Památník národního útlaku a odboje Panenské Břežany

"Zločin a trest" je název nové expozice v Panenských Břežanech, která připomíná události 2. světové války

Expozice ukazuje, že i nelehké téma, které bylo největším válečným konfliktem v dějinách lidstva a přineslo mnoho obětí, lze zpracovat poutavým příběhem, který zachycuje historické milníky a zároveň vzbuzuje emoce. Návštěvníci v rámci expozice "prožijí" hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů.

"Expozice je interaktivní a měla by poutavou formou návštěvníky zaujmout," říká Hana Závorková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ, pod které památník spadá. Při návrhu a realizaci expozice bylo nutné zakomponovat moderní prvky audiovizuálního řešení tak, aby splynuly s historickým interiérem zámku a nenarušovaly jeho architekturu a krásu. Vzhledem k tématu expozice bylo nutné brát zřetel na citlivý výklad a prezentaci daných obsahů.

Návštěvníci si odnesou především emoci
Expozice je nejen o historii, ale především o emocích, které si návštěvníci odnesou. Obsahová část je doplněna interaktivitou a audiovizuálními prvky. Součástí expozice jsou autentické předměty, jako stůl vůdce sudetských Němců Konrada Henleina nebo kopie pankrácké gilotiny. Zajímavostí je originální pamětní deska z londýnské Porchester Gate, kde byl připraven atentát na Heydricha. Unikátní filmové archivní záběry byly podkladem pro krátký film „Konec K.H.Franka“, který zachycuje soud a následnou popravu v roce 1946. Atentát na Reinharda Heydricha v roce 1942 je zpracovaný v krátkém videu a postup německých vojsk je v části expozice věnované okupaci českých zemí znázorněn pomocí videomappingu na mapě. „Velice emotivní zážitek je model vagonu (1:1), kde máte pocit, jako byste sami jeli vlakem na cestu, která končí smrtí“, říká paní Hana Závorková a dodává: „ve vagonu vnímáte ubíhající krajinu a přitom se můžete dozvědět smutná čísla a fakta o transportu Židů do koncentračních táborů.“

Kateřina Soukupová, Mplus

Památkově chráněný objekt Horního zámku a kaple v Panenských Břežanech, spojený historicky s významnými jmény jeho stavitelů i majitelů se do povědomí veřejnosti zapsal nejvíce v souvislosti s 2. světovou válkou. Tehdy si Panenské Břežany oblíbili nacističtí pohlaváři von Neurath, R. Heydrich a K.H.Frank, jenž se usídlil právě v Horním zámku. Není tedy divu, že po rekonstrukci bylo rozhodnuto o umístění expozice s tématem národního útlaku a odboje proti fašismu zrovna zde. Vždyť směrem z Panenských Břežan, Dolního zámku, projížděl zatáčkou u Bulovky R. Heydrich, terč akce Anthropoid, zásadního aktu českého odboje a také jedné expoziční kapitoly.

„Zločin a trest“
Celá naše expozice, jejímž architektem je MgA. Jakub Turek, nese poselství, které lze stručně vyjádřit jako „zločin a trest“. Cílem koncepce bylo ukázat zejména mladé generaci nacismus, hrůzy s ním spojené až po následky a tresty pro ty, kteří se na zločinech podíleli. Rozsáhlá expozice umístěná v prvním patře objektu je traktována časově, od doby počátků projevů nacismu na území ČR, Mnichovské dohody a řešení Sudet, přes útlak v Protektorátu, Odboj včetně atentátu na Heydricha až po potrestání, tedy lidové soudy a proces s K.H.Frankem.

Každá místnost prezentuje jedno období
Vzhledem k tomu, že prostory zámku sloužily jako obydlí, zůstalo zachováno členění místností, které architektonické řešení nechává nedotčené. Využívá jej naopak k oddělení jednotlivých témat tak, aby každá místnost zahrnovala jedno období. Vstup do expozice - hala je věnován Panenským Břežanům, jejich historii, osobnostem zde narozeným, žijícím až po konec 2. světové války. Kromě audiovizuálních, obrazových a grafických informací po obvodu vstupní haly, doplňuje vjemy trojrozměrný model Panenských Břežan.

Rok 1936 – 1945 v šesti zastaveních
Samotná expozice „útlaku a národního odboje“ má pak 6 zastavení vyprávějících postupně o letech 1936 – 1945, s využitím autentických exponátů trojrozměrných, replik, audio-vizuálních prezentací a grafických ploch. V každé části najdeme dominantní exponát nebo model, od autentického psacího stolu patřícího K.H.Frankovi, rádio, z nějž křičí Hitler, přes gilotinu ozvučenou svistem sekery, velkou vitrínu s originálními předměty a dokumenty, vojenské uniformy české, německé, anglické, až po předměty související s atentátem na R. Heydricha. Samostatná místnost je věnována K.H. Frankovi, jehož zachycujeme od dob jeho „slávy“ až po celu, v níž pomocí 3D brýlí jej návštěvník vidí sedět na pryčně a čekat na rozsudek. Závěrečnou kapitolu expozice tvoří soudní místnost s výraznou ozvučenou projekcí dokumentu z procesu s K.H.Frankem a informacemi o potrestaných fašistech, zrádcích, kolaborantech. Soudní místnost s lavicemi zároveň umožňuje realizovat zde hodinu dějepisu školám, či přednášku nebo workshop s možností připojení notebooku.

Expozici doplňuje prezentace nábytku Gerstel 
Kromě ucelené expozice v 1. patře má návštěvník možnost seznámit se v přízemí s expozicí nábytku GERSTEL, který vyráběl ve svých závodech Emil Gerstel, poslední majitel zámku před příchodem fašistů. Tato prezentace naše téma vhodně doplňuje, protože rodina Gerstelů byla sama jednou z obětí nacismu.

Hana Závorková, ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Příprava a realizace projektu 
Památníku národního odboje a útlaku byla zadána na podzim roku 2011. Zodpovědnou osobou za expozici byla jmenována ředitelka muzea Mgr. Hana Závorková. „Oblastní muzeum Praha východ je příspěvková organizace Středočeského kraje. Organizace získala do své správy historický areál Horního zámku v Panenských Břežanech 1. ledna 2012. Jeho součástí jsou cenné barokní objekty situované v rozlehlé zahradě s nádherným výhledem.

Naším cílem bylo realizovat moderní expozici 
Zřizovatel zadal muzeu úkol, v objektu barokního zámku připravit a realizovat moderní expozici věnovanou tématice národního útlaku a odboje z období Protektorátu s akcentem na operaci Antropoid, která bezprostředně souvisela s obcí Panenské Břežany. Za druhé světové války v Horním zámku pobýval K. H. Frank se svou rodinou. Nacista, odpovědný za vyvraždění mnoha tisíců českých vlastenců . V meziválečném období zámek vlastnili úspěšní podnikatelé jako Ferdinand Bloch a Friedrich Gerstel , jejichž osudy, osudy jejich rodin byly brutálně a bezprostředně ovlivněny nastupujícím fašismem .

Na cestě k vysněnému cíli jsme museli překonat mnoho překážek
Od samého počátku bylo k projektu přistupováno maximálně odpovědně. V roce 2011 ještě nikdo nemohl tušit , že jeho příprava a realizace bude nesmírně složitá, vlivem nepředvídatelných okolností a událostí. Základem byla nutná rekonstrukce historického objektu zámku, z velké části zdevastovaného, staticky narušeného u kterého v podstatě nikdo přesně nedokázal odhadnout procento jeho destrukce. A samozřejmě finance , jejich výše, které limitovaly rozsah prací v souladu s památkovou péčí. Záměr byl jen jedna strana mince, ale jak vše skloubit, dodržet zadané termíny, vejít se do rozpočtu tou druhou, navíc v souladu s památkovou péčí byla ta druhá. Naštěstí vedení Kraje, projekt vždy maximálně podporovalo , ačkoliv jen v jeho průběhu se změnilo 5 x! Také výrazně pomohly finance z ROP Střední Čehy.

Když se sejde skvělý tým, výsledek se dostaví 
Ale vždy je vše v lidech a projekt měl štěstí na schopné odborníky, kteří hledali vždy způsob a nikoliv jen důvod! Byli jimi například Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., vedoucí kolektivů historiků, prof. JUDr. Jan Kuklík DrSc., PhDr. Aleš Kýr, doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., Ph.Dr. Vít Smetana, Ph.D, Plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, MBA, PhDr. Tomáš Gecko, DrSc., PhDr. Libor Lacina a multimedialisté MgA Sevolota Korovina, MgA Jan Burian a MgA.Petr Závorka. Architektem expozice byl MgA. Jakub Turek. Poděkování patří Severočeskému muzeu v čele s jeho panem ředitelem Mgr. Jiřím Křížkem a pracovníkům dílny České vězeňské služby, kteří do expozice vyrobili přesnou kopii pankrácké gilotiny a soudní lavice. Závěrem bych ráda poděkovala a ocenila profesionální přístup firem AV MEDIA a M Plus, které byly schopné operativně a v maximální kvalitě v minimálním termínu projekt expozice PNUO Panenské Břežany dokončit a včas odevzdat zadavateli.“

Chcete podobné řešení?

Podobné reference