Pravidelné vzdálené porady

V současné době řešíme většinu pravidelných setkání mezi pobočkami a ostatními vzdálenými účastníky přes videokonference.

Společnost Linde Gas využívá videokonference již déle než 4 roky. Požadavek na první videokonferenční řešení vzešel od centrály v Německu, která začala s příchodem ekonomické recese omezovat náklady na cestování. Právě videokonferenční zařízení umožnilo efektivní komunikaci se všemi pobočkami na dálku.


Výrobní technologické centrum v Ostravě Ropicích se spojuje s ostatními výrobními centrálami Linde Gas a.s. v celosvětovém měřítku. Pražská pobočka zase v rámci pravidelných týdenních porad komunikuje s Bratislavskou, účastníci setkání řeší především ekonomické a organizační záležitosti. Videokonference už byla využita i pro školicí aktivity, při nichž se zaměstnanci seznamovali s novým programem. Bez videokonference by takové školení znamenalo pro Ostravskou pobočku celodenní výjezd do Prahy.


„Snažíme se dopředu plánovat videokonferenční setkání přes rezervační systém. Díky tomu víme, kdy bude zasedací místnost obsazena a odpadá potřeba rezervovat videokonference z minuty na minutu,“ doplňuje Radek Parthon.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference