Vítejte u šestnáctého vydání Budoucnost práce.

Dnes se zaměříme na téma: Budoucnost práce je emocionální.

V minulých newsletterech jste si mohli přečíst: CO je těžištěm digitální spolupráce , JAK úspěšně přivést lidi zpět do kanceláře? , Odkud se berou dobré nápady?, JAK vytvořit a rozvíjet vysoce výkonné hybridní týmy?, JAK na změnu povahy práce a vzestup spolupracujících týmů?, PROČ mít rád svou práci?, JAK rozlišit pojem flexibilita vs. autonomie?PROČ na zaměstnanecké zkušenosti a pracovním zážitku záleží?, PROČ změnit, předefinovat, re-designovat, re-konfigurovat PRÁCI?, Kdybychom vs. Abychom a BUDOUCNOST PRÁCE?PROČ je digitální gramotnost důležitá?, JAK lídři a manažeři ovlivňují pocity a chování svých lidí?JAK na agilní a flexibilní pracovní prostory?, Lidé na prvním místě? a JAK by mohl vypadat svět práce v roce 2023...?

Věřím, že vám dnešní příspěvek udělá jasno PROČ je budoucnost práce emocionální v kontextu návrhu pracovních prostor a digitálních technologií. Budu rád za vaše komentáře.

Lidské emoce jsou jedním z nejmocnějších zdrojů naší planety. Emoce zahajují válku a řídí mír, emoce umožňují lidem přecházet přes složitosti až ke společným bodům jednání, emoce hojí hluboké rány, ovládají naše chování, vytvářejí a formují kulturu na pracovišti. Žijeme ve světě, který upřednostňuje opravdová poznání a emoční zážitky z vykonávané práce.

Když se začneme soustředit na emoce ve spojitosti s pracovním prostředím a technologiemi, pomůžeme nejen v rozkvětu našich organizací, ale dosáhneme i mnohem lepších měřitelných výsledků, protože navrhneme úžasné originální věci a současně pomůžeme jednotlivcům, aby co nejlépe prosperovali a cítli se spokojeně.

Povaha práce se za posledních několik let změnila. Byla doba, kdy jste mohli nakreslit hranici mezi prací a životem. Práce se nyní stírá a proměňuje v jeden propojený život jednotlivce, rodiny, skupiny lidí, organizace. Práce je tam, kde je Wi-Fi. Přemýšlejme hlouběji!

Práce je váš kuchyňský stůl, obývací pokoj, kancelářský prostor… práce je i něco mezi fotbalovým zápasem vašich dětí. Je důležité se nad tímto kontextem zamyslet, protože jedna věc je jiná a to jsou technologie. Technologie nám umožňují poskytovat a přijímat informace vysokou rychlostí. Pew Research Center uvádí, že 85 % informací konzumujeme v digitální formě. Představte si všudypřítomné cesty digiální komunikace počínaje sociálními sítěmi a konče komunikačními platformami jako je Microsoft Teams nebo WhatsApp. Každý z nás má dnes k dispozici nekonečný otevřený pracovní prostor, ve kterém nemůžeme předstírat, že nevíme, co dělají naši kolegové, přátelé či nejbližší.

“Lidé potřebují pracovní prostory, kde se cítí bezpečně a svobodně. Takové prostředí umožňuje vytvářet smysluplné zázemí pro týmovou spolupráci, hluboké individuální přemýšlení, rozvíjení nových nápadů a inovací.”

Každý den přicházejí lidé na pracoviště, aby přispěli svými dovednostmi a znalostmi. Přicházejí s průsečíkem vlastní identity. Například jsem manžel, otec, dědeček a týmový lídr. Tyto identity jsou plné emocí. Nemohu si vybrat, které emoce si vezmu s sebou, a které nechám doma, a vy také ne. Tak co s nimi uděláme? Musíme si uvědomit, že emoce mají svůj význam.

Lidé na pracovištích potřebují tři věci, aby se cítili dobře. První je přežít, druhá je sounáležitost a třetí schopnost stát se tím, kým se vnitřně cítíme. Když mluvíme o přežití, mluvíme o věcech, jako je zdraví, jídlo, mít kde bydlet a dostávat adekvátní plat, který nám umožní důstojně žít. Jestliže je první základní potřeba splněna přecházíme k sounáležitosti. Sounáležitost je na pracovišti kriticky důležitá.

Sounáležitost není jen o pocitu, že je s vámi jednáno důstojně. Sounáležitost znamená, že se o vás a vaší práci kolegové a nadřízení zajímají, že vám dávají najevo svou přítomnost a zájem, že mate volné pole se svobodně a otevřeně vyjádřovat k tématům práce, kterou děláte a že vám osobně práce dává smysl a význam.

Když se cítíme dobře a máme dobrý pocit z práce, která nás naplňuje máme možnost naplnit poslední potřebu, kým opravdu chceme být, co nás baví a motivuje.

Pokud jste zaměstnavatel nebo vedoucí týmu. Chci, abyste věděli, že každá organizace má kulturu emocí. Budoucnost práce je emocionální. Jedná se o superschopnost, kterou musíme začít cvičit již dnes.

................................................................................................................................

Jak se přesouváme do #budoucnosti #práce, organizace musí změnit způsoby, jak si udržet stávající zaměstnance a oslovit nové.

To, co lidé od práce očekávají a chtějí se zásadně změnilo. Maslowova hierarchie lidských potřeb nám může posloužit jako vysvětlení této změny. Lidé na první místo neupřednostňují jen výplatu, ale hledají smysl a seberealizaci v práci.

V minulosti si lidé vybírali práci podle odměny, ale v budoucnosti hledají práci pro její účel a smysl.

V minulosti byla práce především o spokojenosti, ale v budoucnosti práce znamená nalézt si místo, které rozvíjí osobní dovednosti, potenciál a talent.

V minulosti byla práce založena na šéfovi nebo manažerovi, který vám říká, co máte dělat. V budoucnosti je práce založená na vůdcích, kteří rozvíjejí lidi, aby rostli a stali se lepšími.

V minulosti se výkon práce přezkoumával, ale v budoucnosti se práce průběžně vyhodnocuje během rozhovorů, které jsou vedeny mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

V minulosti byla práce zaměřena na slabosti zaměstnanců. V budoucnosti je práce založena na silných stránkách a jak lze tyto silné stránky maximálně využít, aby doplnili slabosti ostatních zaměstnanců.

V minulosti se lidé zaměřovali na jistotu a výhody, ale v budoucnosti se zaměřují na životní smysl a naplnění.

Je nezbytné, aby organizace, které chtějí být v budoucnu pro zaměstnance zajímavé a atraktivní provedly změnu.

“Klíčem k udržení změny je, aby se stala součástí kultury.”

Rád bych se s Vámi podělil o jeden úspěch v mé práci. Získali jsme prestižní ocenění v soutěži Inavate AWARDS 2023 v Barceloně. Odnesli jsme si v kategorii CORPORATE první místo za realizovaný projekt WPP David Lhota Prague. Nesmírně si Vážíme toho úspěchu a těšíme se na další ročník. Podrobnosti si lze přečíst zde...

Svět se mění a s ním i způsoby práce, pracovní prostory, technologie a lidé. Přihlaste se k odběru newsletteru Budoucnost práce, abyste se dozvěděli více o měnící se povaze práce nebo se se mnou spojte prostřednictvím LinkedIn. 

Úvodní fotografie a video pochází z projektu WPP. Doprovodné vizualizace jsou vlastněny společností AV MEDIA SYSTEMS ve spolupráci s Jiri Platek