Virtuální muzeum 3

Světelný design expozic

Třetí pokračování Virtuálního muzea navázalo na téma "Umění osvětlovat umění", které představila společnost ERCO a Kuběnský spol. s r.o. v rámci pilotní konference. Hlavní téma se tentokrát věnovalo světlu, jako čtvrtému rozměru architektury a představili ho opět Michal Novák ze společnosti ERCO a light designér Michal Kuběnský. V průběhu konference předvedli i praktickou ukázku svícení, na které jsme si zároveň vyzkoušeli možnosti virtuálního studia. Dalšími hosty byla paní Blanka Kreibichová, vedoucí výstavního oddělení z Národního technického muzea, která představila výstavu Sláva amatérské fotografie a architekt Miroslav Vavřina, který představil koncept expozice Muzea komunismu.
Celý záznam semináře si můžete připomenout ve videu. 


Při plánování výstavy či expozice je důležité uvědomit si, že světlo je nedílnou součástí expozice. Ovlivňuje celkový dojem z daného prostoru a utváří jeho atmosféru. Díky nejvyspělejším technologiím zajistíte tu nejvyšší ochranu vašich exponátů  z hlediska ochrany předmětů před škodlivými účinky světla. 

Chcete podobné řešení?

Podobné reference