s.r.o. se začala bílá místa vybarvovat a tak se zrodil informační systém cestovního ruchu, který v sobě nese obrovský potenciál dalšího rozvoje, neustálých aktualizací a rozšiřování objemu informací či přizpůsobování potřebám turistů a poskytovatelů služeb. Množství kontaktů denně uskutečňovaných prostřednictvím uživatelsky přátelských informačních kiosků potvrzuje, že sofistikované a odvážné rozhodnutí představitelů Dobrovolného svazků obcí Modré Hory, bylo zároveň i rozhodnutím moudrým.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference