Rovnoměrné zapojení zaměstnanců

Kvalitní prezentace nesmí postrádat zaujetí účastníků a současně jejich zapojení. Díky tomuto spojení lze dosáhnout požadovaných závěrů.

Vedení společnosti ZAT, a.s. hledalo komunikační nástroje, které umožní zapojení všech členů týmu do interních porad, jednání s klienty a do různých školení. Proto se rozhodlo pro nákup interaktivních tabulí, díky nimž jsou všechny prezentace a porady mnohem zajímavější a zároveň interaktivní.


V jednotlivých odděleních společnosti pracují jak profesionálové s dlouholetými zkušenostmi, tak absolventi vysokých škol, kteří přinášejí inovativní prvky a moderní přístup. Ti všichni oceňují možnost využití interaktivních tabulí SMART Board. První interaktivní tabule byla nasazena již počátkem roku 2008, dnes již společnost používá celkem šest interaktivních tabulí SMART. Díky tomu se mohou skutečně všichni členové týmu zapojit do diskuze, zefektivnily se procesy při zápisu z porad a s tím spojená elektronická distribuce schválených připomínek a závěrů.


„Díky interaktivním tabulím zaujmeme všechny zainteresované včetně nováčků ve firmě. Jejich využívání je proto skutečně efektivní. Tabule se nám osvědčují i při pořádání externích školení a jazykových kurzů,“ doplňuje manažer správy majetku Jaroslav Jančík.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference