Evoluce papírového flipchartu

Hledali jsme řešení, na kterém lze okamžitě psát, kreslit a distribuovat závěry z porad a prezentací. Papírový flipchart proto nahradily interaktivní tabule.

Společnost REXAM je na pomyslné špičce mezi nejvýznamnějšími výrobci spotřebitelských obalů na trhu. Aby se udržela na nejvyšší úrovni, musí pružně reagovat na nové požadavky, aktuální trendy, konkurenční tlak a spotřebitelské i výrobní změny. Hlavní hybnou silou pro naplnění těchto požadavků jsou zaměstnanci, kteří se potřebují co nejefektivněji a nejrychleji dohodnout na přesných krocích a plánovaných strategických změnách.


V REXAMu tuto výzvu vyřešili zapojením interaktivních nástrojů do porad, jednání a školení. Úkolem bylo nahradit papírový flipchart, který byl využíván při prezentacích a poradách jako nástroj pro záznam dohodnutých kroků a myšlenek. Podklady bylo třeba co nejdříve sdílet s ostatními odděleními nebo managementem společnosti, což papír neumožňoval. Proto se vedení společnosti rozhodlo pro nákup interaktivních tabulí SMART Board.


„Díky interaktivním nástrojům, které nabízí nová tabule SMART Board, můžeme mnohem efektivněji informovat všechny zúčastněné strany a navíc je jednodušeji zapojit do diskuse. Papírový flipchart zůstal ve skříni, na ten elektronický ve formě interaktivní tabule nedá nikdo v REXAMU dopustit," doplňuje HR manažer Petr Kuf.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference