Spolupráce, originální nápady a inovace

Hlavním cílem rodinné společnosti EWE, s. r. o., je plně uspokojovat požadavky a přání zákazníků, zachovat a rozšiřovat jejich řady. Tohoto záměru dosahujeme i osobní angažovaností každého spolupracovníka.

Nejde nám jen o růst firmy, ale soustředíme se na budoucnost, která zahrnuje celkový rozkvět. Snažíme se jednat tak, aby tady firma byla ještě za sto let. Nový výrobní areál v Ústí nad Orlicí, do kterého jsme se přestěhovali v roce 2016, soustředil pod jednu střechu komplexní výrobní postup od naskladnění materiálu, jeho přepracování až po finální montáž, kontrolu a expedici ke koncovým zákazníkům, otevírá náš rozhovor Martin Maršík, IT pracovník EWE, s. r. o.

V EWE pracuje přes 160 interních zaměstnanců, z toho většina ve výrobě. Lidé jsou to nejdůležitější, co máme. V každém z nich hledáme silné stránky, na kterých můžeme posilovat týmovou spolupráci. I díky tomu se nám daří úspěšně rozvíjet obchodní vztahy s našimi partnery.

Proč se soustředíme na efektivní týmovou spolupráci i se vzdálenými kolegy ze zahraničí? Týmová spolupráce nás vede k návrhu více originálních nápadů a smysluplných inovací. Inovace vedou k návrhu lepších produktů a lepší produkty ovlivňují spokojenost našich zákazníků.
Míra spokojenosti zákazníků ovlivňuje i úspěch celé organizace. Abychom toho dosáhli, musíme mezi sebou spolupracovat ve vhodně navrženém pracovním prostředí. Z tohoto důvodu bylo nutné zohlednit a přesně definovat jednotlivé scénáře práce, které vykonáváme
nebo vykonávat budeme jako jednotlivci nebo i jako spolupracující týmy, vysvětluje jednatel společnosti EWE, s. r. o., pan MUDr. Václav Ravlyk, MBA.

Efektivní komunikace a spolupráce napříč celou organizací i mimo její hranice se v dnešním světě neobejde bez možnosti sdílení digitálního obsahu. Tedy se správně zvolenou komunikační platformou. V našem případě se jedná o platformu Microsoft Office 365, kterou jsme doplnili o audiovizuální techniku, doplňuje pan Maršík.

Výše popsané ovlivňuje koeficient spolupráce, který považujeme v naší společnosti za klíčový. Snažíme se přemýšlet v přítomnosti s vizí do budoucna. Podporujeme v maximální možné míře spokojenost všech spolupracovníků, mezi nimiž hledáme skryté talenty. Současně zohledňujeme i požadavky a přání nastupující generace a urychlujeme akceleraci vnitřních procesů.

Požadovanou trvalost a kvalitu našich produktů naplňujeme i díky připravenosti odpovědět si na otázky, jak a proč využít nové technologie a zmiňovanou komunikační platformu Microsoft Office 365. Zde jsou naše čtyři reakce z praxe.

Za prvé: Lidé se většinou brání jakýmkoli změnám. Mají strach pramenící především z potřeby zavést změnu. A to obzvláště v případech, kdy svoje současné řešení považují za dostačující.

Za druhé: Audiovizuální technologie/platformy se vyvíjejí velice rychle a lidé v organizacích (IT, HR, management…) nejsou ochotni se rozhodnout pro nejjednodušší řešení.

Za třetí: Během nasazovaní audiovizuálních a komunikačních technologií je nutné důkladně zvážit míru uživatelské jednoduchosti vzhledem ke komplexnosti či škálovatelnosti.

Za čtvrté: Pozor na propast mezi očekáváním managementu a realitou zaměstnanců. Nasazení a praktické užití lidmi bez ohledu na oddělení či celkové organizační struktury musí jít ruku v ruce. Je nutné nalézt nejlepší kompromis, jak tradiční myšlení změnit v příležitost. 

Pokud firma nemá ambice být svého druhu nejlepší, pak bude přitahovat druhořadé spolupracovníky a brzy upadne v zapomnění. Proto je nutné naslouchat, předvídat a reagovat na požadavky a přání zákazníků i spolupracovníků, a to nejlépe okamžitě, uzavírá náš rozhovor pan Václav Ravlyk.

Chcete podobné řešení?

Podobné reference