Moderní AV technologie

Změnou pracovního prostředí a způsobem práce vycházíme vstříc novým potřebám firemní komunikace a spolupráce mezi týmy.

Výkon firmy není postaven na jednotlivcích, ale bez výjimky na týmech. Týmová spolupráce je nezbytným předpokladem pro dosažení kvalitních, dlouhodobých a hlavně efektivních výsledků. Kromě kvalitních pracovníků v kolektivu pomáhají efektivní spolupráci také plně vybavené kancelářské prostory, které zapadají do světového konceptu. Ve společnosti Ernst & Young nazývají tyto prostory „workplace of the future“. Jedná se o moderní kanceláře, které se využívají v mnoha oborech a odvětvích.

„V moderních kancelářích, které jsou určeny pro spolupráci, byl kladen důraz především na interaktivitu a dobrou vybavenost audiovizuálními technologiemi. Pracovníci mohou ostatní zaujmout poutavou prezentací, mají možnost využít efektivně každého okamžiku, kdy budou zákazníci a kolegové aktivně naslouchat. Při pestré prezentaci se posluchači nikdy nenudí. Zaměstnanci si mohou vybrat jednu z menších místností, určených pro interaktivní spolupráci. Probíhají v nich především týmové porady, brainstormingy, prezentace a workshopy. Cílem je obohatit pracovní procesy o tzv. kreativní neboli tvořivé myšlení", doplňuje  IT Security Manažer Aleš Baum.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference