Příběh Těšínského Slezska v Muzeu Těšínska

Moderní expozice s komfortním prostředím pro návštěvníky

Moderní expozice s multimediálními prvky

Muzeum Těšínska otevřelo 20. června 2020 novou moderní muzejní expozici představující vývoj Těšínského Slezska od dob prehistorických po nedávnou minulost. Je koncipována jako procházka dějinami tohoto území s cílem přiblížit rovněž krajinu, v níž se vše odehrávalo. Na pěti podlažích se návštěvníci prostřednictvím více než 1 200 exponátů seznámí s minulostí specifického regionu, jeho bohatou hmotnou kulturou a rozmanitou přírodou. A nejen to. Celá expozice je doplněná řadou multimediálních prvků, které podtrhnou atmosféru celé expozice.

Od počátečního seznámení se základními informacemi o Těšínském Slezsku návštěvníka čeká v suterénu pomyslný exkurz do hlubin země. Dozví se více mimo jiné o geologickém vývoji v období prvohor, kdy vznikly mohutné uhelné sloje, jež ovlivnily životy celých generací obyvatel zdejšího regionu. A právě fenoménu těžby uhlí na Těšínsku je věnována imitace důlní šachty s představením báňského podnikání v průběhu 19. a 20. století.

V další části se po časové ose, po níž je zvídavý návštěvník expozicí provázen, dostává do období konce čtvrtohor. Příroda, která se zde začala rozvíjet, nabízí pohled do pralesa, v němž pobíhají šelmy, létají draví ptáci a okolí řeky obývají bobři. Do této krajiny vstupuje člověk, který ji začíná před několikatisící lety kultivovat k obrazu svému. Unikátní nálezy z archeologických lokalit pak prostřednictvím názorné ukázky doplňuje animace pražení obilí Slovany. Další sál již návštěvníky uvádí do dob středověku, kdy Těšínsko ze svých opevněných hradů ovládala piastovská knížata. Gotické umění zastupuje nejcennější exponát celé expozice – madona z Těrlicka, malba na dřevě objevená celkem náhodou teprve před pěti lety. Nahlédnout do životního stylu barokní šlechty umožňuje zámecká komnata s bohatým interiérem, jemuž kontrastuje vesnické obydlí poddaných se způsobem jejich hospodaření.

V dalším podlaží se návštěvník ocitá v době průmyslové revoluce, a proto se na něj vyřítí z tunelu lokomotiva zahalená párou, s níž do kraje dorazil nebývalý rozvoj těžkého průmyslu. Pro dělníky se začaly stavět kolonie, do jejichž obydlí lze nahlédnout, obchod a služby byly na strmém vzestupu. Historické území Těšínského Slezska však vývoj po první světové válce za dramatických okolností rozdělil mezi Československo a Polsko. Události, které se odehrály přesně před 100 lety, připomíná dobový dokumentární film, množství fotografií a dalších exponátů. Život v nových podmínkách demokratického státu je názorně přiblížen v kavárně Avion, jež se stala symbolem prvorepublikového Českého Těšína. Podrobněji je jeho vývoj jakožto nového města, které vzniklo z levobřežního předměstí Těšína po rozdělení Těšínska 28. července 1920, představen na samostatné výstavě v sále pro proměnné akce v přízemí. Její vernisáž proběhne symbolicky u příležitosti 100. výročí.

Radim Jež, Muzeum Českého Těšínska
Fotografie: Lenka Ježová Bichlerová

Chcete podobné řešení?

Podobné reference