Severočeské muzeum v Liberci

Modernizace hlavní budovy

Hlavní budova Severočeského muzea na Masarykově třídě v Liberci byla vystavěna v letech 1896-1898 podle vítězného projektu rakouského dvorního architekta Friedricha Ohmanna. Budova byla od počátku koncipována jako sídlo uměleckoprůmyslového muzea, které po se v roce 1945 institucionálně i expozičně rozšířilo o dříve samostatné vlastivědné a přírodovědné muzeum.

V letech 2018-2020 proběhla na ploše přes 4 000 metrů čtverečních modernizace všech veřejně přístupných interiérů a části původních kanceláří, které byly přestavěny na instalované depozitáře sbírkových předmětů. Nově byly vytvořeny a adaptovány prostory pro bezbariérový návštěvnický servis, budova byla vybavena novými technologiemi, které jsou nezbytné pro moderní muzejní provoz a historické stavební prvky budovy prošly citlivou opravou a náročným restaurováním.

V Severočeském muzeu nově najdete...

uměleckohistorickou expozici Krása + užitek, expozici Doteky severu, která se věnuje přírodě Jizerských hor a Frýdlantska, novou expozici Liberecké fragmenty o historii Liberce nebo Fotografickou galerii zaměřenou na prezentaci uměleckých a historických fotografií. Expozice jsou jednotně řešeny soudobou architektonickou formou tak, aby nekonkurovaly architektuře historické památky, ale technicky a výtvarně rozšířily pomocí moderních technologií její muzejní i obecně kulturní potenciál. Modernizace památkově chráněné stavby proběhla tak, aby nově vkládané konstrukce a vybavení byly v co nejvyšší míře reverzibilní. Edukativní a interaktivní prvky expozic vznikaly ve spolupráci s uměleckoprůmyslovými školami, jejichž aktuální výukové obory jsou v expozicích zároveň propagovány. Vybrané části budovy jsou trvale určeny k propagaci současných českých umělců, návrhářů a firem se zaměřením na současný design a užité umění. Novou součástí návštěvnického servisu je výukový ateliér pro 30 dětí, na který navazuje nově vytvořená fotografická minigalerie FOG. V rámci projektu byly restaurovány sbírkové předměty, které tvoří součást nových expozic. Instalaci všech expozic si zajišťovalo Severočeské muzeum svépomocí.

Autorem textu je Jiří Křížek, ředitel muzea

Dodavatelem interiérového vybavení byla firma M Plus spol. s r. o. 

Nové expozice Severočeského muzea v Liberci z dílny studia Hlaváček architekti jsou kombinací klasického pojetí prezentace (paneláže, vitríny, podstavce) a interaktivních a edukativních prvků oživených moderními technologiemi. Předností výtvarně-prostorového uspořádání všech tematických částí je bez pochyby řešení, respektující a nezastiňující architekturu muzea a jeho vznosný interiér. Expozice rozprostřené ve dvou podlažích, včetně návštěvníkům přístupného depozitáře, představují průřez všemi oblastmi umění, řemesel i průmyslu, jež jsou pro Liberecko významné.

Samostatnou expozicí, ve formě velkých přírodních scénografií za sklem vitrín a dětské prolézačky – nory, je prezentována „Příroda Liberecka“. Zásadní ve všech expozicích muzea jsou ale exponáty, vystavené v téměř 150 vitrínách, atypických, tvarem i provedením ojedinělých, sochy a artefakty stojící na podstavcích či plakáty a obrazy visící na stěnách. Exponátovou statickou část tematických expozic doprovází hravé interaktivní prvky, umožňující návštěvníkům, ať už virtuálně na obrazovkách nebo na skutečných 3D modelech, si vyzkoušet řemesla (hrnčířský kruh, ražbu mincí), ohmatat a ověřit materiály (textil, dřevo, knižní vazby), zvolit a poslechnout si hlasy ptáků jako kvíz. Součástí naší realizace byly také workshopové místnosti a jejich vybavení AV technikou, šatny, recepce s pokladnou a vstupní prostor muzea s prosklenou podlahou, osazenou skleněnými stélami určenými k temporálním výstavám současného výtvarného umění.

S ohledem na nouzový stav a nepřístupná muzea je expozice k vidění pouze na stránkách muzea, v podobě webové virtuální prohlídky. Ta se věnuje i dalším detailům stylového interiérového vybavení, jehož dodávky již nebyly součástí naší práce.

Autorem textu je Kateřina Soukupová, M Plus spol. s r.o.

Zajímavým interaktivním prvkem expozice je interaktivní kniha. Kniha je vázána z pravého pergamenu (kozí kůže) a je oživena pomocí videomappingu. Kniha vznikla ve spolupráci s MgA Miladou Vališovou, která je významnou restaurátorkou knih. 

Při realizaci bylo třeba využít speciálního IR přísvitu a kamery pro rozpoznávání symbolů stránek. Rozpoznávací symboly jsou vytvořeny multi-materiálovým 3D tiskem , tím se lépe rozpozná symbol a hlavně zaostří stále se měnící úhel i výška stránky.

Kniha je spojením audiovizuálního a haptického zážitku.   

     

Chcete podobné řešení?

Podobné reference