Budujeme moderní softwarové továrny

Software přepisuje dějiny podnikání. CA Technologies pomáhá společnostem definovat budoucnost a úspěch v digitální ekonomice.

CA Technologies je jednou z největších nezávislých společností zabývajících se systémovým softwarem na světě. Naším posláním je pomáhat zákazníkům eliminovat bariéry mezi nápady a podnikatelskými výstupy. 

S polupracujeme se společnostmi na celém světě – od těch, které se dostaly na seznam Fortune 500, až po digitální inovátory. Naším cílem je změnit způsob, jak žijeme, obchodujeme a komunikujeme,“ otevírá náš rozhovor Lenka Viková, IT Customer Support Analyst, CA Technologies. Společnost CA Technologies vytvořila v Praze vývojové centrum na světové úrovni, ve kterém navrhuje softwarová řešení příští generace. Hlavním posláním je pomoci zákazníkům stát se vítězem v digitální ekonomice. Tým CA se zaměřuje na hodnotu vytvořenou pro zákazníka pomocí agilního přístupu k vývoji softwaru. Agilnost v tomto případě znamená spolupráci a komunikaci a připravenost ke změně.

Abychom byli konkurenceschopní na globálním trhu, angažujeme nejlepší talenty v odvětví a lidem poskytujeme příznivé pracovní prostředí, v němž mohou plně využít svůj potenciál a které jim zároveň umožňuje aktivní spolupráci s kolegy z celého světa.

Přetváříme kreativitu a týmovou spolupráci v inovativní software.

Rozmanité perspektivy jsou klíčem k podpoře inovací a kreativity. CA Technologies v Praze disponuje kulturně rozmanitým týmem spolupracovníků skládajícím se z více než 40 národností, kteří přinášejí různé názory a zkušenosti za účelem dosažení plnohodnotných výsledků.

„V CA Technologies jsme jeden tým, který má úspěch díky inovacím, kreativnímu a agilnímu přístupu k práci. V maximální možné míře využíváme odborné znalosti, abychom pomohli našim zákazníkům budovat jejich moderní softwarovou továrnu."

Lenka Viková, IT Customer Support Analyst

Originální neotřelé nápady nevznikají prostřednictvím e-mailu nebo elektronického chatu, to je nesmysl. Kreativní myšlení bezprostředně stimulují týmové schůzky a neformální diskuze. V CA Technologies proto máme agilní pracovní prostředí, které povzbuzuje týmovou spolupráci. Díky vhodně uspořádanému pracovnímu prostoru jednodušeji podněcujeme sociální interakce z různých míst a tím nemyslíme jen pracovní
stoly.

Působivé kanceláře
„Design kanceláří CA Technologies v Praze se odkazuje na vzhled továrních budov v době první průmyslové revoluce, ve kterých probíhala masová produkce zboží. Jedná se o vzpomínku a současně o napojení na aktuálně probíhající digitální transformaci, ve které se software stal standardní, každodenní komoditou, která proniká do všech oblastí lidské činnosti,“ popisuje hlavní myšlenku prostor Ing. arch. Libor Kaplan, Kaplan Architekti.

Cílem architektonického návrhu Kaplan Architekti bylo pro CA Technologies navrhnout inovativní prostor na dvou podlažích s půdorysem ve tvaru písmene H, v němž se lidé budou cítit pohodlně. Celkové uspořádání podporuje socio-kognitivní interakce jednotlivců nejen během formálních schůzek, ale také během soustředěné práce nebo kreativní týmové spolupráce.

V kombinaci industriálního retro nábytku, soudobých moderních designových prvků a smysluplnou integrací audio vizuální techniky se podařilo do prostor vnést nový pohled s cílem narušit obvyklou strnulost korporátních kanceláří.

Agilní myšlení je zájem učit se a zlepšovat věci.

Technologie podporující inovace
Je-li pravdou, že více hlav více ví, potom nic nemůže pro splnění tohoto účelu nahradit setkávání lidí během schůzek. Dobrá komunikace a spolupráce jasně vedou k vyšší výkonnosti týmu, lepší atmosféře a většímu angažování spolupracovníků. Abychom toho dosáhli, museli jsme změnit styl a průběh týmových setkání na dynamické a rovnoměrně otevřené diskuse zaměřené na výměnu názorů se zřetelně definovanými cíli.

Prostory určené pro spolupráci musejí být vhodně vybaveny a přizpůsobeny pro týmovou spolupráci, sdílení digitálního obsahu a zapojení i vzdálených účastníků na různých komunikačních platformách. Klíčovým charakteristickým znakem všech místností jsou audiovizuální technologie, které mají zásadní dopad na úspěch týmových jednání.

Inspirující praovní prostředí
Pro posílení angažovanosti týmu se jako součást agilní kultury pravidelně konají tzv. Scrum schůzky v místnostech Focus a Huddle room. Těchto samostatně řízených setkání se účastní 5 až 7 lidí – analytici, testovači, vývojáři, Scrum Master a Product Owner, aby zhodnotili

nejlepší postup v návaznosti na časový harmonogram a úspěšné splnění společných cílů. Scrum týmy se potřebují dohodnout i mezi sebou na nejvhodnějším technickém řešení. K tomu využíváme Srum of Scrums Meetingy, kterých se účastní více než 10 lidí v Collaboration a Meeting room místnostech. 

Pravidelné schůzky Scrum Masterů a vlastníků produktů představují nejlepší způsoby, jak sdílet poznatky v rámci organizace. I když pracujeme na rozdílných projektech, využíváme každé příležitosti dozvědět se navzájem něco nového. Cílem je udržet týmy na jednom místě a organizovat společné worskhopy, během kterých můžeme diskutovat o nástrojích, technologiích, vývoji, testování, dokumentaci atd. Pro tento účel je nejvhodnější Training room, který lze rozdělit pohyblivou stěnou na dvě velké části.

Agilní způsob myšlení představuje touhu učit se a zdokonalovat věci.

V případě, že potřebujeme komunikovat s kolegy, zákazníky nebo vývojovými specialisty ze zahraničí, rezervujeme si místnosti s videokonferencemi přizpůsobené pro práci s Microsoft nebo Cisco platformou.

„Nepodceňujeme ani společné prostory určené pro obecné povídání jako jsou kuchyňky a relaxační zóna „Open Arena". Tyto prostory jsou vybaveny zobrazovači tzv. info TV, na kterých prezentujeme informace o důležitých projektech a firemních činnostech. Čím více se mezi sebou neformálně poznáme, tím silnější jsou naše sociální pouta, “ uzavírá Lenka Viková.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference