Expozice Sexmisie ve vědecko-zábavním centru Iqlandia v Liberci

Úkolem expozice Sexmisie je zajímavou a zároveň citlivou formou odpovědět na otázky, na které neznáte odpověď nebo se bojíte zeptat. Je jediná svého druhu v Evropě

NEBOJTE SE ZEPTAT NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ

Téma sexuality, pro někoho samozřejmost, pro jiného tabu. Expozice má za cíl přiblížit návštěvníkům téma sexuality cudným a zároveň zábavným způsobem. Jejím úkolem je odpovědět na otázky, na které neznáte odpověď nebo se bojíte zeptat. Expozice byla připravena ve spolupráci se sexuology a dětskými psychology a je dostupná dětem od 12 let nebo v doprovodu rodičů.

INTERAKTIVNÍ EXPOZICE, KTERÁ VÁS ZAUJME

Přestože expozice řeší citlivé téma lidské sexuality, prostory jsou navrženy tak, aby se zde návštěvník cítil příjemně. Expozicí návštěvníka provází pan XY a paní XX. Centrem expozice je „matčino lůno“, které slouží jako relaxační odpočinková zóna. Při tlukotu matčina srdce mohou návštěvníci sledovat vznik života oplodněním vajíčka. Na „matčino lůno“ navazují vzájemně propojené sekce JÁ, MY, ONI a TABU, oživené moderními technologiemi, interaktivními exponáty, zajímavým architektonickým ztvárněním a samozřejmě obsahem, který byl pro danou expozici vytvořen.

SEKCE JÁ A MY

Sekce JÁ vás provede vývojem jedince od narození až do dospělosti. Kromě působivého grafického ztvárnění expozice a zajímavých architektonických exponátů je v této části expozice několik interaktivních dotykových stolů s obsahem vytvořeným pro dané téma, které byly pro danou expozici navrženy tak, aby s ní splynuly a nenarušovaly její ráz. Zajímavým řešením je technologie eye tracker. Návštěvníci si mohou zábavnou formou vyzkoušet, kam se dívají, pokud se před nimi objeví žena v rouše Evině.

Sekce MY zkoumá především téma sexu. Na dotykových obrazovkách si návštěvníci mohou vyzkoušet erotogenní zóny žen a mužů. Lákadlem je interaktivní podlaha, kde je možné formou hry vyzkoušet účinnost antikoncepce. V této Informace lze získat velmi jednoduchou a zábavnou formou. Interaktivní podlaha přináší návštěvníkům spoustu zábavy. V této části expozice je rovněž ke zhlédnutí velmi emotivní film na téma homosexuality.

SEKCE ONI A TABU
V sekci ONI se dozvíte, jak se na sex dívají různé národy, a sekce TABU odhaluje tabuizovaná témata. V závěru prohlídky expozice nechybí kvíz, kde si můžete vyzkoušet nabyté znalosti.

Autorem expozice je společnost "M plus" spol. s r.o., Audiovizuální řešení a obsahy realizovala společnost AV MEDIA, a.s.

iQLANDIA - prezentační videoklip

Chcete podobné řešení?

Podobné reference