Vzdělávání na dálku

S moderními komunikačními technologiemi se nabídka ve vzdělávání neustále mění. Možnosti distančního vzdělávání se zlepšují.

Zákazníci mají stále vyšší požadavky na množství nabízených kurzů, ale také na jejich kvalitní obsah. Ten úzce souvisí se získanými znalostmi a dovednostmi účastníka. Počítačová škola Gopas se často setkává s požadavky na kurzy, které potřebují zákazníci absolvovat nejlépe okamžitě. Kapacita lektorů a specialistů v daném oboru je však omezena.


Aby mohla škola vyjít vstříc požadavkům klientů a zároveň zajistila kvalitní služby, rozhodla se poskytovat vzdálené vzdělávání mezi jednotlivými pobočkami v Praze, Brně a Bratislavě.

„Nový způsob vzdělávání musel splňovat několik požadavků. Především bylo nutné zajistit plnohodnotné sociální vazby mezi lektorem a účastníky kurzu. Jednalo se o velkou výzvu, protože většina kurzů je několikadenních a bylo důležité zachovat stejnou kvalitu setkání i bez fyzické účasti lektora. Dalším požadavkem bylo zapojení všech zúčastněných stran a zefektivnění pracovních procesů, které souvisely se způsobem vzdálené komunikace a prezentace,“ doplňuje Andrej Meravý.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference