Tour 4 Change - Černí koně

Na začátku června vyjeli handicapovaní i zdraví cyklisté na čtyřdenní turné z Prahy do Zlína.

Cestou měli naplánováno 12 zastávek v různých městech, kde ukazovali, že s handicapem se dá nejen žít, ale také sportovat a bavit se. AV MEDIA se stala partnerem prvního ročníku Tour 4 Change, ačkoliv spolupráce s neziskovou organizací Černí koně, která akci organizovala, má již delší trvání.

Technologie pomáhají potřebným

V AV MEDIA si držíme proaktivní přístup v rámci společensky odpovědného podnikání a rádi podporujeme úsilí pro dobrou věc. Podpora je založena na vzájemné spolupráci, kdy věříme, že technologie mohou pomoci nejen společensky potřebným, ale také nově začínajícím projektům.

Jedním ze společensky potřebných projektů je bezesporu Tour 4 Change a její pořádající nezisková organizace Černí koně, která vznikla v roce 2008 a v dnešní době je již nedílnou součástí paracyklistiky. Za tímto úspěchem Černých koňů stojí tvrdá prace, vytrvalost, odvaha a vize, postavená na hodnotách propojení, porozumění a touze pomoci.

O Tour 4 Change

TOUR 4 CHANGE je turné, které přesahuje hranice naší země. Během čtyř dní projeli 2 týmy handicapovaných, zdravých a VIP osobností na kolech napříč Českou a Slovenskou republikou, aby prezentovali sílu a odvahu, vůli a vytrvalost všech, kteří se rozhodli bojovat s osudem, i těch, kteří je v jejich odhodlání podporují. Po cestě se přidal 3. tým z Polska a všichni společně dorazili do cíle, na Zlínský mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. 

Ve 12 městech, ve kterých se celý peloton zastavoval, byl naplánovaný bohatý doprovodný program, který umožnil společné setkání a vzájemné poznání dětí a mládeže s handicapovanými cyklisty. Děti tak měli jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak funguje handbike či tricykl a na příkladu všech, kteří se turné zúčastnili pochopit, proč se tak snadno nevzdávat.

TOUR 4 CHANGE je cesta za změnu. Co chceme měnit? Především je to náš pohled na lidi. Snažíme se naučit nevnímat rozdíly, ale vidět, co máme společné. V každém hledáme kousek sebe. Chceme, aby se lidé na ulici nedívali na handicapované jako na atrakci a aby handicapovaní uměli přijímat nabízenou pomoc. Chceme vztahy mezi lidmi stavět na respektu, ne na soucitu. Chceme žít ve společnosti sociálně vyspělých lidí.

Blíže viz: www.cernikone.cz.

Chcete podobnou akci?

Podobné reference