Spolupráce s Národním muzeem

Společnost AV MEDIA úzce spolupracuje s Národním muzeem na úrovni temporárních výstav.

Staré pověsti české

Od 5. října 2010 do 6.července 2011 probíhala výstava Staré pověsti české, která byla poslední velkou výstavou před uzavřením historické budovy Národního muzea. . Není snad nikdo, kdo by neznal aspoň jednu z pověstí Aloise Jiráska. Příběhy starých pověstí českých, ať se staly či nikoli, jsou významnou součástí naší kultury. Výstava Staré pověsti české přináší návštěvníkům příběh dávných legend a pověstí novou zábavnou, interaktivní formou, která poučí, ale zároveň pobaví. Výstava je vhodná pro návštěvníky každé věkové kategorie. Společnost AV MEDIA zapůjčila na vernisáž výstavy speciální projekci Fogscreen, která uváděla návšěvníky do dob dávno minulých.

Příběh planety Země

Počátky vzniku vesmíru, sluneční soustavy a Země samotné byly na výstavě zobrazeny pomocí audiovizuálních prvků. Hlavním exponátem ve vstupním sálu byl model Země, kterým návštěvník přímo vstupoval do nitra planety. Návštěvník mohl na vlastní kůži zažít například zemětřesení. Od 30.9. 2009 do 6.7.2010 probíhala výstava v Národním muzeu a od 12.10.2010 do konce roku probíhá na Výstavišti v Ostravě. 

Výstava republika

Výstava popisovala období první světové války, která přinesla zásadní změny ve vývoji celé Evropy. Architektonicky byl prostor členěn do čtyř základních částí vystihující charakter ČSR. Při výstavě bylo použito mnoho interaktivních prvků, které umocňovaly celý dojem z expozice. Video

Chcete podobné řešení?

Podobné reference