Virtuální muzeum 4

Zahraniční projekty a audiovizuální interpretace

Věnovali jsme se novým trendům a ukázkám audiovizuálního řešení, které pomáhá nenásilnou formou vyzdvihnout určité části expozice a interpretovat příběhy expozice návštěvníkům. Hlavní myšlenkou tohoto setkání bylo, že atraktivní expozice, která zaujme návštěvníky, je především o snoubení historie daného tématu s citlivou podporou moderních audiovizuálních prostředků s cílem o co nejnázornější interpretaci. Koncept expozice je vytvářen ve snaze maximálně podtrhnout ducha jednotlivých zastavení, podpořit edukaci a zábavnou formou přenést návštěvníka do dávných dob, případně zprostředkovat co nejintenzivnější zážitek spojený s výkladem expozice. K naplnění těchto cílů využíváme v expozicích mnoho nejmodernějších prvků a principů interpretace, od budování atmosféry pomocí ambientních zvuků, přes doprovodné vysvětlující animace, hry, interaktivitu až po nejmodernější holografické efekty. Vytváříme expozice, které u návštěvníků probudí emoce spojené s poznáním a jsou motivací k opakované návštěvě. Expozice není o technologiích, ale o změně přístupu k expozici samotné. Posláním je nejenom ochrana sbírkových předmětů, ale především předání sdělení, ponaučení a ukázka historie v kontextu aktuálních témat. Expozice by měla být pro návštěvníky zdrojem inspirace, zábavná, hravá.

Čtvrtou on-line konferenci zahájil úvodním slovem Pavel Ciprian z Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Prvním zahraničním hostem byl Vladimír Pinďák z Trenčianského hradu. Ten představil studii a projekt nové interaktivní expozice, která by měla v budoucnu na hradě vzniknout. Poté jsme se přepojili do Rakouska, odkud nás přivítal Thomas Schuster, který představil nový projekt expozice ve Vídni a představil nový světelný design této expozice. Daniel Pletinckx a Ondřej Bach představili téma virtuální reality a zaměřili se na téma jejího využití nejen v muzejních projektech. Celá konference byla simultánně tlumočena do češtiny a vy si můžete její záznam prohlédnout na našem YouTube kanále.

 

Chcete podobné řešení?

Podobné reference