Věříme, že celkovým kancelářským prostorem mezi sebou „rozdáváme“ a „přijímáme“ neotřelé nápady, odvážné myšlenky, otevřenou komunikaci, bezpečí, důvěru, zdravé mezilidské vztahy, radost z vykonané práce, smysl pro odpovědnost a pocit sounáležitosti v týmech.

„Průměrnost k úspěchu v digitálním světě nestačí. Je nutné přehodnotit typy dovedností, které si musíme osvojit. Mezi takové dovednosti patří „hard skills“, tzv. technické dovednosti, a „soft skills“, kritické myšlení, empatie, kreativita a schopnost jasně a precizně komunikovat. Tyto vlastnosti oddělují vynikající zaměstnance od těch průměrných. Lidé, kteří umějí jasně komunikovat a mluvit, mají schopnost druhé inspirovat a rozproudit jejich fantazii,“ otevírá náš rozhovor Jan Stehlík, Chief Digital Officer Central Europe.

Jak souvisejí lidské dovednosti s technologiemi a budovou Deloitte?
Ano, to je dobře položená otázka, na kterou se pokusím odpovědět postupně. Nejdříve se chci vrátit na samotný začátek, do doby, kdy jsme neměli představu o místě, kam se přestěhujeme, protože byla i varianta, že zůstaneme na původním místě.

Důležité pro nás bylo vybrat budovu a současně mít možnost ovlivnit její vnitřní fungování v návaznosti na nový způsob a filozofii práce s akcentem na spolupráci, flexibilitu, inovace, efektivitu a zdraví zaměstnanců.

Hlavní myšlenkou bylo vytvořit pracovní prostory, které spojují jednotlivá oddělení, prolínají jimi a umožňují týmovou spolupráci. Současně zajišťují bezpečný a svobodný přístup k práci samotné. To se po interní analýze „průzkumu workplace“ (co lidem v kancelářském prostředí chybí, co chtějí změnit a jaká jsou jejich očekávání) podařilo přenést z představ do praktického provozu v moderní budově se špičkovou architekturou a s důrazem na flexibilní uspořádání vnitřních prostor komplexu Churchill.

1100 zaměstnanců
800 klasických pracovních stolů „Desk sharing“
2400 míst na sezení po celé budově

Otevřená komunikace je základní lidskou potřebou.

Jak byste popsal nové kancelářské prostory Deloitte?
Představte si sedm stejných písmen C, které jsou vertikálně propojeny schodišti a výtahem. V přízemí se nachází recepce s veřejným proskleným atriem, kavárnou a klientskými konferenčními prostory.

V prvním patře je coworkingová zóna, která nabízí otevřené i uzavřené kreativní prostory pro krátkodobou i delší rezervaci ze strany projektových týmů. V těchto prostorách hledáme řešení a přicházíme s novými neotřelými nápady, a to jak interně mezi sebou, tak i s klienty či jinými externími partnery. Pro tuto formu spolupráce mají nezanedbatelný vliv velké projekční plochy a mobilní zobrazovače, na kterých flexibilně prezentujeme digitální vizuální obsah z personálních či mobilních zařízení.

Další patra jsou určena pro zaměstnance s ohledem a přání příslušných oddělení. Jednotlivá podlaží nejsou zcela identická, ale jsou navzájem propojena již zmiňovanými schodišti a výtahy a tvoří jeden funkční celek.

Důležitým propojovacím prvkem jsou dSpace Huby, které tvoří základ pracovního dne se zaměřením na lidi a jejich životy. Jsou navrženy pro neformální způsoby setkávání, na něž plynule navazují společné meeting místnosti, ale i prostory pro náročnou individuální práci. Zkrátka jsou to prostory, ve kterých se prolínají kroky všech.

To, co většina lidí chce od kancelářského prostoru, je docela jednoduché. Chtějí dostatek denního světla, čerstvý vzduch, odpočinek/ relaxaci, flexibilitu, prostor pro soustředěnou a týmovou práci, prostor pro formální a neformální sociální interakce, jednoduché a intuitivní technologie, dobrou kávu, spolehlivou Wi-Fi, bezpečí, svobodu a důvěru od svého zaměstnavatele. Tento koktejl splňuje požadavky různorodé práce, spolupráce a spolutvoření. Kancelářské prostory se stanou mnohem atraktivnějším a vyhledávanějším místem pro lidi.
Jan Stehlík, Chief Digital Officer Central Europe

dSpace Huby považujeme za velmi produktivní místo. Ad hoc / spontánní setkání totiž často ušetří potřebu formálních schůzek, jsou mnohem rychlejší a příjemnější. Navíc jsou dSpace Huby vybaveny zobrazovači s ozvučením, jejichž úkolem je mezi zaměstnance dostat spoustu zajímavých interních informací (např. vizuální navigací jednotlivých pater budovy, aktuálním jídelníčkem, zajímavostmi z veřejných médií, inovačními úspěchy, výsledky nebo možnostmi rezervace tělocvičen a volných míst v garážích…). Jedná se o velmi populární způsob, jak vybrané informace dostat k lidem rychleji a účinněji než standardně přes e-mail či jiné firemní komunikační platformy.

Na dSpace Huby navazují zasedačky o různé kapacitě pro fyzickou spolupráci menších týmů nebo pro komunikaci se vzdálenými účastníky. K dispozici jsou netradiční pracovní místa, klidové zóny s oddělenými zálivy v open space, kde se můžeme soustředit na náročnou práci. Samozřejmostí je spolehlivé pokrytí Wi-Fi po celé budově, včetně terasy s působivým výhledem na celou Prahu.

Práce je dnes hodně virtuální, a proto je důležité umožnit lidem měnit během dne pracovní místo podle aktuální potřeby, nálady, pracovní aktivity „activity based working“ (scénáře práce). Je jen na lidech, kde si zrovna budou chtít postavit svůj „pracovní stan“. Možnost volně se pohybovat z místa na místo zvyšovala i u našich předků pravděpodobnost, že objeví nové zdroje obživy, příznivější přírodní podmínky nebo životního partnera.

Dnešní doba často vyžaduje, aby komunikace byla rychlá a přesná.

Dnes žijeme v digitálním světě, není to trochu nadsazené přirovnání?
Pokusím se vás přesvědčit, že ne. Představte si nyní krajinu, která nabízí jak široký obzor, tak přípustné úkryty. V takovém prostředí nacházíme ideální rovnováhu mezi svobodou a bezpečím. Výzkumy dokonce naznačují, že nás přitahují prostory s vyšším stupněm komplexnosti, ale tu je potřeba strukturovat. Proto jsme do našeho prostoru vnesli jednotící prvky, jako je barevnost, interiérovou symetrii, dynamiku z vykonávané práce a jednoduchost nasazených komunikačních technologií.

Navrhli jsme v každém patře taková pracovní uspořádání, která vyhovují potřebám krátkých neformálních setkání u kávy, prostory určené pro diskusi, povídání a brainstormingy a také po místnosti pro aktivní zapojení i vzdálených účastníků.

Kladli jsme důraz i na typické prostory pro rutinní práci, odpovídání e-mailů nebo sdílení digitálního obsahu. Prostě místa, která jsou připravena pro soustředěnou práci, zastavení a přemýšlení. Stejně řešíme potřeby spolupracujících a projektových týmů, kterým nabízíme mnoho tréninkových a konferenčních prostor, které lze podle potřeb a množství lidí/ týmů různě upořádat. V těchto prostorách hraje velkou roli flexibilní interiér a technologie v podobě mobilních nebo interaktivních zobrazovačů.

Jak jste spokojeni s technologiemi, jejichž správné nasazení je klíčové?
Ano, technologie hrají a budou hrát významnou roli nejen v pracovním životě. Záměrně jsem na začátku rozhovoru začal příběh s lidmi, protože lidé budou v digitální transformaci nezastupitelní. Ale musí své dovednosti dobře doplnit schopnostmi počítače a dalšími technologiemi, které využíváme.

Díky technologiím můžeme dnes pracovat odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Důvodem není jen to, že hodně cestujeme po celém světě. Někdy totiž pracujeme z domu, protože se potřebujeme lépe soustředit, nebo jdeme do kavárny, abychom načerpali novou energii z příjemného prostředí.

Kancelářské prostory Deloitte jdou tomuto trendu naproti – nabízejí větší rozmanitost a větší kapacitu nestandardních míst, kde mohu díky technologiím pracovat všude a rychle, ať už kvůli spolupráci, inspiraci, koncentraci... doplňte si dle libosti. U technologií jsme se řídili zásadou, že by měly být jednoduché na ovládání a všude stejné. Prostřednictvím Crestron Mercury a Skype for Business vedeme jednání se zákazníky a kolegy na vzdálenost tisíců kilometrů. Současně se připojíme k zobrazovači kabelem nebo bezdrátově a sdílíme připravený digitální obsah ze svého personálního nebo mobilního zařízení. Paradoxně v těchto místnostech roste hodnota mezilidské komunikace, která je v digitálním světě „mazivem realizace“ a zvyšuje konkurenceschopnost.

„Na závěr se vrátím k úvodním slovům, ve kterých jsem se zmínil, že kancelářské prostory v Deloitte umožnují „rozdávat“ a „přijímat“ otevřenou komunikaci. Otevřená a smysluplná komunikace v nás rozvíjí schopnost uvědomit si, jaký význam má „spolupráce“. Pouze pomocí otevřené komunikace se dozvíme o potřebách a přáních zákazníků. Jen pomocí otevřené komunikace můžeme předávat a zachovávat společné „vize a hodnoty“ společnosti Deloitte,“ uzavírá rozhovor Jan Stehlík.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference