Efektivní školení zaměstnanců

Hlavním cílem školicího centra je zlepšit kvalitu výuky a současně připravit zajímavý výklad pro jednotlivé přednášky.

Centrální vzdělávací středisko OKD, a.s., ve kterém začala firma školit horníky i další zaměstnance, je doslova revolucí ve vzdělávacím systému těžební společnosti. Ještě nedávno probíhaly kurzy v areálech jednotlivých šachet nebo u externích lektorů, kde se za hlavní učební materiál považovaly informace na videokazetách či lektorských filmech.


Dnes školí OKD své zaměstnance v novém Centrálním vzdělávacím středisku (CVS) v areálu Dolu Darkov. To je vybaveno interaktivními tabulemi SMART Board a interními televizemi umístěnými ve vstupních prostorách OKD. Na interních televizích jsou k dispozici rozpisy školicích programů v jednotlivých učebnách. Zaměstnanci na nich najdou také další informace o připravovaných aktivitách OKD nebo novinky z bezpečnosti práce.


„Přiznám se, že jsem měl v počátku určité pochybnosti s nasazením interaktivních tabulí. Postupem času však zjišťuji, že je má práce a výklad mnohem zajímavější a příprava na přednášky jednodušší,“ uvádí lektor Jiří Kunčický.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference