Operativní setkání odkudkoliv a kdykoliv

Díky sjednocené firemní komunikaci můžeme všem zaměstnancům zajistit rychlou výměnu informací odkudkoliv a kdykoliv.

Oddělení informačních systémů Severočeských dolů začalo využívat interaktivní tabule a Microsoft Lync, což značně usnadnilo jeho pravidelné týdenní porady. Před pořízením interaktivních systémů se jeho členové scházeli na poradách v lokalitě dolu Bílina. To znamenalo fyzický přesun několika pracovníků z dolu Tušimice a generálního ředitelství v Chomutově.


Jen samotná cesta do Bíliny trvala něco málo přes jednu hodinu, proto schůzky zabraly spoustu času. Nyní se členové týmu setkávají dvakrát týdně a na dálku řeší stejné procesní záležitosti a s tím související klíčové úkoly. Díky interaktivní formě komunikace mají možnost všechny zaznamenané informace okamžitě sdílet se všemi účastníky a navíc tyto podklady elektronicky distribuovat. Je možné se k podkladům vracet a rozšiřovat je o nové zápisy.


„Nyní aktivně využíváme pět interaktivních tabulí, které jsou k dispozici v hlavních budovách Severočeských dolů. Jedná se o perspektivně vynaložené náklady, které se nám vracejí v podobě úspor na cestování, ale také spokojenosti zaměstnanců a zvýšení jejich produktivity,“ doplňuje Miloslav Černý.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference