Návštěvnický systém V-PASS v nové zákaznické zóně společnosti Microsoft

Unikátní řešení návštěvnického systému V-PASS jste mohli doposud vidět především v science centrech a muzejních realizacích. Od října je nové Cloud řešení V-PASS použito v nové zákaznické zóně Microsoft.

Touto realizací získala společnost AV MEDIA významnou zkušenost na poli Cloud řešení, kdy největší výzvou bylo čelit dynamickému rozvoji Cloud technologií společnosti Microsoft, kde se každý týden objevují nové funkce a možnosti. Při realizaci se ukázala síla nových technologických a IT řešení, jako je IoT a analyzačních nástrojů Power BA/BI.
Prezentace produktů a IT řešení pomocí moderních AV technologií

Nová zákaznická zóna společnosti Microsoft slouží pro formální i neformální setkávání spojené s představováním nových produktů prostřednictvím nemodernějších technologií a stává se tak efektivním nástrojem pro představení klíčových produktů společnosti a pro lepší vnímání a budování značky na českém trhu.

Cloudové řešení Microsoft Azure prezentované na UHD stěně "Azure Wall"

Microsoft Azure je rozrůstající se sada integrovaných cloudových služeb - analytických, výpočetních, databázových, mobilních, síťových, úložišťových a webových. Cílem je rychleji se pohybovat, dosahovat lepších výsledků a šetřit peníze. Jedná se o špičkový nástroj splňující všechny požadavky společností na integraci IT služeb. Nová zákaznická zóna společnosti Microsoft umožňuje zákazníkům seznámit se s tímto cloudovým řešením prostřednictvím prezentačního nástroje "Azure Wall."

„Azure wall“ je univerzální prezentační nástroj. Jedná se o UHD stěnu (4X více než FULL HD), složenou ze 16 LCD, na které je možné přeskupovat až čtyři prezentované obsahy najednou. Prezentovat lze připravený obsah, ale i vlastní obsah pomocí tabletu. „Azure wall“ má i několik připravených scénářů, podle toho, pod jakým profilem se zákazník přihlásí přiděleným QR kódem . Technologickou nadstavbou této stěny je snímací kamera Kinect a ozvučení Panphonics. Kinect umožňuje další ovládání obsahu prezentace, a to snímáním pohybu.

Šestnáct snímacích kamer Kinect je dále zabudováno ve stropě zákaznické zóny. Tyto kamery snímají data o pohybu a počtu návštěvníků, hluk, charakteristiku návštěvníků a tato data přenáší v reálném čase na „Azure wall“.

Obsah připravený na tělo zákazníkovi

V prostorách zákaznické zóny je umístěno několik infopanelů, které jsou vybavené čtečkou QR kódů. Návštěvníci se zde mohou přihlásit pod svým profilem , který jim vygeneruje obsah prezentace. Infopanely jsou nainstalovány v prosotrách recepce, zákaznické zóny, Living roomu a galerie, která je součástí zákaznické zóny.

Nové prostory ožívají i ve večerních hodinách
Budování značky prostřednictvím VideoMappingu

Ve večerních hodinách začíná jedinečná show v podobě VideoMappingu, který je součástí prezentovaného obsahu na Azure Wall, a je promítán na sloupy umístěné v prostoru zákaznické zóny. VideoMapping je speciální projekce, která vzbuzuje nečekané emoce. Je ideálním nástrojem pro budování značky.


„Living room“ představuje prostor pro zábavu i práci

Centrem zákaznické zóny je „Living room“, vybavený interaktivními domácími technologiemi a aplikacemi pro zábavu i práci, kde jsou klíčové produkty společnosti představené prostřednictvím „show“ . Pro návštěvníky je připraveno pět tematických okruhů: Living room, Windows Phone Microsoft Lumia, Xbox, Windows a Office. Tato témata jsou zpracována na tři oddělené projekční plochy, kdy je na každou plochu promítán jiný obsah k danému tématu. Témata si návštěvník volí přiložením QR kódu k infopanelu. Když se řekne „show“, každý z nás si představí světelné efekty, hudbu atd. Aby i v malém proskleném prostoru Living Roomu byl tento efekt co nejreálnější, jsou na sklech nainstalovány speciální folie, které se při spuštění show sami zatmaví a místnost se přepne do režimu „show“. Tzn. spustí se projekce, světla, zvuk. Kromě světel je v Living roomu i speciální Gobo projektor, který umožňuje nejen nasvícení jednotlivých produktů, které jsou v Living roomu vystaveny, ale i promítání jednoho ze tří obsahů.


Vše zastřešuje unikátní systém V-PASS

Unikátnost návštěvnického systému V-PASS spočívá v jeho neustálém zdokonalování na základě požadavků provozovatele, ale i návštěvníka. V-PASS umožňuje návštěvníkům přímou interakci se zákaznickým centrem a provozovatelům jednoduchou správu obsahu. Návštěvníci si mohou díky QR kódu na vstupence zvolit prezentované téma na základě jejich profilu. Novinkou a unikátností tohoto řešení pro společnost Microsoft je, že všechna data jsou uložena v Cloudu. 

Chcete podobné řešení?

Podobné reference