Flexibilita v práci je budoucnost

Jestli má pracovní vztah mezi více než 1 500 lidmi v nově zrekonstruované budově centrály Komerční banky na Václavském náměstí dobře fungovat, je potřeba, abychom spolu co nejlépe komunikovali.

Pro tyto účely jsme se rozhodli navrhnout nové moderní standardizované pracovní prostory (moderní jednací místnosti), které jednoduše využíváme k naplnění našich společných cílů a strategií.

Schopnost flexibility a práce na dálku patří mezi nejdůležitější kompetence ve 21. století.

Při návrhu nových kancelářských prostor jsme si v rámci architektonické studie uvědomili, že dnešní pracovní návyky a požadavky lidí jsou jiné než před pěti lety a v nadcházejících pěti letech budeme komunikovat a spolupracovat jinak než dnes. „V rychle se měnícím digitálním světě musíme více přemýšlet nad uspořádáním pracovního prostoru a výběrem nejvhodnějších komunikačních technologií, díky kterým budou lidé i organizace lépe přemýšlet a rychleji inovovat,“ otevírá náš rozhovor Pavel Čermák, Product Owner, Digital Workplace, Komerční banka, a.s.

Vzdálená spolupráce: dokonalý zážitek v kancelářském prostoru


Hlavní dvě budovy Komerční banky se sídlem na Václavském náměstí a Stodůlkami jsme s dalšími pobočkami po celé České republice propojili moderními komunikačními technologiemi. Během celé realizace jsme úzce spolupracovali s firmou AV MEDIA, která nám dodala nejen technologie, ale současně nás inspirovala, proč a jak technologie využít ve flexibilním pracovním prostředí.

Čas strávený ve služebních automobilech nebo v městské hromadné dopravě je zcela neefektivní a současně neekologický. Soustředili jsme se proto na maximální spojení fyzického a digitálního prostoru do smysluplného návrhu moderních jednacích místností. Naše kancelářské prostory poskytují přirozené zázemí pro pracovní zkušenosti, které lidé v průběhu pracovního dne očekávají. Proto máme k dispozici prostory vyhovující různým potřebám, postupům a scénářům práce. Lidé si sami vyberou, zdali chtějí pracovat v open space nebo si sednou v přilehlém neformálním zákoutí pro samostatnou práci. V opačném případě si rezervují jednací místnosti určené pro spolupráci ve skupině, pro komunikaci se vzdálenými účastníky nebo pro rychlé týmové stand-up brainstormingy. V současné době máme 184 jednacích místností různých velikostí, které podněcují lidi, aby se společně formálně i neformálně setkávali, spolupracovali a přicházeli s neotřelými nápady.

Odpůrci práce na dálku v rámci korporátního světa mohou namítnout, že je obtížné vést lidi, kteří pracují například z domu, a monitorovat jejich výkony. Jedná se o velký omyl a mýtus. Musí se to vyzkoušet a dodržovat dohodnutá pravidla.

Miroslav Celman, Delivery Manager

Flexi Work: součást firemního DNA


FlexiWork neboli flexibilní práci na dálku jsme zavedli na všech úrovních jako pozitivní firemní strategii, jež má za cíl zvýšit výkonnost a připomenout, že sedět v kanceláři neznamená opravdu pracovat. FlexiWork přesouvá důraz z fyzické přítomnosti na skutečnou práci. Prostřednictvím FlexiWork nevyhodnocujeme jen míru vykonané práce z domova, ale soustředíme se na celkovou změnu myšlení. Jak postupně rozvíjet a podporovat firemní kulturu, která v sobě zahrnuje flexibilitu a umožňuje zaměstnancům vypořádat se nejen s prací, ale i s osobním životem.

Díky FlexiWork zvyšujeme loajalitu a spokojenost zaměstnanců, lépe oslovujeme nové kandidáty i mladé talenty. Flexibilita přispívá k mnohem větší otevřené komunikaci, týmové spolupráci a smysluplné diverzitě. Firma je rychlejší a efektivnější, což se odráží i ve vztahu k zákazníkům. Tyto přínosy nevzniknou samoúčelně, musíte se naučit pracovat jinak. Je proto potřeba dělat změny postupně, ale vyplatí se to.

Flexibilita v práci je dnes jedním z hlavních požadavků při výběru zaměstnavatele v České republice. Flexibilní práce není jen trend, ale výsledek měnícího se trhu práce. A na ten reaguje i KB a i díky těmto technologiím je dobře připravená.

Petr Zajíček, Head Recruiter, Human Resources

V Komerční bance platí, že FlexiWork nebo home office nejsou jen prázdná slova. Díky komunikačním technologiím se můžeme spojit se vzdálenými účastníky odkudkoli, kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Stačí si v Outlooku naplánovat Skype for Business meeting, rezervovat si jednací místnost, vstoupit do ní a stisknout tlačítka Join na Poly Trio. Hlavní výhrou celého řešení je technologie založená na jednom kliknutí. Přijdete, sednete si do zasedačky, automaticky se připojíte a můžete hovořit a sdílet digitální dokumenty. Dnes už nikoho nepřekvapí, že nemusí být fyzicky přítomen, protože se může připojit z home office, z obou centrálních budov Komerční banky, z poboček nebo rovnou z mobilního zařízení.

FlexiWork: kam jdeme my
Klíčem k úspěchu je zajistit, aby lidé věděli, jaký je jejich cíl, a nechat je, aby zjistili, jak se k němu mohou dostat. Spoléhat se na univerzální přístup nebo jedno pravidlo pro různé způsoby práce není vhodné. Vyžaduje to celkovou změnu myšlení a chování každého z nás. Současně je nutné správně a smysluplně používat nástroje, platformy a technologie, které lze využít pro individuální práci nebo skupinovou spolupráci.

Bez umění vést lidi na dálku se neobejde žádný týmový lídr.

Každý z nás využívá určitou měrou flexibilitu, abychom však z flexibility vytěžili maximum, musíme mezi sebou nepřetržitě aktivně komunikovat. U flexibilního přístupu k práci neurčujeme, kdy má zaměstnanec pracovat, ale stanovujeme záměr, co je potřeba a do kdy udělat. Je proto nutné zaměřit se na to, zda je práce dokončena kvalitně a včas, a neřešit, jak se má průběžně dělat.

Před nasazením FlexiWork jsme využívali celkem čtyři nemovitosti v Praze. Bylo proto složité mezi sebou efektivně a rychle komunikovat. Nakonec jsme se rozhodli, že budeme využívat jen budovu na Václavském náměstí a ve Stodůlkách.

Tomáš Talaš, Central Services Management Manager HQ Buildings

Lidé si musí osvojit nové dovednosti, změnit stávající pracovní návyky a být schopni přemýšlet o tom, co opravdu potřebují. Prostě lépe definovat priority v práci i v osobním životě. Současně se musí seznámit (nejlépe formou opravdového zážitku), jak a k čemu využívat moderní technologie. Manažeři a týmoví lídři dnes k FlexiWork přistupují způsobem, že sami sobě, ale i svému okolí mohou říct, že opravdu zvládnou efektivně koordinovat vzdálené týmy a komunikovat se zákazníky.

„Lidé nahlížejí na flexibilitu nebo na práci z domu s určitou nedůvěrou a nejsou si jisti, co jim vlastně přinese. Dokud se flexibilní přístup k práci nestane součástí firemní DNA, nebude mu nikdy věnována dostatečná pozornost. Nakonec se bude jednat jen o ztracenou příležitost. Proto je potřeba flexibilní přístup k práci promyslet a průběžně řídit,“ uzavírá náš rozhovor Pavel Čermák.

Flexibilita v práci je budoucnost

Chcete podobné řešení?

Podobné reference