Dům přírody Slavkovského lesa

Expozice využívá audiovizuální technologie pro vytváření mimořádné atmosféry (zvuky přírody, světla), pro simulace přírodních jevů.

Dne 14. 6. 2013 byl slavnostně otevřen Dům přírody Slavkovského lesa, který obsahuje čtyři expozice, představující nejvýznamnější a nejcennější místa CHKO Slavkovský les – minerální prameny, rašeliniště, hadce, mokřady a lesy. Expozice je určena všem návštěvníkům, je vrstvena do tří úrovní a oživena dynamickými prvky a efekty.

Vlastní realizace byla zahájena až v polovině roku 2012. Vnitřní a vnější expozici zhotovila společnost AV MEDIA, a.s.. Celá expozice využívá audiovisuální technologie jak pro vytváření mimořádné atmosféry (zvuky přírody, světelná nálada), tak i pro simulace přírodních jevů a visuální efekty, kterými se snaží poutavě zvýšit zájem o vybrané fenomény Slavkovského lesa. Domem přírody návštěvníky provází jelen evropský, který byl zvolen jako symbol DP SL.

Nejvýznamnější a nejcennější místa CHKO Slavkovský les

Minerální prameny - Mofety

V úvodu expozice je umístěna simulovaná mofeta, tedy přírodní jev vyvěrajících minerálních pramenů, která doslova „bublá“ podobně jako v přírodě. Kontextuální projekce, která navazuje na pozadí mofety vysvětluje ve 3 jazykových mutacích návštěvníkům celý tento přírodní jev vč. stoupajících výparů sirných pramenů (tzv. „smraďochů“), které přinášely živočichům skon.

Hadcové skály

Návštěvník, který netrpí strachem ze stísněných tmavých prostor, může vlézt do štoly hadcové skály, a načerpat informace ze života jejích obyvatelů, tedy netopýrů. Jde o další velmi poutavě ztvárněný prvek expozice, který napomáhá edukaci života ve Slavkovském lese a především pro dětské návštěvníky přináší další skutečný zážitek.

Mokřady a lesy

Celou expozici završuje menší multifunkční 3D kinosál, kde návštěvník může pod světelnou oblohou se siluetami zdejšího ptactva načerpat přírodní krásy a detaily pomocí 3D stereoskopické technologie a doprovodných velkoformátových fotografií s vybranými přírodními zajímavostmi zdejšího lesa. K dispozici je hned několik 3D filmů, kde jeden z titulů je přímo naší společností vyroben pro DP SL. Tento 3D film mapuje tamní krajinu přes celé roční období, aby letní návštěvník mohl nasát atmosféru zdejšího krásného barevného podzimu, čistě bíle zasněžené zimy, nebo jarního bujení, a mít tak důvod k opakovanému návratu. Dle potřeb provozovatele lze kinosál využít ke školicím a jednacím režimům či seminářům. Expozice je doplněna o ukázky stromů zdejších lesů, vycpaniny živočichů, přírodniny a horniny, či archeologické nálezy dokreslující místní historii, kdy návštěvník prochází mezi jednotlivými exponáty.

Holografická projekce lesní víly

Mimořádně poutavý je holografický efekt „Víla“ umístěný ve speciálním prostoru horního patra expozice, který je jakýmsi „WOW“ efektem inspirovaným přírodními domy v zahraničí. Návštěvníkům přináší zprostředkovaný zážitek ze zjevení víly z mofet, která dle místní legendy lákala vše živé do sirných pramenů, kde poté jejich život vyhasl. Tento WOW efekt je postavený na překvapivém zjevení a posléze opětovném zmizení víly před samotným návštěvníkem. Jakmile senávštěvník přiblíží k reálně vytvořené scenérii včetně zapracovaného pařezu, víla se zjeví a drží v ruce symbol zdejší oblasti, tedy kytku Arniku, a vílím chichotem se snaží nalákat do mofet.

Multidotykový stůl

Expozice domu přírody se může dále pyšnit unikátním řešením tzv. interaktivního multidotykového stolu umístěného ve vstupním prostoru vestibulu objektu. Dotykový stůl je doslova jakousi studnicí informací o Slavkovském lese. Aplikace obsahuje rozsáhlé množství map, které vychází z mimořádně bohatého arzenálu mapových podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Návštěvník si tak může interaktivně zobrazit turistickou mapu, historickou mapu, přírodní mapu či krajinu. Navíc je k dispozici i interaktivní 3D mapa celé CHKO. Každá mapa je doplněna kontextuálními informacemi, jako jsou: fotografie, panoramata, videa (jako např. prase divoké či majestátní jelen) nebo dokonce 3D modely vybraných geomorfologických zajímavostí kraje, které návštěvník zkoumá ze všech stran a zobrazuje detaily dle svého zájmu. Pro nejmenší je tu i poznávací hra (přiřazování zvířat, stromů, ptáků). Pro hloubavé je zde encyklopedie znalostí ve formě interaktivního průvodce Slavkovským lesem. V celé expozici jsou informace distribuovány i formou dotykových obrazovek, které umožní interaktivní vzdělávání (animovaný výklad vzniku rašelinišť, mapy oblastí), dokonce haptický 3D kvíz.

Jednoduché a intuitivní ovládání

Z technického hlediska je nutné zmínit, že celá expozice je řízena integrovaným řídicím systémem, pomocí jehož dotykového panelu s uživatelsky vhodně naprogramovaným prostředím vše spouští obsluha recepce. Tento řídicí systém umožňuje dodavateli a provoznímu správci vzdálenou správu a kontrolu všech systémových funkcí souvisejících s řádným provozem expozice. Zhotovitel zde měl velmi ztíženou roli v tom, že přišel do již nachystaného interiéru s dokončenými omítkami a vyústěnou kabeláží a musel se bez dalších stavebních úprav „trefit“ expozicí do těchto striktně daných omezení.

Naučná stezka

DP SL navazuje na dva kilometry dlouhou, zrenovovanou a rozšířenou naučnou stezku Kladská. Tato stezka (s chodníčky s můstky, vyhlídkovým altánem a odpočinkovými zastávkami s lavičkami a informačními tabulemi) návštěvníky seznamuje s půvabným prostředím národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, kterou ročně navštíví až 60 tisíc lidí. Návštěvník je expozicí vyloženě lákán vyjít a užít si přímo na naučné stezce to, o čem expozice zážitkově vypráví, a ověřit si tak tu čistotu a krásu této části Slavkovského Lesa a CHKO.

Věříme, že nově otevřená expozice DPSL pomůže věhlas této unikátní krajiny prohloubit a naučit k zachování vztahu k přírodě a i pro další generace.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference