Muzeum a galerie Mariánská Týnice

Interaktivní expozice "Baroko a jeho svět" věnovaná odkazu díla Jana Blažeje Santiniho

Interaktivní expozice "Baroko a jeho svět" je zaměřená na odkaz doby, která výrazným způsobem poznamenala nejen českou krajinu dominantami jedinečných staveb, ale i duše lidí, kteří díky umění, hudbě a literatuře dokázali vnímat duchovní a kulturní tradice. 

Expozice představuje atraktivním způsobem architekturu Jana Blažeje Santiniho

Architektura Jana Blažeje Santiniho upoutává pozoruhodným charakterem vnějších tvarů i zvláštností využití vnitřních prostorů pro světelné vyjádření a akustiku. Prezentuje i mnohá odvážná technická řešení. Jeho originální propracované architektonické návrhy představují velké klášterní komplexy, chrámy, kostely, kaple, velké i malé palácové stavby. Tato atmosféra je v expozici vyjádřena moderním audiovizuálním řešením, které zvýrazňuje hloubku prostoru, která je doplněna poutavou hudbou a osvětlením.

Audiovizuální řešení a technické zpracování obsahů - AV MEDIA, a.s.

Generální dodavatel a produkce expozice - M plus spol. s r.o.

Expozice věnovaná architektuře a barokním stavbám J.B.Santiniho na severním Plzeňsku, je svoji plochou nevelká, ale patří díky svému zaměření k těm, na nichž jsme pracovali s velkým entuziazmem. Nadšení napomáhala nejen povznášející atmosféra objektu, ale hlavně vedení Muzea, svými znalostmi a zápalem pro věc. Realizace expozice probíhala postupně od konce roku 2015 do dubna 2016 na základě našeho vlastního projektu, jehož autorem byl arch. Jakub Turek. Je umístěna v křížové chodbě vstupních prostor přízemí Muzea, na zhruba 80 m2. Její pojetí vychází ze symboliky Santiniho architektury a je založeno na černých expozičních stěnách s nasvětlenými okny, nikami a kontrastní grafikou nesoucí fotky, půdorysy a detaily výkresů Santiniho duchovních i civilních staveb, jichž je na Plzeňsku poměrně hustá koncentrace. V ploše expozice jsou pak na obchozích černých podstavcích rozmístěny osvětlené bílé modely Santiniho objektů „pod sklem“. Celá prezentace využívá jako expoziční prostor také klenuté stropy. V levém křídle k projekci ukázek skutečných stropů barokních kaplí, v centrální ploše křížení chodeb nasvětluje strukturu stropu RGB reflektor modrými odstíny a v pravém křídle doplňuje kontrast černé a bílé nasvětlení stropu lodě z horních hran expozičních stěn. Součástí nabídky pro návštěvníky je též elektronická databáze informací, obrazovka zapuštěná do expoziční stěny v pravém křídle a velký monitor s ukázkami dokumentů z rekonstrukce budovy a sezením. Efektním dynamickým prvkem v expozici, jenž zároveň umocňuje mystickou náladu prostor, je mrkající „boží oko“, rovněž symbol spjatý se Santinim. Jeho oživení dosahujeme pomocí spínání a vypínání v pozadí umístěného světla.Expozici věnovanou stavbám J.B.Santiniho jsme na přání vedení Muzea doplnili o úpravu vstupních prostor a navazující chodby vedoucí do kostela. Tyto části prezentace, přibližující návštěvníkům osobnosti opatů významných pro proboštství a klášter v Mariánské Týnici formou velkoformátových grafických ploch v kombinaci s obrazy a 3D předměty, kompaktně doplňují naši expozici. Celé dílo, přes jeho relativně malý rozsah, působí v barokní architektuře chodeb Santiniho stavby pozoruhodným dojmem.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference